Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udredning og diagnosticering af depression hos børn og unge

 

 

Formål

At give kliniske retningslinjer for udredning af depression hos børn og unge henvist til ”Klinik børn og unge”, Aalborg Psykiatriske Sygehus.

 

Definition af begreber

Børn:  0-14 år

 

Unge: 15-18 år

 

Beskrivelse

Diagnosticering

En depressionsdiagnose stilles i samråd med en børne- og ungepsykiater og diagnosen stilles efter at man har udelukket differentialdiagnostiske somatiske diagnoser.

 

Depression medfører en betydelig grad af lidelse og funktionsnedsættelse, samt øget risiko for

suicidal adfærd og suicidium.

 

Diagnosen stilles iht. ICD-10 og inddeles i let, moderat og svær depression. Graden af

melankoliforme symptomer (døgnvariation, tidlig opvågning, hæmning eller agitation, nedsat

appetit, vægttab), suicidalitet (tanker, impulser, handlinger, farlighed) og evt. psykose vurderes og beskrives. Man skal være opmærksom på, at irritabilitet og vrede kan være symptomer hos børn og unge samt, at svingningerne i stemningsleje kan være hurtige.

 

 

Der er ofte comorbiditet mellem depression og andre psykiatriske tilstande.

 

Udredning og diagnostik:

  • • Anamnese med barnet/den unge og forældrene med fokus på vurdering af psykopatologi og psykiatrisk komorbiditet f.eks. ved brug af et semistruktureret diagnostisk interview (K-SADS eller PSE).

  • • Somatisk vurdering, herunder vurdering af indikation for parakliniske undersøgelser m.h.p. at udelukke somatisk lidelse. Desuden vurderes forekomsten af misbrug (alkohol, hash, amfetamin, kokain) samt medicinforbrug (f.eks. kan beta-blokkere, alfa-blokkere og prednisonpræparater udløse eller vedligeholde affektiv sygdom).

  • • Identifikation af psykosociale belastninger.

  • • Vurdering af selvmordsrisikoVurdering af sværhedsgraden af depression: Sværhedsgraden af depression kan vurderes med Hamiltons Depressions Skala (17 items) (unge) eller Beck Youth Inventory (BYI) før behandling og løbende under behandling.

 

Behandling

Behandlingen består af en initial intervention med psykoedukation og reduktion af psykosocialebelastninger, støttende samtaler /psykoterapeutisk behandling samt eventuel medikamentel/biologisk behandling.

Behandling af børn og unge med depression

 

Opfølgning

Regelmæssig klinisk vurdering af symptombillede anbefales. Psykometriske instrumenter kan indgå i vurderingen ved opfølgningen. Hvis der er forværring af de depressive symptomer, herunder f.eks. risiko for selvmord, psykotiske symptomer skal indikation for indlæggelse vurderes i samråd med speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

 

Patienten bør som minimum følges i børne- og ungdomspsykiatrien til tilstanden er i fuld remission. Herefter kan patienten enten følges fortsat i børne- og ungdomspsykiatrien eller hos egen læge såfremt der foreligger en aftale herom.

Såfremt patienten følges hos egen læge skal der være en behandlingsplan jf. SST Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

 

Man skal i opfølgningsfasen være opmærksom på at der kan være påvirkning af de kognitive

funktioner i en længere periode efter at stemningslejet er normaliseret og de fysiske symptomer

lettet.

Hvis der har været behov for psykosociale interventioner skal der være en plan for opfølgning af

disse inklusive hvem der er ansvarlig for opfølgningen.

 

 

Referencer

ICD10

Landsdækkende klinisk retningslinje vedrørende udredning og behandling af depression hos børn og unge (BUP-DK)
 

SST (referenceprogram for voksne)

 

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser