Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndhygiejne (2.1)

Formål

Håndhygiejne er den bedst dokumenterede enkeltstående handling til forebyggelse af smittespredning ved direkte og indirekte kontaktsmitte mellem patienterne og mellem patienter og personale.

 

Der er evidens for, at hånddesinfektion udført med alkohol (ethanol 70-85%) er mere effektivt til drab af mikroorganismer end håndvask med vand og sæbe, hvorfor hånddesinfektion skal foretages frem for håndvask, når hænderne er synligt rene og tørre. Desuden virker hånddesinfektionsmiddel plejende for huden på hænderne, hvorimod håndvask virker udtørrende på hænderne.

Målgruppe

Nedenstående retningslinjer for håndhygiejne gælder for personale i alle kliniske afdelinger, laboratorier, service- og tekniske afdelinger, depoter samt apoteker, der har direkte/indirekte patientkontakt i undersøgelses-, behandlings- og plejesituationer og/eller udfører rene/urene procedurer.

For personale, der arbejder i køkkener, inkl. afsnitskøkkener, er Fødevarestyrelsens regler for håndhygiejne gældende.

 

Retningslinjerne gælder også for pårørende, der helt eller delvist deltager i plejen.

Håndhygiejne

Forudsætninger for håndhygiejne

 • • Huden på hænder, håndled og underarme skal holdes synligt intakt

 • • Såfremt man ikke kan foretage håndhygiejne på grund af ikke intakt hud, væskende sår og/eller tegn på infektion på hænder, håndled eller underarme, skal ledelsen træffe beslutning om evt. fraværsmelding eller overførsel til andet arbejde

 • • Neglene skal være synligt rene og kortklippede

 • • Neglelak, kunstige negle og neglesmykker må ikke anvendes

 • • Fingerring, armbånd, armbåndsur og andre smykker må ikke bæres på hænder og underarme

 • • Håndskinne, armstrømpe, fingerforbinding, plaster og lignende må ikke anvendes under albueniveau

 • • Ærmer på arbejdsdragt må maksimalt gå til albueniveau.

Håndhygiejnefaciliteter

 • • Der skal være tilgængelige håndhygiejnefaciliteter for personalet, hvor håndhygiejne er påkrævet

 • • Dispensere og beholdere til hånddesinfektionsmiddel, håndsæbe og indhold

  • • Må ikke kunne forurenes under brug

  • • Skal være med tydelig markering af indhold

  • • Skal være rengøringsvenlige og kunne tåle desinfektionsmiddel

  • • Må ikke være genopfyldelige

  • • Skal være markeret med udløbsdato

  • • Dispensering skal ske, uden studsen berøres

  • • Dispenseres produktet fra personbåren lommedispenser, må der ikke opbevares andet i lommen. Dispenser og lomme betragtes som urene

 • • Håndklæder

  • • Dispensering skal ske således, at dryp, stænk, sprøjt og anden kontaminering undgås

  • • Transport, udpakning og opbevaring skal foregå således, at kravene til mikrobiologisk renhed kan opfyldes og kontaminering undgås

  • • Engangshåndklæder kasseres efter brug

  • • Tekstilhåndklæder lægges til vask, når de har været brugt én gang

 • • Hudplejemidler

  • • Anvendes efter behov

  • • Skal være bakteriologisk kontrolleret og mikrobiel kontaminering/opformering i hudplejemidler må ikke kunne ske under opbevaring og brug

 • • Håndvaskekummer skal være

  • • Uden bundprop

  • • Uden overløbshul

  • • Uden afsætningsmulighed

  • • Rengøringsvenlige

  • • Forbeholdt håndhygiejne

 • • Vandhaner

  • • Holdes synligt rene

  • • Ved nybygning og renovering skal der installeres ikke-håndbetjente vandhaner

  • • Perlatorer rengøres med fastsatte intervaller.

Hånddesinfektion

Hånddesinfektion skal udføres

 • • På synligt rene og tørre hænder, håndled og evt. underarme

 • • Efter håndvask

 • • Før rene procedurer

 • • Efter urene procedurer, bemærk hænder, håndled og evt. underarme skal være synligt rene og tørre

 • • Før og efter brug af engangshandsker, bemærk hænder, håndled og underarme skal være synligt rene og tørre.

Procedure for hånddesinfektion

 • • Hånddesinfektion udføres på synligt ren og tør hud

 • • Der tilføres hånddesinfektionsmiddel, så huden holdes fugtig af hånddesinfektionsmidler i 30 sekunder

 • • Hånddesinfektionsmidlet fordeles og indgnides overalt på hver finger, mellem fingre, på håndryggen, på håndflader, omkring håndled og evt. underarme

 • • Hånddesinfektionsmidlet indgnides til tørhed.

 

Håndvask

Håndvask skal udføres

 • • Efter urene procedurer, hvor hænder, håndled og evt. underarme er fugtige og/eller synligt forurenede

 • • Efter brug af engangshandsker, hvis hænder, håndled og evt. underarme er fugtige og/eller synligt forurenede

 • • Efter kontakt med patienter med infektiøs diarré (f.eks. norovirus, Clostridium difficile)

 • • Før håndtering af fødevarer.

Håndvask skal efterfølges af hånddesinfektion.

Procedurer for håndvask

 • • Hænder, håndled og evt. underarme skylles med tempereret vand

 • • Sæbe fordeles på hver finger, mellem fingrene, på håndryggen, på håndfladen og omkring håndled og evt. underarme

 • • Sæben skal bearbejdes i mindst 15 sekunder

 • • Sæben skylles af under rindende, tempereret vand

 • • Aftørring foretages med engangshåndklæder eller flergangshåndklæde til engangsbrug

  • • Lufttørrer må ikke anvendes

 • • Ved lukning af vandhane skal genforurening af hænder undgås

  • • Håndbetjente vandhaner lukkes med håndklædet.

Kirurgisk håndvask med desinfektion

Kirurgisk håndvask med desinfektion skal foretages

 • • Før dagens første kirurgisk indgreb

 • • Såfremt der sker synlig forurening på hænder, håndled og evt. underarme med blod, sekreter eller ekskreter mellem to operationer.

 

Procedure for kirurgisk håndvask med desinfektion

 • • Hænder, håndled og underarme til albuerne skylles under rindende tempereret vand, inden håndsæben påføres

 • • Engangsneglebørste og –neglerenser på kun anvendes, hvis hænder og negle er så stærkt forurenede, at almindelig håndvask ikke kan fjerne forureningen

 • • Håndsæben skal fordeles på hver finger, mellem fingre,på håndrygge, på håndflader og omkring håndled og underarme, som derefter mekanisk bearbejdes

 • • Håndsæbe skal afskylles omhyggeligt under rindende tempereret vand fra fingerspidserne mod albuer

 • • Kirurgisk håndvask skal foretages i minimum 60 sekunder

 • • Hænder aftørres umiddelbart efter håndvask

 • • Aftørring af vand skal udføres med rent, hudvenligt og sugende håndklæde til engangsbrug

 • • Desinfektion skal udføres på synlig ren og tør hud

 • • Hånddesinfektionsmidlet skal fordeles og indgnides overalt på hver finger, mellem fingre, på håndrygge, på håndflader, omkring håndled og underarme

 • • Der skal tilføres hånddesinfektionsmiddel eventuelt ad flere omgange, så huden holdes fugtig i mindst 2 minutter

 • • Hånddesinfektionsmidlet skal indgnides, indtil tørhed opnås

 • • Ved brud på engangshandske (begge handsker ved brug af dobbelt handsker) under kirurgisk indgreb bør begge handsker skiftes, og der udføres hånddesinfektion i minimum 30 sekunder.

Kirurgisk hånddesinfektion

Kirurgisk hånddesinfektion kan anvendes

 • • Mellem to på hinanden følgende operative indgreb, hvis hænderne er synligt rene, og der ved et tidligere kirurgisk indgreb samme dag er udført kirurgisk håndvask med hånddesinfektion

Procedure for kirurgisk hånddesinfektion

 • • Kirurgisk hånddesinfektion skal udføres på synligt ren og tør hud

 • • Hånddesinfektionsmidlet skal fordeles og indgnides overalt på hver finger, mellem fingre, på håndrygge, på håndflader, omkring håndled og underarme

 • • Der skal tilføres hånddesinfektionsmiddel eventuelt ad flere omgange, så huden holdes fugtig i mindst 2 minutter

 • • Hånddesinfektionsmidlet skal indgnides, indtil tørhed opnås

 • • Ved brud på engangshandske (begge handsker ved brug af dobbelt handsker) under kirurgisk indgreb bør begge handsker skiftes, og der udføres hånddesinfektion i minimum 30 sekunder.

 

Referencer

Statens Serum Institut – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om håndhygiejne. Central Enhed for Infektionshygiejne. 2.1 udgave 2021.

Hentet 23-04-2021.