Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Escort iLog dataloggere

 

Formål

At sikre, at korrekt betjening og vedligehold af Escort iLog dataloggere sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed
Intet særskilt at bemærke.

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.
 

Fremgangsmåde

 

Log på den kliniske pc enten via kortlæseren eller fælles brugeren (fert). Her ligger programmet som en genvej.

 

Programmering af Escort iLog datalogger.

 1. 1. Start EDB-programmet ESCORT Console og placer dataloggeren i interfacet.

 2. 2. Der fremkommer evt. et reklamebillede, som fjernes ved at klikke på X.

 3. 3. Klik på "Program and Configure" ikonet

 4. 4. A efterfulgt af P (Action; Program and Configure).

 5. 5. Evt. ses fanen "Ready": Dette er en slags velkomst, der evt. er deaktiveret - fortsæt med Enter/Next.

 6. 6. Fanen "Search": Escort Console søger efter hvilken datalogger, der er placeret i interfacet. Dataloggeren identificeres ved serienummer, som findes bagpå loggeren. Efter endt søgning klikkes på "Next".

 7. 7. Fanen "Details": I vinduet fremkommer feltet "Description". Her skrives, hvor dataloggeren placeres f.eks. incubator 1. Afslut med Enter/Next.

 8. 8. Fanen "Sensors": I dette skærmbillede skal man klikke på "Configure Sensor(S)..." for at programmere/ændre programmeringen af dataloggeren. Et nyt skærmbillede popper op, hvor variable vedrørende sensorerne programmeres.

 9. 9. Fanen "Information" er endnu et "Description-felt - der er kun plads til 8 karakterer. Klik på "Next".

 10. 10. Fanen "Specifikation": Her indtastes minimum og maximun temperaturer på den pågældende datalogger.

 11. 11. "Increment" har kun betydning for præsentation af data udenfor specifikation (se evt. Hjælpemenuen). Klik på "Next".

 12. 12. Fanen "Alarm": Her defineres om dataloggeren skal alarmere, hvis de indtastede alarmgrænser overskrides, om alarmen skal stoppe, når temperaturen igen er indenfor det definerede område og om det skal være en visuel eller audible alarm. Man kan også definere et antal målinger i træk, der skal være udenfor det definerede område inden alarmen skal starte. Klik på "Next" for at fortsætte.

 13. 13. Fanen "Display": I dette skærmbillede vælges hvilke oplysninger, der skal vises på displayet f.eks. højeste/laveste målte temperatur, gennemsnitstemperatur, samt hvor lang tid målingerne har været udenfor alarmgrænserne. de valgte oplysninger vil vises på skift på displayet med et interval på 1-4 sek. Dette interval defineres nederst i vinduet. Afslut med "Next"/ Enter

 14. 14. Man er nu tilbage i vinduet "Program og Configure". Klik på "Next" for at fortsætte.

 15. 15. Fanen "date/Time": I dette skærmbillede kan dato og klokkeslæt indstilles. Lad altid dataloggeren følge computerens dato og klokkeslæt. Klik på "Next".

 16. 16. Fanen "Startup": I dette skærmbillede programmeres med hvilket interval dataloggeren skal logge og hvornår logningen skal påbegyndes og afsluttes. Vælges "Continuos logging" vil dataloggeren fortsættes med at logge og når hukommelsen er fuld vil de ældste logninger overskrives af de nye logninger. Nederst i billedet ses estimeret batteriniveau. Klik på "Next".

 17. 17. Fanen "Summary": Overblik over den valgte programmering. Klik på "Program" for at programmere dataloggeren.

 18. 18. Fanen "Program": Efter programmering vil der stå "succes" til højre i billedet. Klik på "Finish". Dataloggeren er nu færdigprogrammeret og kan fjernes fra interfacet.

 

 

Set-punkter for dataloggere til fryser, køleskab og inkubatorer

Programmering

Fryser

Køleskab

Varmeskab

Incubator

Min. temp.

Max. temp.

Alarm ved temp. under min. temp.

Alarm ved temp. over max. temp.

Antal logninger pr døgn

Antal målinger, der overskrider min/max

temp. før der gives alarm (number of conc.)

Vis seneste logning samt højeste og laveste logning

-20 ºC

-70 ºC

Nej

Ja

24

1

 

Ja

2 ºC

8 ºC

Ja

Ja

24

1

 

Ja

35,0 ºC

38,0 ºC

Ja

Ja

24

2

 

Ja

36,5 ºC

37,5 ºC

Ja

Ja

24/1

2/1

 

Ja

 

Aflæsning og udskrift af data fra Escort iLog dataloggere.

 1. 19. Start EDB-programmet ”Escort Console” og placer dataloggeren i interfacet.

 1. 20. Klik på "Download Readings"-ikonet og et nyt vindue popper op.

 2. 21. Evt. ses fanerne "Ready": Det er en slags velkomst, der evt. er deaktiveret - fortsæt med ENTER eller ved at klikke på "Next".

 3. 22. Fanen "Search": Escort Console vil nu søge efter, hvilken datalogger, der er placeret i interfacet. Dataloggeren identificeres ved serienummer, som findes bag på dataloggeren. Efter endt søgning trykkes ENTER eller klikkes på "Download".

 4. 23. Fanen "Download": Når målingerne er downloaded klikkes på "Next".

 5. 24. Fanen "Finish": Fortsæt med ENTER eller klik på "Finish".

 6. 25. Et nyt vindue popper op med dataloggerens serienummer i den blå titellinie. De downloadede temperaturmålinger vises i en tabel.

 7. 26. Dobbeltklik på "Readings and summary" under "Reading" øverst til venstre i skærmbilledet. Temperaturmålinger vises nu i et nyt skema med oplysninger om serienummer, batteriniveau, tidspunkt for logning, logningsinterval, alarmgrænser, højeste/laveste samt gennemsnitstemperatur for alle målingerne mv.

 8. 27. Målingerne gemmes på computeren under "File" i værkstøjlinjen, dernæst "Save as". Dobbeltklik på den mappe der svarer til den pågældende dataloggers placering og klik på "Gem".

 

Selvom det under programmeringen sikres, at dataloggeren følger computerens tid, vil tabeller og grafer altid angive måletidspunktet i vintertid, hvilket vil sige, at der om sommeren altid vil være en afvigelse mellem faktiske og angivet måletidspunkt på 1 time. Dette er en softwarefejl.

Hvis man vil have udskrift af grafer er det en god ide at vælge liggende udskrift (vælg "File", "Print setup" "Liggende" - husk at rette tilbage til stående udskrift inden næste print).

 

Vedligehold og Service

Dagligt vedligehold:

Aftørres ved behov med en fugtig klud.

Sekventielt vedligehold:

Ved opstart og nedlukning I forbindelse med ferier, følges forskriften “Nedlukning og opstart af laboratoriet”.

Batteriskift

Når dataloggerens batteri er ved at være opbrugt blinker en indikator i displayet (evt. bliver displayet svagt).

Logbog

Afvigelser og reparationer noteres i logbog.

Service

Dataloggerne sendes til kalibrering en gang årligt