Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning af patient mellem enheder og institutioner – Neurologisk Afdeling

 

Beskrivelse

Patienten orienteres af lægen om årsag til overflytning. Sygeplejerske eller læge orienterer om, hvornår overflytningen forventes at finde sted.

Ovenstående dokumenteres i læge og sygeplejejournalen.

Pårørende orienteres om overflytning, hvis patienten er indforstået hermed. Dette dokumenteres ligeledes i læge og sygeplejejournalen

 

Planlagte overflytninger

Lægen skal sikre, at der foreligger en opdateret behandlingsplan med oplysninger om patientens diagnose, forløb, tidligere behandlinger og planlagte undersøgelser.

Epikrise dikteres og skrives.

Medicinafstemning foretages i elektronisk medicinjournal.

Sygeplejersken udarbejder en opdateret sygeplejestatus i form af sygeplejeepikrise ved alle overflytninger.

Plejeplan medsendes hvor elektronisk patientjournal endnu ikke er effektueret.

Evt. aftaler med primærsektoren skal indgå i sygeplejeepikrisen.

Medicinliste fra FMK printes ud og medsendes. Obs! Der SKAL foretages medicinafstemning i elektronisk medicinjournal ved læge inden overflytning.

Patienten overflyttes i PAS (sekretær eller sygeplejerske).

Der bestilles relevant transport.

Se relation Regional Visitation til neurorehabilitering.

 

Akutte overflytninger

Overflytningen aftales med modtagende afdelings vagthavende læge.

Modtagende afdeling orienteres af læge og sygeplejerske.

Lægen laver kort overflytningsnotat om årsag til overflytning samt udrednings- og behandlingsplan.

1. Epikrise dikteres, hvis muligt.

Sygeplejersken skriver om muligt kort status i elektronisk sygeplejejournal. Der udarbejdes sygeplejestatus.

Lægen foretager medicinafstemning i elektronisk medicinjournal Medicinliste fra FMK printes ud og medsendes. Se link vedr. medicingennemgang.

Dokumentation i journal om, at patienten er gjort bekendt med årsag til overflytningen.

Der udskrives altid en kopi af sygeplejestatus i elektronisk patientjournal.

Efter aftale med patienten orienteres pårørende. Der orienteres om, hvad der er årsag til overflytningen samt tidspunkt for overflytning. Dette dokumenteres i læge og sygeplejejournal.

 

Hvis overflytningen sker super akut kan evt. oplysninger eftersendes snarest muligt, når disse er opdateret eller trækkes fra elektronisk patientjournal.

Evt. ledsagelse aftales i konkrete situationer (afhængig af patientens tilstand (lægefaglig vurdering).

Ved overflytning til intensiv terapiafsnit. Se linket: ”Adgang til ydelser på intensiv terapienhed.

 

Formål

  • • At overflytning til et andet afsnit, anden enhed eller institution foregår ved koordineret indsats

  • • At sikre, at alle relevante informationer følger patienten

  • • At sikre, at patienten får korrekt medicin ved overflytning

 

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der er involveret i patientens behandlings- og plejeforløb.

 

Referencer

Administrativ retningslinje: ”Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse”.