Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinie for arbejde udført af interne og externe håndværkere på Sygehus Vendsyssel.

 

 

 

Ved ordre-afgivelse til fremmede håndværksfirmaer sikres det at firmaet får udleveret dette dokument.

 

Definitioner

”Varmt arbejde” er arbejde med tagdækning, eller med gnistproducerende værktøj som svejsning,

skæring, lodning, tørring, opvarmning eller andet varmeudviklende værktøj.

 

Sikkerhedsforanstaltninger ved varmt arbejde

 

Inden arbejdet påbegyndes skal:

 

Entreprenøren/håndværkerne

■ Flytte/beskytte brændbart materiale

■ Tætne/beskytte revner og huller

■ Tætne/beskytte evt. gennemføringer

■ Opstille/klargøre nødvendigt slukningsudstyr

■ Sikre at de der skal udføre eller overvåge arbejdet er bekendt med gældende sikkerhedskrav.

Sygehuset

■ Hvis nødvendigt, etablere brandvagt

■ Hvis nødvendigt, etablere brandrundering

■ Frakoble automatisk brandalarm- ,slukningsanlæg

■ Tilkobling efter endt arbejde udføres af: Teknisk afdeling

■ Sikre at alarmeringsprocedurer er aftalt

 

Arbejdet skal udføres i henholdt til Brandteknisk vejledning nr.10, 10A og 10B

udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut.

 

 

 

Før arbejdets udførelse:

Det er projektlederen i teknisk afdeling, der har ansvar for at fremmede håndværkere introduceres i sygehusets regler, og det skal vurderes om arbejdet skal udføres i særlige områder, hvor der kan være specielle sikkerheds- og sundhedskrav til både håndværkere og patienter/personale.

Projektlederen i Teknisk Afdeling skal sikre sig at de fremmede håndværkere er bekendt med reglerne, og at de berørte sygehusafsnit er informeret om arbejdet, samt er bekendt med at der er fremmede håndværkere i afsnittet.

 

Externe håndværkere skal have udleveret id-kort med teksten EXTERN HÅNDVÆRKER, som bæres synligt under ophold på sygehuset.

 

 

Efter arbejdets udførelse:

Den til arbejdet tilsynsførende medarbejder i Teknisk Afdeling skal sikre at der er ryddet forskriftmæssigt op efter arbejdet, og at sygehusafsnittet bliver informeret om arbejdets ophør.

 

 

Generelle Betingelser

 

BRAND

Varmt arbejde skal udføres efter Brandteknisk vejledning 10,10A,10B

Varmt arbejde er arbejde med tagdækning, eller med gnistproducerende

værktøj som svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning eller andet varmeudviklende værktøj.

 

Entreprenøren skal sikre at de der skal udføre eller overvåge arbejdet er bekendt med

gældende sikkerhedskrav, og før udførelse af varmt arbejde skal sygehusets tekniske

afdeling kontaktes.

 

Ved brand alarmeres alarmcentralen på 112

Dernæst alarmeres teknisk afd. på 9764 1790

 

STØJ

Det er ikke tilladt at udføre støjende arbejde i patientområder mellem kl.1200-1400 uden

nærmere aftale med det kliniske personale.

 

 

ARBEJDSMILJØ

Den gældende danske arbejdsmiljølov skal sikres overholdt

Håndværkere og andre skal instrueres i Sikkerheds-og sundhedsforhold på sygehuset som har betydning for arbejdet. Instruktionen udføres af Teknisk Afdeling.

 

ADFÆRDSREGLER

Ved arbejde i og omkring patientområder skal håndværkere og andre, før arbejdets

begyndelse, introducere sig ved personalet, og sikre sig at det planlagte arbejde kan

udføres uden problemer for patienter, pårørende og personale.

 

EL

Ved el-arbejde er det ikke tilladt at udføre arbejdet som LAUS-arbejde, før der er lavet en

specifik aftale med afdelingsledelsen i Teknisk afdeling.