Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prioriteringstrekant

Prioritering af arbejdsopgaver ved øget arbejdspres eller sygdom, afsnit 105

 

 

Beskrivelse

Ved øget arbejdspres planlæges aktuelle arbejdsopgaver ud fra prioriteringstrekanten

(se nedenstående illustration).

 

Prioriteringstrekanten illustrerer ressourcer i forhold til opgaver som varetages i afsnit 105.

Prioriteringstrekanten er opbygget med de specifikke, nødvendige opgaver i bunden – som altid skal nås.

Ved prioritering af opgaver fravælges fra toppen. Enhver prioritering baseres på en faglig og professionel vurdering.

 

Prioriteringstrekanten rummer således 3 muligheder:

 

• Grøn trekant Optimale forhold. På grønt niveau er der overensstemmelse mellem ressourcer og opgaver.

 

• Gul trekant På gult niveau er der færre ressourcer i forhold til opgaver. Opgaver i gul trekant kan undlades, på baggrund af en faglig og professionel vurdering. Opgaver beskrevet i rød trekant skal opfyldes.

 

• Rød trekant På rødt niveau er der stærkt faldende ressourcer i forhold til opgaver. Alle opgaver i grøn og gul trekant kan undlades. Opgaver som er beskrevet i prioriteringstrekanten på rødt niveau skal udføres.

 

En arbejdsdag kan godt veksle i mellem grøn, gul og rød trekant.

Hvis arbejdspresset overstiger ressourcerne i rødt felt, kaldes ekstra personale ind af ansvarshavende, hvis afsnitsledende sygeplejerske eller souschef ikke er til stede.

 

Personale kaldes, så vidt muligt, ind efter følgende prioritering:

 

 1. 1. Ekstern timelønnet vikar – Se telefonlisten.

 2. 2. Spl./SSA på almindelig fridag. Der skal prioriteres ud fra fremmødeprofil.

 3. 3. Spl./SSA på ”fredet fridag”. Der skal prioriteres ud fra fremmødeprofil.

 4. 4. Evt. dobbeltvagt til personale der er på arbejde.

 

 

PRIORITERINGSTREKANTEN

Optimale

forhold

Færre

ressourcer

 

Fravalg af opgaver

se neden- stående liste

 

Stærkt

faldende

ressourcer

 

Alle opgaver i grøn og gul

kan fravælges.

 

INGEN FRAVALG I RØD TREKANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEN FRAVALG

 

Overensstemmelse mellem ressourcer og opgaver i forhold til mål og aftaler for til sygepleje til de gynækologiske- og obstetriskepatienter i afsnit 105.

FRAVALG

På baggrund af en vurdering i situationen, kan én eller flere af nedenstående opgaver fravælges eller udsættes

 

 1. 1. Vejledning i Babybad.

 2. 2. Udfylde journal til registrering af rygevaner.

 3. 3. Ernæringsscreening af akutte patienter – udsættes.

 4. 4. Rengøring af køleskabe (i nattevagten).

 5. 5. Undervisning.

 6. 6. Skiftning af sengelinned – medmindre det er absolut nødvendigt, f.eks forurenet med blod, opkast eller lign.

 7. 7. Oprydning og opvask i mælkekøkkenet.

 8. 8. Alm. Oprydning – udsættes.

 9. 9. Flytte kliniske vejleders studiedage.

 10. 10. Minimere tidsforbrug ved indlæggelses- og udskrivningssamtaler.

 11. 11. Minimere tidsforbrug eller udsætte amb. indlæggelsessamtaler med gyn./obst. ptt. til operationsdatoen.

 12. 12. Klargøring af journaler (i nattevagten).

 13. 13. Hørescreening udsættes evt. til ny dato.

 14. 14. Assistance ved stuegang.

 15. 15. Personlig pleje der kan udsættes uden det udsætter pt. for sygdomsrisiko.

 

 

 

 

 

FRAVALG - alt i grønt og gult niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAN IKKE FRAVÆLGES:

 1. 1. Observationer og handlinger knyttet til patienternes sikkerhed og førlighed.

 2. 2. Akut behandling.

 3. 3. Hygiejniske foreskrifter.

 4. 4. Medicingivning og registrering.

 5. 5. Livsvigtig dokumentation og koordinering.

 6. 6. Arbejdmiljø præget af sikkerhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition af begreber

Øget arbejdspres:Ved sygdom/frafald af personale eller når det enkelte plejepersonale ikke kan nå at udføre de opgaver, der forventes for at leve op til afsnittets mål og aftaler.

Formål

En hjælp til plejepersonalet i pressede situationer. Den enkelte har således et arbejdsredskab til at prioritere arbejdsopgaver, når der pludseligt er øget arbejdspres pga. akutte opgaver eller frafald af personale.

 

Referencer