Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lokal instruks i forbindelse med organdonation i Intensivt

Formål

Formålet med instruksen er at dokumentere lokale forhold på Aalborg UH afsnit Nord, Intensiv Afdeling 103, som er specifikke og ikke nævnt i den ”Nationale Guideline”.

Link til ”Nationale Guideline”

http://www.organdonation.dk/guideline/

Definition af begreber

Instruksen gælder for potentielle organdonorer indlagt på Intensiv Afdeling 103, Aalborg UH Nord.

Instruksen er tiltænkt personale der er involveret i organdonationsforløb, primært sygeplejersker og læger ansat på Intensivt Afsnit 103

Checkliste ved dokumentation af hjernedødundersøgelsen

DIAGNOSTIK AF HJERNEDØD (Log på).

Skema til dokumentation af samtykke

Skema til dokumentation af samtykke til donation .(Log på).

Brug for bistand fra eksterne eller interne?

Politiet kontaktes altid ved ”pludselig uventet dødsfald” således altid ved hjernedød og organdonation.

Afhængig af belægningen og personalesituationen, vil det ofte være nødvendigt, at indkalde ekstra intensiv sygeplejerske, ud over bistanden fra udrykningsholdet.

Børnekonsulent tlf: (976)62910 skal involveres ved børnedonorer og kan i øvrigt kontaktes ved ressourcebehov.

Ved donoroperationen skal flg. mobiliseres fra Aalborg UH afsnit Nord, 1 operationssygeplejerske,1 anæstesisygeplejerske og 1 anæstesilæge ved multiorgandonation.

Prøver der skal tages i donationsforløbet

Blodprøver som analyseres her på Aalborg UH, bestilles i LABKA som ”organdonation”-pakke. Tages samtidig med Kit-kasseprøver, som rekvireres gennem laboratoriet på Aalborg UH afsnit Syd.

4-kars angiografi:

Ved behov for 4-kars arteriografi skal patienten køres til Aalborg UH afsnit Syd. Der arrangeres transport til Aalborg UH afsnit Syd. Drejer det sig om et barn varetages transporten af Børne-transportholdet ved Aalborg UH afsnit Nord.

For børn under et år SKAL der foretages 4-kars arteriografi, da hjernedødsundersøgelsen ikke alene er nok. Dette gælder ligeledes patienter uden strukturel hjernelæsion.

Pårørendes tilstedeværelse:

Det er afdelingens politik, at pårørende – især forældre til indlagte børn - må være til stede hos patienten i alle situationer, hvis de ønsker det.

Det er den ansvarlige sygeplejerske og læge, der informerer udefrakommende specialister om afdelingens politik på dette område, samt sørger for, at dette respekteres og informere om:

 • • Udseende af den døde før og efter organudtagningen. (Velcirkuleret kontra bleg, stor cicatrice til jugulum)

 • • Risiko for hjertestop før organudtagningen, samt behandling af evt. hjertestop

 • • Risiko for at møde udtagningsholdet på gangene både før og efter operationen.

Sygepleje til pårørende

Pårørende overdrages pårørenderummet, hvor de selv kan lave kaffe og the.

Pårørende orienteres om mulighed for, at få et værelse på patienthotellet i ventetiden, hvis de har lyst til dette.

Der bestilles mad til de pårørende.

Pårørende tilbydes seng på stuen hos patienten såfremt pladsmæssige hensyn ikke taler imod dette.

Forældre til små børn opfordres til at ligge hos barnet.

Tilbyd at tilkalde en præst. Tlf. 98169096 eller 20258722

Salmebøger mv. er i kaffestuen.

Donorpleje

Donor køres om muligt på enestue.

Forberedelse til donoroperationen

Udtagningsholdet kører til ambulanceindgangen og kommer ind og ud den vej.

I vagten skal portør adviseres tlf. (976)660 med henblik på adgangsforhold.

Efter donoroperationen

Operationspersonalet har sammen med plejepersonalet tilknyttet donor, ansvaret for, at gøre donor i stand efter udtagningen.

HUSK ALTID PLASTER OVER CICCATRICER.

Operationspersonalet kontakter personale fra Intensiv Afsnit 103 når operationen er overstået. Det aftales, hvordan donor gøres i stand. Det afhænger helt af de pårørendes ønsker.

Ønsker pårørende at være med til at gøre donor i stand, foregår dette når donor er kommet tilbage på afdelingen.

Donationsansvarlige nøglepersoner

Nøglepersonerne kan kontaktes af afdelingens personale i tilfælde af problemer.

Overlæge Søren Kjærgaard er donationsansvarlig nøgleperson på lægesiden. Kontaktes via (976)62954

Intensivsygeplejerske Birgit Skov Jensen er donationsansvarlig nøgleperson på sygeplejesiden. Kontaktes via (976)62958.

Dokumentation

 • • Alle beslutninger og undersøgelsesresultater dokumenteres i journalen

 • • Alle observationer dokumenteres på observationsskemaet

 • • Alle kontakter ud af afdelingen dokumenteres på observationsskemaet i rubrikkerne ”bemærkninger” med tidsangivelse

 • • Alle aftaler med pårørende dokumenteres i EPJ

 • • DRG-koder for hjernedød og organdonation registreres i EPJ.

Ansvar

 • • Stamafdelingens læge og vagthavende anæstesilæge har fælles ansvar for patienten i den tid, patienten er indlagt på Intensiv Afdeling 103, dog gælder vanlig ordinationsret

 • • Stamafdelingens læge tager kontakt til neurolog/neurokirurg med henblik på hjernedødsundersøgelse

 • • Vagthavende anæstesilæge har det lægelige ansvar for donorpleje og optimering af organer

 • • Tilknyttet intensivsygeplejerske har ansvaret for plejen af patient/donor og pårørende