Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Batterivedligeholdelse Maquet Rotaflow

Formål

At batteriet på Rotaflow har tilstrækkelig kapacitet i tilfælde af et svigt i den centrale elforsyning.

Definition af begreber

Rotaflow: centrifugalpumpe fra Maquet, her vores mobile hjerte-lungemaskine.

Assistsæt: slangesæt på Rotaflow.

lpm: liter pr minut

rpm: omdrejninger pr minut

Beskrivelse

Batterikapacitet

Med nyt, fuldt opladet batteri har Rotaflow en minimum driftstid på 90 minutter med flow på 5 lpm.

Hyppighed

Batteriets vedligeholdelse er fra Maquets side fastlagt til hver 6. måned.

Procedure

  1. 1. Primet assist slangesæt monteres på Rotaflow.

  2. 2. Maskinen opstartes som vanligt med strøm tilsluttet og med 4850 rpm. Flowet begrænses med 1-2 peaner efter pumpehovedet til 2-5 L/min.

  3. 3. Netstik frakobles.

  4. 4. Der noteres starttidspunkt og hver halve time klokkeslæt samt batterispænding.

  5. 5. Når maskinen slukker/alarmerer, noteres batteriets holdbarhed ud fra det sidst noterede tidspunkt samt spænding på skemaet på maskinen.

Tid

Batteriet skal kunne oplades fuldt i løbet af 8,5 timer.

Udskiftning

Batteri skal udskiftes, hvis:

  • • det ikke kan oplades fuldt på 8,5 timer.

  • • fuldt opladet batteri ikke kan drive hele systemet længere end 30 min under normale drifstbetingelser.