Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Methergintest

Definition af begreber

Methergintest er en invasiv undersøgelsesmetode til at fremprovokere angina pectoris, hvor man mistænker koronar spasmer som udløsende faktor. Koronar spasmer optræder ofte spontant og gerne om natten eller tidlig morgen. Nogle patienter kan i forbindelse med test udvikle arytmier.

 

Udføres af læger og sygeplejersker.

Formål med undersøgelsen

 • • Testen laves med henblik på fremkaldelse af koronar spasmer hos patienter, hvor man mistænker disse for at være en udløsende årsag til patientens angina pectoris symptomer

 • • Testen kan anvendes hos patienter, hvor KAG har vist ringe eller ingen arteriosklerotiske forandringer

Kontraindikationer

 • • Ustabil angina pectoris

 • • Betydende aortastenose

 • • Ved vestresidigt grenblok, pga. tolkningsproblemer

 • • Pt. må ikke have fået depottablet Nitroglycerin 24 timer før undersøgelsen

 • • Pt. må ikke være i betablokker- eller kalciumantagonist-behandling (evt. sep. 48 timer før undersøgelsen)

(De to sidstnævnte med henblik på at undgå falsk negativ undersøgelse)

Inden undersøgelsen

 • • Ingen sublingual Nitroglycerin < 4 timer før undersøgelsen

 • • Klargøring af stuen:

  • • Journal og henvisning findes frem

  • • Defibrillatoren tændes og testes

  • • Ilt og sug kontrolleres

  • • Nitroglycerinspray 0,4 mg/dos

  • • Der blandes Nitroglycerin til intravenøs indgift i koncentrationen 0,5 mg/ml

Undersøgelsen

 • • Modtagelse af patient:

  • • Navn og cpr-nr. kontrolleres

  • • Der spørges til cave og smerter det sidste døgn

  • • Medicin kontrolleres, evt. pauser med medicin – se henvisning

  • • Der lægges venflon

 

Fremgangsmåde

Såfremt venstre som højre koronararterie er uden signifikante stenoser udføres Methergintest med kateteret initialt placeret i højre koronararterie.

 

 • • Bland 2 ml = 0,4 mg Methergin med 8 ml isoton saltvand til et samlet volumen på 10 ml

 • • Ekg med 8 afledninger og aortatryk registreres

 • • Der gives 0,1 mg Methergin i.v. på 1 minut (2,5 ml af ovennævnte blanding)

 • • Efter 3 minutter registreres aortatryk og ekg. Hvis der ikke er ekg-forandringer, svær blodtryksstigning eller smerter gives 0,3 mg Methergin i.v. (= 7,5 ml af ovennævnte blanding) på 1 minut

 • • 3 minutter efter sidste bolus eller efter første bolus, hvis der her udløses smerter eller ekg-forandringer, udføres angiografi af RCA i LAO 30 gr., CRA 30 gr.

 • • Efter angiografi af højre koronararterie skiftes hurtigt koronarkateter, der angiograferes i venstre koronararterie RAO 30 gr., CAU 30 gr.

 • • Herefter gives 0,5 + 0,5 mg Nitroglycerin sublingualt og der angiograferes igen efter 3 minutter af venstre koronararterie i LAO 30 gr., CAU 30 gr., såfremt der har været tegn til spasme.

 

Herefter er Methergintest afsluttet.

 

Når der udføres Methergintest er der altid blandet Nitroglycerin med henblik på intrakoronar injektion af 0,25-0,50 mg i tilfælde af koronarspasme.

 

Afvigelser i valg af projektioner og i rækkefølgen i hvilke karrene angiograferes efter Metherginindgift fra ovennævnte procedure vil naturligvis hyppigt kunne forekomme, hvis man har mistanke til at dynamisk stenose optræder i et bestemt kar.