Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sortering og bortskaffelse af medicinaffald

Beskrivelse

Medicinrester sorteres efter plakaten ”sortering af medicinaffald”. Hent plakaten ved at klikke på bilaget i højre side.

 

Sorteringsvejledningen skelner mellem to fraktioner:

Dagrenovation og Klinisk Risikoaffald .

Medicinrester kasseres som klinisk risikoaffald i der til egnede beholdere.

Vær opmærksom på, at der kan foreligge lokale instrukser for begge fraktioner.

 

Ligeledes gøres opmærksom på, at medicinrester, der har været i patientberøring IKKE må returneres til medicinrum.

 

Ved patientspecifik medicin som dosispakket medicin gøres opmærksom på, at persondata skal sløres for at opretholde tavshedspligten. (1)

 

Afskaffelse af Botox® Botulinum (type A toxin)

Mindre mængder

Alle brugte hætteglas, kanyler og sprøjter med rester af Botox bortskaffes i egnede kanylebøtter som klinisk risikoaffald.

 

Større mængder

Ved større mængder affald (flere ubrugte hætteglas) skal der ske en inaktivering af Botox før kassation: Ubrugte hætteglas rekonstitueres med lidt vand og inaktiveres ved autoklavering (121 °C i minimum 30 minutter).

 

Alternativt kan større mængder af affald inaktiveres med 0,5 % natriumhypochlorit. Natriumhypochloriten skal virke i 5 minutter. Ved inaktivering med natriumhypochlorit-opløsninger anbefales det, at inaktiveringen foretages under udsugning f.eks. i et stinkskab.

 

Efter inaktivering med natriumhypochlorit 0,5 % kan affald, også kanyler og andre skarpe genstande, bortskaffes som klinisk risikoaffald. Benyt hertil egnet kanylebøtte.

 

Efter inaktivering af spild og rester vha. autoklavering kan affald (dog ikke skarpe genstande) bortskaffes som alm. dagrenovation. De skarpe genstande skal bortskaffes som klinisk risikoaffald.

 

Formål

Formålet med retningslinjer er at ensrette håndteringen af medicinrester i Region Nordjylland

 

Referencer

  1. 1. PRI-dokument gældende for Region Nordjylland: Patientens egen medicin – opbevaring og håndtering