Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Introduktion af vikarer der udfører pleje og behandling af patienter i Klinik Psykiatri Syd

 

 

Problemstilling

For at sikre kvaliteten og sikkerheden af plejen er det nødvendigt, at samtlige vikarer introduceres i hver vagt, så de er i stand til at varetage de opgaver, de er bestilt til, og som ligger inden for deres ansvars- og kompetenceområde.

 

Målgruppe - modtagelse

Alle vikarer der varetager plejeopgaver i Klinik Psykiatri Syd
 

 

Formål

At sikre en optimal pleje og behandling af patienter i Klinik Psykiatri Syd.

 1. 1. At vikarerne kender og forstår at anvende:

 • • Alarmsystemet

 • • Hjertestopinstruks (PRI)

 • • Brand instruks

 • • Falck instruks

 • • Telefonsystem herunder tilkald af vagthavende læge

 • • Patientidentifikation (PRI)

 • • Låste/åbne døre og vinduer

 • • Nødudgang

 • • Opbevaring af bælte, hånd- og fodremme

 • • Depot for sygeplejeartikler

 

 1. 2. At vikarerne er i stand til at orientere sig og finde rundt i afsnittet, hvor vagten afvikles.

 

 1. 3. Udlevering af nøgler

 

 1. 4. Udlevering af koder til Clinical suite og medicinmodul

 

Den ansvarlige sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent skal introducere vikaren inden for den første halve time af vagten, således at vikaren kan leve op til formålet i denne retningslinje. Den ansvarlige for introduktionen sikrer sig, at der er den fornødne tid til introduktionen.

 

Særlige forhold vedr. bestilling af koder til vikarer

Vikarkoder kan oprettes i sengeafsnittet i henhold til manualen i bilagsboksen i højre side.
 

Alternativt kan der udstedes vikarkoder fra Informationen på Mølleparkvej, såfremt nedenstående er oplyst i en mail til Informationen af en medarbejder på afsnittet:

 

1.    Afsnittet skal sende mail til: PsykiatrienLRA@rn.dk med personoplysninger på vikaren

 a.    Cpr

 b.    Navn

 c.    Titel

 d.    Tidsrummet, hvor vikaren skal anvende koden

 

Hvis cpr-nummeret ikke kendes på vikaren, kan der skrives i mailen, at vikaren selv henter koden i Informationen, hvor cpr-nummeret kan oplyses. Hvis cpr-nummeret kendes og kan skrives i mailen kan Informationen maile eller fax vikarbrugernavn og -kode til afsenderen på mailen fra punkt 1. Skriv i mailen, om tilbagemelding skal være via FAX, mail eller afhentning.

 

For Informationen korrekt kan arkivere de indkommende mails på vikarkoder, skal der kun skrives en vikaroprettelse pr. mail, som sendes maksimum en uge før, den skal anvendes.

 

Anbefalinger

Vigtigt! Vikaren skal være bekendt med funktionsbeskrivelsen for eget fagområde. Det enkelte afsnit kan udfærdige en huskeliste med informationer, der er specielle for det enkelte afsnit.