Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Luft i arterieslangen

Formål

Evakuering af luft på arteriesiden under ECC.

Definition af begreber

A/V-shunt: En slange mellem arterie- og veneslange i det ekstrakorporale kredsløb.

Arterieslange: Slangen (ved voksne typisk 3/8”) mellem oxygenatorens outlet og patientens arteriekanyle, der fører iltet blod til patienten.

HLM: Hjertelungemaskine

Hovedpumpe: En pumpe (typisk en rullepumpe), der bruges til at pumpe uiltet blod fra venereservoiret til oxygenatoren, hvor blodet iltes, og fortsætter videre til patienten.

Oxygenator: Den kunstige lunge.

Recirkulationslinie: En slange (typisk 1/4”) mellem oxygenator og venereservoir.

Veneslange: Slangen (ved voksne typisk 1/2”) mellem patientens venekateter og venereservoiret på HLM.

Beskrivelse

Instrukser til 2 forskellige metoder til håndtering af luft i arterieslangen under perfusion.

A. Luft i pumpeslangen, oxygenatoren og/eller arterieslangen mellem oxygenator og A/V-shunt

 1. 1. Stop hovedpumpen.

 2. 2. Peaner på vene og arterieslangen efter A/V-shunten.

 3. 3. Find kilden til luft. Håndter alarmen - på S5 HLM overrides bubblealarm ved at trykke 2 sek. på hånd-ikonen i kontrolpanelet.

 4. 4. Fjern pean fra A/V-shunten og cirkuler med et godt flow via den.

 5. 5. Sikre dig for, at der ikke er mere luft i oxygenatoren og slangerne. Vær ekstra opmærksom på arterieslangen mellem A/V shunt og op til peanen.

 6. 6. Aktiver bubblealarmen (på samme måde som du deaktiverede den).

 7. 7. Stop pumpen og sæt pean på A/V-shunten.

 8. 8. Fjern pean fra recirkulationslinien og cirkuler kortvarigt via den. Stop pumpen og sæt pean på den igen.

 9. 9. Fjern pean fra vene- og arterieslange og genoptag perfusionen.

B. Luft mellem A/V-shunt og patient

 1. 1. Stop hovedpumpen.

 2. 2. Pean på veneslangen efter A/V shunten. Find kilden til luft. Håndter alarmen.

 3. 3. Bed kirurgen om at sætte en pean på aortakanylen.

 4. 4. Kør luften op til aortakanylen, hvor kirurgen kan trække det ud enten via luer på aortakanylen, eller ved at skille aortakanylen fra slangen.

 5. 5. Når luften er fjernet, samles aortakanylen og slangen igen.

 6. 6. Genoptag perfusionen.

Eller alternativt:

 1. 1. Stop hovedpumpen.

 2. 2. Pean på veneslangen efter A/V shunten. Find kilden til luft. Håndter alarmen.

 3. 3. Bed kirurgen om at sætte en pean på aortakanylen, og derefter at løsne luer på aortakanylen eller adskille aortakanylen og arterieslangen.

 4. 4. Fjern pean kontrolleret fra A/V-shunten således, at blod og luft fra arterieslangen løber ind i venereservoiret.

 5. 5. Sæt tang på arterieslangen efter A/V-shunten og etabler flow via A/V shunt. Cirkuler indtil alt luft er væk. Luk A/V shunt og fjern pean fra arterieslangen. Kør blodet langsomt og lufttomt op, så at kirurgen igen kan samle arterieslangen og aortakanylen eller genpåsætte luer.

 6. 6. Genoptag perfusion.