Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Septisk artrit i knæled

 

Formål

Lægefaglig beskrivelse af behandling af septisk artrit i knæled.

 

 

Beskrivelse

Diagnose: M00.9

Op. Kode: KNGF01

 

Generelt

Pyartron er en bakteriel infektion i leddet. Leddet kontamineres hos børn ofte ved en hæmatogen spredning, hvorimod kontaminering hos voksne oftest er exogen. Infektionsrisiko efter artroskopi er 0.07 – 0.4 %, mens risiko er 1 % ved artrotomi. Staphylococcus aureus er den hyppigste årsag til Pyartron, forårsagende mere end 50 % af alle infektioner. Øvrige kan være Hæmolytiske streptococcer, Kleibsiella, pseudomonas, koag.neg stafylococcer, Borrelia, Ricketsia, E Coli og gonoccoer.

 

Symptomer

De klassiske symptomer er smerte, lokal varme, ømhed, smerte ved bevægelse, hævelse og ansamling.

Bemærk:

 • • intraartikulær injektion af hydrokortison kan skjule infektion

 • • immunosuppremerede patienter har atypiske symptomer

 

Stadie 1

Svær at skelne fra akut ledirritation. Kan afgøres ved synovial biopsi, hvor der ved infektion påvises neutrofile granulocytter.

Stadie 2

Purulent ansamling, synovial hypertrofi, fibrin belægninger.

Stadie 3

Svær hypertrofi af synovium, bruskdegeneration/-erosion.

 

Forundersøgelse

Leukocyttælling, differentialtælling, C-reaktiv protein. Aspiration er sædvanligvis ikke indiceret før kirurgi. Aspiration kan udføres i forbindelse med artroskopisk kirurgi.

Podeprocedure

Halvdelen af ledvæsken (dog maks. 10 ml.) sprøjtes i en aerob bloddyrkningskolbe, resten af ledvæsken til et tørt sterilt glas (gerne Nunc-glas med rødt skruelåg). Kolbe og glas ledsages af hver sin udfyldte rekvisitionsseddel. I Klinisk Mikrobiologisk Afdelings (KMA) åbningstid sendes såvel kolbe som glas straks til KMA, udenfor åbningstiden sendes glasset til køleskab i Klininsk Kemisk Afdeling og kolben straks til varmeskab på Klinisk Kemisk Afdeling, Hjørring.

Mikroskopi af ledvæsken mhp. påvisning af bakterier har en så lav sensitivitet, at der kun findes indikation for en akut undersøgelse ved den septisk påvirkede patient i de tilfælde, hvor der er adskillige timer (6-8) til KMA’s normale åbningstid.

Antibiotikabehandlingen kan først indledes, når der er udtaget prøvemateriale.

Er der overskydende ledvæske, skal den sendes til undersøgelse for krystaller (sendes i tørglas til Reumatologisk Afdeling, Hjørring).

 

Behandling

Enhver mistænkt ledinfektion er en akut situation, som kræver umiddelbar handling. Konservativ behandling er ikke mulig.

Patienten indlægges til artroskopisk behandling: Leddet skylles grundigt, med shaver fjernes fibrinklumper, der foretages synovectomi og løs brusk/knogle fjernes.

Stadie 1

 • • Artroskopisk lavage (12-15 L)

 • • Bortshave af fibrin og koagler

 • • Biopsi af synovialis mhp. dyrkning

Stadie 2

 • • Tillige Synovectomi

Stadie 3

 • • Tillige fjernelse af necroser

 

Adækvat parenteral antibiotika ud fra aspirat eller artroskopisk biopsi. Da staphylococcus aureus er hyppige forårsagende agens vælges indtil dyrkningssvar:

 • • primær Dicloxacillin eller Cephalosporin.

 • • Indgives parenteral minimum 14 dage (konfereres med bakteriolog); samlet behandling 6-12 uger.

 • • Ved åben kirurgi anvendes Gentamycin plader.

 • • CRP kontrol hver 2. dag.

 • • Gentag artroskopisk skylning/synovectomi afhængig af klinik og CRP

 • • Fortsæt parenteral AB til bedring i klinik og CPR viser faldende tendens

 • • Ved manglende progression eventuelt fjernelse af hardware eller suturmateriale

Behandling foregår i samarbejde med bakteriolog.

 

Fysioterapi

 • • Relateret til grundlidelse

Tidlig passiv bevægelse (evt. CPM 10 min. 4 gange daglig)

Må sædvanligvis støtte

 • • Ingen immobilisation

 

Ambulante kontroller

1 uge efter udskrivelse med CRP kontrol.

12 uger efter iværksættelse af antibiotika behandling.

 

Referencer

Management of septic arthritis: A systematic review

C J Mathews, G Kingsley, M Field, A Jones, V C Weston, M Philips, D Walker, G Coakley

Ann Rheum Dis 2007;66:440-445