Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for battered child syndrom

Formål

Beskrivelse af undersøgelsesforløbet, samt relevante procedure før, under og efter undersøgelse.

Sikre synliggørelse af processer samt ansvarsfordeling af processer og delprocesser.

Sikre at patientsikkerhed, kvalitet og godt arbejdsmiljø opretholdes.

 

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Radiologer og plejepersonale på Radiologisk afdeling, Aalborg UH

Det sundhedsfaglige personale i de kliniske afdelinger med tværgående patientforløb.

 

Definition af begreber

Battered child: Børn, der er mistænkt for at være udsat for fysisk overgreb.

 

Fremgangsmåde

Definition af undersøgelse

Røntgenundersøgelse af hele skelettet mhp "The battered child syndrome".

Indikation

Undersøgelsen er en del af en undersøgelsesserie, der udføres på alle børn, der er mistænkt for at have været udsat for fysisk overgreb.

Disse børn er indlagt på Børneafdelingen.

Visitering:
foretages af radiolog.

Der tages stilling i hvert enkelt tilfælde om, hvad der skal undersøges akut, og hvad der kan vente til efterfølgende hverdag.

Kontraindikationer

Ingen.

Forundersøgelser

Ingen.

Forberedelse

Røntgenafsnittet kontakter Børneafdelingen før undersøgelsen og sikrer, at forældrene har fået information om undersøgelsen og indikation.

Sikrer personaleledsagelse af patienten til og i røntgenafdelingen. Det gælder også børn der skal få lavet kontrol røntgen af skelettet.

Børneafdelingen kontaktes for at koordinere undersøgelsen i forhold til evt. barnets andre undersøgelser.
Der skal altid være 2 røntgenplejepersonaler på stuen.

Afhentning

Transport

Fri

Påklædning

Uden røntgenforstyrrende tøj (metalliske trykknapper eller trykte motiver på tøj)

Forberedelse

Advisere ansvarshavende radiolog.

Information til barn/forældre

Modtagelse og præsentation af personale på stuen.

Undersøgelsens forløb og varighed (ca. 1-1½ time).

Patientidentifikation vh.a. ” Røntgen Stop op og Closed loop”

Patienten/forældre bedes om at oplyse barnets fulde navn og CPR-nummer.

Svaret sammenholdes med oplysningerne på henvisningen eller andet.
Jævnfør
Patientidentifikation, regional retningslinje.

Lejring

Rygleje og sideleje.

Undersøgelsens udførelse

Sørg for, at der er god tid og ro til undersøgelsen.

Sikre at ansvarshavende radiolog er tilstede under undersøgelsen.

Evt. reduktion af standardoptagelser aftales med radiolog, når journal og evt. tidligere røntgenoptagelser er til rådighed.

Ved tvivl kontaktes børneradiolog Jolanta Berdej-Rogalska eller Graziella Andersen.

Projektioner for børn < 2 år

kraniet

2 planer AP+lat

columna cervicalis

1 plan LAT
(samme optagelse som lateral cranium)

columna thoracalis

1 plan LAT

columna lumbalis

1 plan LAT

bækken, incl abdomen til diagphragma

1 plan AP

lange rørknogler, incl begge led

1 plan AP

OE, AP: humerus, underarm, hånd, skrå

UE, AP: femur, crus, fod

Ved rørknogler skal alle optagelserne overlappe hinanden.

Thorax AP og profil også mhp sternum, hvor exponeringen er mhp skelettet,

Costae, skrå - begge sider medfotograferes

Evt. supplerende optagelser

H/V markering skal indfotograferes på alle optagelser!!!

Efterbehandling

Ingen.

Observation efter undersøgelsen

Ingen.

Diagnostiske krav

Undersøgelsen ses af børneradiolog tilstrækkelighed vurderes på røntgenstuen før afslutning.

Vurderingen af billederne mhp diagnostik foretages på diagnostiske skærme.

Beskrivelsen af undersøgelsen fortages af børneradiolog. Mens signering foretages af den anden børneradiolog eller orthoradiolog.

Billedkriterier og vigtige billeddetaljer

Ekstremiteterne skal være lige.
Leddene/metafyseområderne skal være velfremstillede.

Kraniet skal være symmetrisk fremstillet, suturerne skal være synlige (hvis ikke lukkede).

Columna totalis skal inkludere basis cranii og os coccygis.
Alle corpus vertebrae, pedikler, processus transversi og spinosi, facetleddene og de intervertebrale rum skal fremstilles uden rotation eller kipning.
Columna skal være gengivet.

Abdomen/bækken inkl. begge hofter skal fremstilles uden rotation eller kipning.

Thorax:
Alle costae skal kunne ses. Klaviklerne skal være synlige.
På skråoptagelserne af costae skal den costovertebrale overgang være fremstillet. Columna skal være synlig. Sternum skal være synlig.

*Knoglenære bløddele skal medfotograferes.

*Ved behandlingskrævende fraktur: 2 planer

*CT skanning af cerebrum: akut påvirket barn, mhp behandling

*MR skanning af cerebrum: planlægges til dagen efter modtagelsen af barnet og laves i generel anæstesi, mhp evt blødninger og parenkymskader, samt øjenbundundersøgelse (foretages af øjenlæge) under samme anæstesi.

*I sjældne tilfælde, kan knogleskintigrafi være brugbar undersøgelse.

*Røntgen af total skelettet skal gentages (kontrol) 10-14 dage efter første undersøgelse.

 

Projektioner og undersøgelser for børn mellem 2 og 5 år:

Samme udredningsprotokol som hos børn <2 år

 

Projektioner og undersøgelser af børn >5 år:

Røntgenundersøgelse af de mistænkte læsioner

Cerebral CT skanning ved akut neurologisk udfald, eller cerebral MR skanning ved neurologisk udfald af IKKE akut karakter

 

Kriterier for stråledosis til patienten

Der findes på nuværende tidspunkt ingen reference værdier.

God radiografisk teknik

Patientens position

Rygleje, sideleje

Radiografisk udstyr

Siemens Rax, løs detektor

Nominel fokusstørrelse

Lille

Stor
 

Total filtrering

0,1 mm Cu, 0,2 mm Cu, 0,3 mm Cu

Raster

Nej

FFA

115 cm

Højspænding

Afhængig af projektion (se protokol)

Eksponeringsautomatik

Nej

Eksponeringstid

Afhænger af kV

Beskyttende afskærmning

Hvis muligt anvendes gonadebeskyttelse.

Specifikke komplikationer

Røntgenstråling.

 

Dokumentation

Radiolog laver røntgenbeskrivelse. Billeddokumentation er i RIS/PACS.

Røntgenplejepersonalet dokumenterer forløb i henvisningen i RIS (og evt afvigelser noteres).

Ansvar

Det påhviler den henvisende læge at give barnet/forældre fyldestgørende information om undersøgelsen, samt at sikre sig barnets/forældrenes samtykke til undersøgelsen, inden patienten henvises til undersøgelse.

Radiologer og plejepersonale på Radiologisk afdeling, Aalborg UH samt det sundhedsfaglige personale på den kliniske afdeling i pågældende patientforløb har ansvar for at følge instruks.

Den specialeansvarlige overlæge og Ledelsen på Radiologisk afdeling har ansvar for at instruks kendes og følges af medarbejderne.