Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - KAG sekventiel skanning

 

Forberedelse, topogram, Flash check, calcium score og test bolus, se CT KAG GENERELT.

Calcium score laves som Flash uanset puls. Lav evt. nyt Recon Job og Overview, hvis det viser sig at centreringen bør justeres.

Hvornår skal man vælge en sekventiel skanning til KAG?

 • • Når pulsen er under 40 eller over 60

 • • Hvis pulsen varierer med mere end 4 slag

 • • Ved grafter (eks. venehøst projekt) og stents. Der er en særskilt protokol til patienter med stents.

 • • Ved skanning af store patienter

 • • Ved store mængder kalk, især hvis dette ligger i samme snit (Agatston score på 200 i et enkelt snit)

 

Hvis der skal laves en sekventiel skanning, skal Flash serien slettes, ligesom den tilhørende

kontrast bjælke og memo bjælken hvor der står Tilføj 4 s delay.

Test bolus

 • • Udføres som beskrevet i CT KAG GENERELT

 • • Der skal stå 12 s i Delay from start of injection.

 • • Læg 3 sekunder til max peak, evt. middelværdien af denne, hvis peak eksempelvis er 19 - 21 sekunder, dvs. flad top på kurven.

 • • Hold øje med pulsen over tid, når der laves calcium score og test bolus. Oplysninger herom skal bruges til at vælge korrekt tilpasning af skanfaser.

CARE kV og kontrast

Når test bolus er udført har skanneren valgt kV, typisk 80, 100 eller 120.

Vurder om skannerens valg af kV passer til den aktuelle patient. Tilpas evt.

 

Ved undersøgelse af normalvægtige patienter gives 50 ml Ultravist® 370 mgI/ml og 50 ml NaCl. Vælg Cardiac kontrastprotokol på skanneren i Contrast - bjælken lige over Flash serien, og tjek at automatsprøjten følger med.

 

Ved adipøse patienter og store mammae gives 60 ml Ultravist® 370 mgI/ml og 50 ml NaCl. Vælg Cardiac Large kontrastprotokol på

skanneren i Contrast - bjælken lige over den sekventielle serie, og tjek at automatsprøjten følger

med.

Indstilling af skanfaser

På baggrund af EKG indstilles skanfaserne

 • • Range: her gives høj mA og god diagnostisk billedkvalitet (mørk blå på EKG)

 • • Scan: en margin på hver side af Range, hvor dosis er noget lavere; 20 % af dosis i Range (lys blå på EKG)

Benyt skemaet i højre margin til at bestemme Scan og Range:

SIEMENS KAG Skema over valg af Scan og Range.

 

Rekonstruktioner

Efter skanning, ses en serie billeder på 3 mm som ikke sendes til PACS eller SyngoVia. Se billederne igennem og vurder om der er behov for at ændre på rekonstruktionsfasen.

Der laves automatisk en serie med stort FOV, til vurdering af de ekstracardielle forhold.

 

Fase defineret i %

En enkelt hjertecyklus defineres fra R-tak til R-tak, og denne kan beskrives i %. En hel cyklus = 100 %.

 

R-R interval

 

Normalt står rekonstruktionerne på Trigger kortet til:

 • • BestDia

 • • Pulsing: Auto

 • • Unit: %

Hvilket betyder at skanneren selv forsøger at placere rekonstruktionerne i den mest fordelagtige fase. Til langt de fleste undersøgelser, vil det ikke være nødvendigt at lave om på dette.

Hvis der er ses bevægelses artefakt, typisk sorte ”huller” nær koronarkar eller udviskede / uskarpe kar, kan dette måske afhjælpes ved at flytte rekonstruktionsfasen en lille smule. Det skannede område (Scan lys blå område på EKG), bestemmer hvor meget spillerum der er.

 

Ligger pulsen omkring de 80, og Scan er udvidet til at inkludere systolen, kan man anvende Recon Job 3 (3 mm) og 4 (0,75 mm), hvor skanneren automatisk forsøger at finde den bedste systoliske fase til rekonstruktion. Anvendes disse Recon Jobs IKKE, skal de slettes for at undersøgelsen kan slettes automatisk fra Browseren når denne er fyldt op.

De systoliske rekonstruktioner står på Trigger kortet som:

 • • BestSyst

 • • Pulsing: Auto

 • • Unit: %

 

Fase defineret i ms

Hvis pulsen er meget ustabil, risikerer man at skanneren ikke selv placerer rekonstruktionerne optimalt vha. BestDia eller BestSyst i procent. I så fald, er det en god idé at skifte til ms, millisekunder. Ved procentvis at placere rekonstrutionerne, vil eksempelvis 70 % ligge forskelligt i hjertecyklus ved et højt og et lavt pulsslag.

Selve hjerteslaget/kontraktionen (P-,Q-,R-,S-tak), vil altid tage lige så lang tid. Ved et skift til ms, kan man placere rekonstruktionerne eksempelvis -300 ms fra R-top, og dette vil give den samme placering af rekonstruktioner i alle hjerteslag, selv om tiden mellem hjerteslagene varierer.

På Trigger kortet vælges:

 • • Pulsing: Manuel

 • • Unit: ms. Indtast en negativ værdi, og prøv dig frem. Der er bedst fyldning af koronarkar og ro på hjertet upslope P-tak (diastole) eller downslope T-tak (systole)

 • • Tryk Recon

Se billederne igennem og vurder om artefakterne er reduceret.