Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Information til patienter ved ortodontisk kirurgisk konference og aplasivisitation

 

Formål

At patienten oplever en professionel og struktureret information i forbindelse med behandlingsplanlægningen.

 

Beskrivelse

I forbindelse med at sygeplejersken modtager patienten samt pårørende til enten konference eller visitation, informerer sygeplejersken patienten om følgende:

 

Dagens program (Aplasi):

Røntgenundersøgelse og klinisk foto

Klinisk undersøgelse af 1 tandlæge og evt. ortodontist

Konference mellem tandlæge og ortodontist

Information omkring hvad patienten får at vide:

  1. 1. behandling eller ej

  2. 2. tidspunkt for evt. behandling

  3. 3. offentligt eller privat regi

  4. 4. mulighed for at henvende sig på ny, hvis man afstår fra behandling nu

  5. 5. ingen kørselsrefusion til behandling/kontrol m.m.

  6. 6. 5 års garanti efter patienten er meldt færdigbehandlet, d.v.s. at patienten selv skal afholde udgifter til vedligeholdelse

 

Dagens program (Ortodontisk kirurgisk konference):

Patientens journal gennemgås

Kirurg og ortodontist ser patienten og lægger i samråd plan for videre forløb såfremt der findes indikation for behandling.