Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyposensibilisering for sygeplejersker

 

 

Formål

At sygeplejerskerne i Lungemedicinsk Ambulatorium forstår og kan anvende den forskrevne instruks for hyposensibilisering

 

Definition af begreber

Immunterapi kaldes også hyposensibilisering eller allergivaccination. Princippet i behandlingen er, langsomt at vænne kroppen til ganske små mængder af det stof, personen er allergisk overfor. Behandlingen kan bruges mod høfeber og astma, hvor årsagen er allergi overfor et eller flere kendte stoffer (allergener), som for eksempel pollen. Behandlingen kan også bruges mod svær allergi overfor insektstik

 

Beskrivelse

Der hyposensibiliseres dagligt i Allergiambulatoriet, hvor der maksimalt kommer 5 patienter dagligt. Hyposensibilisering foretages af alle sygeplejersker i Lungemedicinsk Ambulatorium

Patienterne henvises af afdelingens allergilæge til hyposensibilisering for bi og hveps, samt græs og birk. I sjældne tilfælde for kat

Vi starter vaccination for græs og birk i perioden september – februar, da opdoseringsfasen ikke bør ligge på et tidspunkt, hvor der er pågående allergeneksponering for sæsonallergen. Bi- og hvepse- vaccination kan påbegyndes hele året. Til vaccinationen anvendes Alutard ® som er et depot præparat

Vaccinationsprogrammet består af en opdoseringsfase på 15 uger og en vedligeholdelsesfase på 3-5 år. Egen læge kan overtage vedligeholdelsesvaccination, hvis der i lægepraksis findes ilt og sug

Første gang patienten kommer til hyposensibilisering måles lungefunktionen og patienten informeres om vaccinationsforløbet og egen betaling. For priser se www.medicin.dk

For hver patient føres opdoseringsskema (ALK’s opdoseringsskema) se bilag

 

Før injektion

 • • identificér patienten

 • • kontrollér patientens almentilstand

 • • kontrollér patientens kliniske tilstand for de seneste 3 døgn

 • • kontrollér tidsintervallet fra sidste injektion til nu

 • • kontrollér eventuelle reaktioner fra foregående injektion

 • • kontrollér allergenet (opbevaring 2-8 grader - det rigtige allergen til patienten)

 

Udsæt injektionen, hvis patienten

 • • er febril eller viser andre tegn på infektion

 • • har haft allergiske symptomer indenfor de seneste 3-4 dage før injektionen

 

Under injektion

 • • vend flasken forsigtigt 10 – 20 gange

 • • træk vaccinen op i en Mantoux-sprøjte

 • • dyb injektion s.c . (30-60 graders vinkel) lateralt i overarmen eller dorsalt i underarmen. Det anbefales, at indgive dosis skiftevis i højre og venstre arm

 • • aspiration hver 0,2 ml. Ved aspiration af blod – afbryd injektionen

 • • fiksér kanylen

 • • langsom injektion (1 ml pr. 60 sek.)

 

Efter injektion

 • • observation 30 min.

 • • ved reaktion – adækvat behandling

 • • lokalreaktioner måles og vurderes

 • • information om forholdsregler efter besøget

 

Patienten informeres om, at det er vigtigt at forholde sig i ro på vaccinationsdagen, dvs. at undgå hårdt fysisk arbejde, sport, sauna, lange varme bade og alkohol, for at undgå, at det allergifremkaldende stof optages for hurtigt i kroppen og derved kan give en allergisk reaktion

Ved stor lokalreaktion anbefales, at patienten ved gener kan tage antihistamin 1 tablet ved behov

De første dage efter hyposensibilisering kan patienten opleve rødme, hævelse og kløe omkring indstiksstedet

 

Referencer

Pjece - Allergivaccination