Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hysterektomi – benign - Sygeplejeinstruks (G)

 

 

Beskrivelse

Grundlag for hysterektomi – se relation ”Hysterektomi på benign indikation”

 

Sygeplejeinstruksen er udarbejdet på baggrund af fællestræk for patienter der får foretaget hysterektomi og med baggrund i forskellige operationsteknikker.

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inkluderer hysterektomi. Instruksen indeholder også sygeplejerskens tværfaglige opgaver med henblik på et sikkert og sammenhængende patientforløb.

Patienter, der skal have foretaget abdominal hysterektomi bliver indlagt på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet. Patienter der behandles med andre operationsteknikker indlægges på Gynækologisk Dagafsnit.

 

Til top

 

Operation for fjernelse af livmoderen ved kikkertoperation (laparoskopi) på Gynækologisk Dagafsnit

Dagen før operationen

  • Overføre patientoplysninger fra selvdeklaration i Onbase til EPJ. Oprette standardplan KIR Dagkirurgi.

  • Udfyld eller tjek at følgende er udfyldt:

    • Sygeplejeanamnese

    • Værdier: BT/P, højde og vægt

    • MRSA-, CPO og KRAM –screening

    • Patientens og pårørendes telefonnummer

  • Tjek at der er foretaget anæstesitilsyn, herunder tjek:

    • Om der her er ordineret blodprøver, i så fald bestille prøven

    • Hvis patienten har diabetes, tjekke om der er ordineret GIK-drop – skrives på Cetrea. Se om GIK-drop profil er taget maks 3 dage før operation, så svarene er klar på operationsdag

  • Obs om der er behov for tromboseprofylakse - se relation ” Thromboseprofylakse”

 

Før operationen

  • I Bookingmodul meldes patienten mødt og senere klar til operation

  • Modtage patient, sætte armbånd på, høre om der er opstået spørgsmål til indgrebet eller om der er ændringer i tilstand eller medicin. Vises på stue.

  • Spørge om patienten har fået udleveret informationsmateriale ” Fjernelse af livmoderen ved kikkertoperation” - se referencer. Hvis ikke udleveres denne.

  • Give og kvittere for evt. ordineret præmedicin

  • Navle renses med sæbe og vand

  • Evt. støttestrømper udleveres

  • Evt. anlægge venflon og opsætte Ringer-Acetat-drop, hvis faste mere end 6 timer

  • Spørgeskema til udskrivelse og udskrivningsinformation udleveres

 

Postoperativt

  • Bevidsthedstilstand og almene velbefindende vurderes umiddelbart postoperativt

  • Smerter og kvalme vurderes vha NRS, der kan gives smerte-/kvalmestillende pn. Effekt vurderes.

  • Mobilisering umiddelbart efter retur fra opvågning

  • Mad/drikke umiddelbart efter retur fra opvågning

  • Venflon proppes

  • Vurdere vaginalblødning og forbinding/cikatrice

  • Observation af vandladning senest 4 timer efter KAD er fjernet (på opvågningen)

  • Observation for mave-tarmfunktion

  • Evt Tromboseprofylakse gives 4 – 12 timer efter operationen – se relation ” Thromboseprofylakse”

  • Obs om der er specielle ordinationer i lægenotat

  • Informeres om operation af læge

  • Udskrivelse ved læge

  • Venflon seponeres umiddelbart inden udskrivelse

 

Udskrivningssamtale

Udlevere og gennemgå ”Efter operation med kikkertassistance evt. ved hjælp af robot” – se referencer.

Oplyses om:

  • At der kan opstå moderate skuldersmerter som følge af luftindblæsning i maven i forbindelse med operation, og at smerterne forsvinder efter få dage. Varmepude, smertestillende og mobilisering hjælper.

  • At der kan komme koliksmerter indtil maven er ordentlig i gang. Bevægelse, små hyppige måltider og smertestillende hjælper.

Medgives:

  • Kuvert med 2 tbl morfin a 10mg og 2 tbl ondansetron a 4mg, der må tages efter behov – se vejledning på kuvert.

Gennemgå:

  • Forbinding fjernes efter 24 timer

  • Smertebehandling efter udskrivelse i 1-2 uger

  • Evt foreslå laxantia

  • Forholdsregler efter udskrivelse: samliv efter 4 uger. Løft indtil smertegrænsen, ingen brug af tampon, svømmebad eller karbad indtil blødning er ophørt, mobilisering.

  • Forventet rekreationstid på ca. 2 uger. Må cykle og køre bil når hun føler sig klar til det. Typisk efter nogle dage. Pt skal kunne bevæge fødderne f.eks. fra speeder til bremse uden at få smerter i mavemusklerne.

  • OBS Infektionstegn, som feber > 38, smerter i underlivet, ildelugtende udflåd, rødme og sivning fra sår

  • Oplysning om, at der kan komme blødning efter ca 10-14 dage, når trådene i vaginaltoppen løsner sig.

  • Oplysning om, at start på klimakteriet er uafhængig af operationen, hvis æggestokke ikke fjernes. Ved fjernede ovarier vil klimakteriet indtræffe med det samme. Evt obs samtale med læge omkring hormonsubstitution.

  • Aftale hvordan endeligt miksvar gives

  • Udlevere pjecen ”Bækkenbundstræning for kvinder” – se referencer.

  • Suturer fjernes hos egen læge efter ca. 8 dage

 

Til top

 

Operation for fjernelse af livmoderen ved kikkertoperation med robotassistance på Gynækologisk Dagafsnit

Dagen før operationen

  • Overføre patientoplysninger fra selvdeklaration i Onbase til EPJ. Oprette standardplan KIR Dagkirurgi.

  • Udfyld eller tjek at følgende er udfyldt:

    • Sygeplejeanamnese

    • Værdier: BT/P, højde og vægt

    • MRSA-, CPO og KRAM –screening

    • Patientens og pårørendes telefonnummer

  • Tjek at der er foretaget anæstesitilsyn, herunder tjek:

    • Om der her er ordineret blodprøver, i så fald bestille prøven

    • Hvis patienten har diabetes, tjekke om der er ordineret GIK-drop – skrives på Cetrea. Se om GIK-drop profil er taget maks 3 dage før operation, så svarene er klar på operationsdag

  • Obs om der er behov for tromboseprofylakse - se relation ” Thromboseprofylakse”

 

Før operationen

  • I Bookingmodul meldes patienten mødt og senere klar til operation

  • Modtage patient, sætte armbånd på, høre om der er opstået spørgsmål til indgrebet eller om der er ændringer i tilstand eller medicin. Vises på stue.

  • Spørge om patienten har fået udleveret informationsmateriale ”Fjernelse af livmoderen ved kikkertoperation og ved hjælp af robotkirurgi”. Se referencer Hvis ikke, da udlevere dette.

  • Give og kvittere for evt. ordineret præmedicin

  • Navle renses med sæbe og vand

  • Udlevere støttestrømper

  • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer

  • Spørgeskema til udskrivelse og udskrivningsinformation udleveres

 

Postoperativt

  • Bevidsthedstilstand og almene velbefindende vurderes umiddelbart postoperativt

  • Smerter og kvalme vurderes vha NRS. Der kan gives smerte-/kvalmestillende pn. Effekt vurderes.

  • Mobilisering umiddelbart efter retur fra opvågning

  • Mad/drikke umiddelbart efter retur fra opvågning

  • Venflon proppes

  • Forbindinger observeres

  • Vurdere vaginalblødning

  • Observation af vandladning senest 4 timer efter KAD er fjernet ( på opvågningen)

  • Observation for mave-tarmfunktion

  • Tromboseprofylakse gives 4 – 12 timer efter operationen – se relation ” Thromboseprofylakse”

  • Obs om der er specielle ordinationer i lægenotat

  • Informeres om operation af læge

  • Udskrivelse ved læge – obs evt samtale omkring hormonsubstitution, hvis ovarier er fjernet.

  • Venflon seponeres umiddelbart inden udskrivelse

 

Udskrivningssamtale

Udlevere og gennemgå ”Efter operation med kikkertassistance evt. ved hjælp af robot

– se referencer

Oplyses om:

  • At der kan opstå moderate skuldersmerter som følge af luftindblæsning i maven i forbindelse med operation, og at smerterne forsvinder efter få dage. Varmepude, mobilisering og smertestillende hjælper.

  • At der kan komme koliksmerter indtil maven er ordentlig i gang. Bevægelse, hyppige små måltider og smertestillende hjælper.

Medgives:

  • Kuvert med 2 tbl morfin a 10mg og 2 tbl ondansetron a 4mg, der må tages efter behov – se vejledning på kuvert.

Gennemgå:

  • Forbinding fjernes efter 24 timer

  • Smertebehandling efter udskrivelse i 1-2 uger

  • Evt foreslå laxantia

  • Forholdsregler efter udskrivelse: samliv efter 4 uger, løft indtil smertegrænsen, ingen svømmebad eller karbad indtil blødning er ophørt, mobilisering

  • Forventet rekreationstid på cirka 2 uger . Må cykle og køre bil når hun føler sig klar til det. Typisk efter nogle dage. Pt skal kunne bevæge fødderne f.eks. fra speeder til bremse uden at få smerter i mavemusklerne.

  • OBS Infektionstegn, som feber > 38, smerter i underlivet, ildelugtende udflåd, rødme og sivning fra sår

  • Oplysning om, at start på klimakteriet er uafhængig af operationen, hvis æggestokke ikke fjernes

  • Udlevere pjecen ”Bækkenbundstræning for kvinder” – se referencer.

  • Aftale hvordan endeligt miksvar gives

  • Suturer fjernes hos egen læge efter ca. 8 dage

 

Til top

 

 

Til top

 

Operation for fjernelse af livmoderen gennem maven - Abdominal hysterektomi

Præsamtale

  • Samtalen tager udgangspunkt i den planlagte operation og dokumenteres i EPJ

  • Identificere patienten

  • MRSA-, CPO-, KRAM- og ernæringsscreening. Værdier (Højde, vægt, BT/P) føres ind

  • Spørge om patienten har fået udleveret informationsmateriale ”Fjernelse af livmoderen gennem maven”.- se referencer Hvis patienten ikke har fået pjece udleveret, da udlevere.

  • Spørge til, hvad der tidligere er informeret om.

  • Spørge til erfaring med bedøvelse og operation.

  • Hvilke tanker og følelser er der omkring operationen, og hvilke forventninger er der.

  • Spørge til de 12 statusområder – udfylde sygeplejeanamnese

  • Spørge til kvindens sociale situation (samboende/ bor alene, arbejde / planlagt sygemelding, mindre børn der kræver fysisk hjælp)

  • Tage mål til støttestrømper og notere størrelse under ”Forberedelse til forundersøgelse” – se relation ”Thromboseprofylakse”

  • Hvis patienten har diabetes tages GIK-drop profil ved præsamtalen så svar på kreatinin kommer før operationsdag.

 

I dialogform informere om:

  • Fasteregler, natmad, præ-op drik (som udleveres), bad, rasering, navlerens samt evt opmærksomhed på mave-tarmfunktion hvis tendens til forstoppelse.

  • Postoperativ smertebehandling - epidural katheder, vigtigt at sige til ved smerter, mobilisering - herunder assistance fra fysioterapeut - og kost hurtigt efter OP. Fortælle, at de ved udskrivelse får en samtale om forløbet, og hvad de skal tage af forholdsregler i efterforløbet.

  • Forberede patienten på at have smertestillende + evt laksantia indkøbt til efter udskrivelse

  • Afdække om der er behov for hjemmehjælp efter udskrivelse – evt. oprette plejeforløbsplan

  • Informeres om forventet sygemelding

 

Før operationen

  • Modtage patient, sætte armbånd på, høre om der er opstået spørgsmål siden præsamtalen eller ændringer i tilstand eller medicin. Vises på stue.

  • Give og kvittere for evt ordineret præmedicin

  • Navle renses med sæbe og vand og pubesbehåring trimmes – se relation

  • Udlevere støttestrømper

  • Pt meldes klar til OP på Cetrea

  • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer

  • Spørgeskema til udskrivelse udleveres

  • Udlevere patientinformationerne: ”Bækkenbundstræning for kvinder”, ”Sådan træner du, når du er opereret gennem bugvæggen” og ”Sådan kommer du i gang efter operationen”. Se referencer.

  • Hgb til 1. postoperative dag bestilles

 

Postoperativt

  • Bevidsthedstilstand og almene velbefindende vurderes umiddelbart postoperativt

  • Smerter og kvalme vurderes vha NRS. Der kan gives smerte-/kvalmestillende pn. Effekt vurderes.

  • Ved epidural smertebehandling – se relation

  • Mobilisering umiddelbart efter retur fra opvågning – mål minimum 1 time

  • TOKS indenfor 2 timer fra retur i afsnit

  • Mad/drikke umiddelbart efter retur fra opvågning

  • Venflon proppes

  • Forbinding observeres

  • Vurdere vaginalblødning

  • KAD bibeholdes til morgenen efter eller til sep af epi-katheder– obs urinproduktion på minimum 50 ml pr time i 12 timer

  • Observation for mave-tarmfunktion – obs anvendelse af laxantia

  • Tromboseprofylakse gives 4 – 12 timer efter operationen – se relation ” Thromboseprofylakse”

  • Informeres om operation af læge

 

1. Dag

  • TOKS min x 2 dagligt.

  • Venflon seponeres, når indikation ophører

  • KAD fjernes efter stuegang – Obs vandladning senest 4 timer efter sep .af KAD

  • Hvis der er Epi, skal dette fjernes efter stuegang- 1 dosis pn smertestillende gives, når epi slukkes

  • Mobilisering: minimum 3 timer. Tilsyn af fysioterapeut iht rammeaftale efter kl 13, med instruktion ud fra genoptræningsinformation.

  • Fokus på proteinholdig mad – herunder P-drikke mellem måltider

  • Forbinding fjernes når den har været tør i 24 timer

  • Vurdere vaginalblødning

  • Observation for mavetarmfunktion – obs anvendelse af laxantia

  • Evt. Udskrivelse

2. Dag og herefter

  • TOKS min x 2 dagligt

  • Hvis der ikke har været afføring – give stikpille Dulcolax udover øvrig laksantia

  • Vurdere smerter og kvalme – vha NRS. Der kan gives smerte-/kvalmestillende pn. Effekt vurderes.

  • Mobilisering min 5 timer (dag 2) 8 timer (dag 3 og frem). Dag 2: Tilsyn af fysioterapeut iht rammeaftale om formiddagen, med instruktion ud fra genoptræningsinformation.

  • Fokus på proteinholdig mad – herunder P- drikke mellem måltider

  • Vurdere cikatrice

  • Vurdere vaginalblødning

  • Afklare om kvinden har behov for hjælp efter udskrivelse

  • Udskrives ved læge

 

Udskrivningssamtale

Anvende, udfylde og udlevere ”Efter operation gennem bugvæggen” - se reference

Gennemgå:

  • Indlæggelsesforløbet

  • Smertebehandling efter udskrivelse i 2-3 uger

  • Energi- og proteinrig kost i 5 – 6 uger

  • Forventet rekreationstid på ca 3-4 uger. Må løfte indtil smertegrænsen (i hvert fald 4-5 kg). Må

  • cykle og køre bil efter 14 dage – eller når hun derefter føler sig klar til det og uden mavesmerter kan løfte fod fra f.eks. speeder til bremse.

  • Stigende mobilisering – må genoptage sport etc efter 3-4 uger

  • Samliv efter 4 uger.

  • Oplysning om, at start på klimakteriet er uafhængig af operationen, hvis æggestokke ikke fjernes.

  • Undgå brug af tampon, svømmebad, karbad og havbad indtil blødning er ophørt

  • Obs iInfektionstegn, som feber > 38, smerter i underlivet, ildelugtende udflåd, rødme og sivning fra sår

  • Aftale hvordan endeligt miksvar gives

  • Staples fjernes hos egen læge efter ca. 8 dage

 

Til top

 

Formål

  • Undgå stressbetinget organdysfunktion, herunder nedsat lungefunktion, thromboemboliske komplikationer, tarmparalyse og søvnproblemer.

  • Give patienten sikkerhed under indlæggelse og tryghed ved udskrivelse

 

 

Referencer

Pjecer:

  • • ”Fjernelse af livmoderen ved kikkertoperation” – ID nr: KBUA01-157

  • • ”Fjernelse af livmoderen gennem skeden ved hjælp af robotkirurgi” - ID nr: KBUA01-148

  • • ”Fjernelse af livmoderen gennem maven” - ID nr: KBUA01-115

  • • ”Bækkenbundstræning for kvinder” – ID nr: AKUA11-560

  • • ”Sådan træner du, når du er opereret gennem bugvæggen” – ID nr: AKUA11-555

  • • ”Sådan kommer du i gang efter operation” – ID nr: KBUA01-313

 

Udskrivningsark:

  • • Efter operation gennem bugvæggen” - ID.nr: 80010811TA10

  • • ”Efter operation med kikkertassistance evt. ved hjælp af robot” - ID.nr.: 80010811TA11 – obs: gives både ved kikkertoperation og robotoperation.

 

Evidens: