Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ledsagelse af patient fra NOTIA til procedurer udenfor afdelingen

Beskrivelse

Patienter indlagt på NOTIA, der skal transporteres udenfor afdelingen til diverse undersøgelser og procedurer skal altid ledsages af personale med fornødne kompetencer.

Det er intensivlægen, der med udgangspunkt i nedenstående, vurderer, hvem der skal ledsage patienten:

 

  1. 1. Den stabile, ikke-intuberede patient ledsages af intensivsygeplejerske.

  2. 2. Den stabile, intuberede patient ledsages af intensivsygeplejerske og anæstesisygeplejerske.

  3. 3. Den ustabile patient (Forhøjet ICP, større inotropibehov, marginal respiratorisk, mange dræn etc.) ledsages af intensivsygeplejerske og anæstesisygeplejerske samt intensivlæge, når der vurderes behov herfor.

 

Ved behov for ledsagelse af anæstesisygeplejerske kontakter intensivlægen den ansvarshavende sygeplejerske på den relevante anæstesiafdeling. 

Intensivsygeplejerske ledsager patienten

Intensivsygeplejersken skal være fortrolig med at ledsage patienten og have fornødne kompetencer.

Monitorering

Aftales mellem intensivsygeplejerske og intensivlæge.

Som minimum perifer O2-saturationsmåling. Alternativt medbringes mini monitor som patienten er tilkoblet i forvejen.

Der medbringes altid iltbombe og ventilationspose (Rubens pose) samt relevant medicin for denne specifikke patient.

Sygeplejersken medbringer telefon samt nummeret på intensivlæge. 

Anæstesisygeplejerske og Intensivsygeplejerske ledsager patienten

Intensivsygeplejersken forbereder og klargør patienten til transport.

Klargøre medicin der skal anvendes under transporten. Anæstesilægen vurderer, om patienten skal være bedøvet.

Ernæring og infusioner der ikke er livsnødvendige pauseres.

Infusioner der skal forblive tilkoblet patienten under transporten monteres med dobbelt slanger (ved MR-scanning 4

x slanger).

Er en perifer venflon påkrævet til intravenøs kontrast, anlægges denne af anæstesilægen inden transport til røntgen.

Eventuelt anæstesiskema udfyldes af intensivlægen.

Ved MR-scanning tjekkes det, at patienten er ”metalfri”.

Monitorering

Patienten monitoreres med perifer O2-saturationsmåling, ekg, blodtryk via transportabelt skop (“juletræ”).

Alternativt medbringes mini monitor, som patienten er tilkoblet i forvejen. Er patienten monitoreret med ICP-måling medbringes trykmåleren.
 

Anæstesisygeplejersken medbringer transportabelt monitoreringsudstyr, infusionspumper og transportrespirator ”juletræ” til intensivt afsnit NOTIA.

Anæstesisygeplejersken og intensivsygeplejersken samarbejder om monitoreringen af patienten til ”juletræet”.

Indstillingen af respirator under transporten varetages af anæstesisygeplejersken i samarbejde med anæstesilægen i intensivt afsnit.

Patienten skal stabiliseres bedst muligt før transporten.

Dokumentation

Ved kortvarig transport eller procedurer dokumenterer intensivsygeplejersken observationer og handlinger på intensivt observationsskema. Ved længerevarende procedurer dokumenterer anæstesisygeplejersken på anæstesiskema.

Tilbage på NOTIA

Intensivsygeplejersken og anæstesisygeplejersken ledsager patienten tilbage til intensivt afsnit NOTIA og samarbejder om monitoreringen af patienten på stuen.

Referencer

Ledsagelse af patient fra intensivt afsnit NOTIA, R og TIA til MR-scanning

 

Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud. Intensivsykepleie. CAPPELEN DAMM. 3. udgave, 1. oplag, 2015. s. 287-295