Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ledsagelse af patient fra NOTIA til procedurer udenfor afdelingen

Beskrivelse

Patienter indlagt på NOTIA, der skal transporteres udenfor afdelingen til diverse undersøgelser, procedurer eller en tur ud af afdelingen skal altid ledsages af personale med fornødne kompetencer.

 

Det er intensivlægen, der vurderer monitoreringsgrad og hvem der skal ledsage patienten med udgangspunkt i nedenstående:

 

  1. 1. Den stabile, ikke-intuberede patient ledsages af intensivsygeplejerske.

  2. 2. Den stabile, intuberede patient ledsages af intensivsygeplejerske og anæstesisygeplejerske.

  3. 3. Den ustabile patient (Forhøjet ICP, større inotropibehov, marginal respiratorisk, mange dræn etc.) ledsages af intensivsygeplejerske og anæstesisygeplejerske samt intensivlæge, når der vurderes behov herfor.

 

Ved behov for ledsagelse af anæstesisygeplejerske kontakter intensivlægen den ansvarshavende sygeplejerske på den relevante anæstesiafdeling. 

 

Se link for særlige forhold ved Overflytning af voksen intensiv patient imellem de to hospitalsmatrikler i Aalborg (rn.dk)

Intensivsygeplejerske ledsager patienten

Intensivsygeplejersken skal være fortrolig med at ledsage patienten og have fornødne kompetencer.

Monitorering

Aftales mellem intensivsygeplejerske og intensivlæge.

Som minimum perifer O2-saturationsmåling. Alternativt medbringes mini-monitor som patienten er tilkoblet i forvejen.

Der medbringes altid iltbombe og ventilationspose (Rubens pose) samt relevant medicin for den specifikke patient. Eventuelt medbringes transportabelt sug.

Sygeplejersken medbringer telefon samt direkte nummer på intensivlæge. 

Anæstesisygeplejerske og Intensivsygeplejerske ledsager patienten

Intensivlægen vurderer, om patienten skal være bedøvet. Eventuelt anæstesiskema udfyldes af intensivlægen.

Intensivsygeplejersken forbereder og klargør patienten til transport samt klargør medicin der skal anvendes under transport.

Ernæring og infusioner der ikke er livsnødvendige pauseres.

Infusioner der skal forblive tilkoblet patienten under transporten monteres med dobbelt slanger (ved MR-scanning 4

x slanger).

Kræves en perifer venflon til intravenøs kontrast, anlægges denne af intensivlægen inden transport til røntgen.

Ved MR-scanning tjekkes det, at patienten ikke har nogen former for metal i kroppen.

Monitorering

Patienten monitoreres med perifer O2-saturationsmåling, EKG, blodtryk via mini-monitor, som patienten er tilkoblet i forvejen. Er patienten monitoreret med ICP-måling medbringes trykmåleren.
 

Anæstesisygeplejersken medbringer transportabelt monitoreringsudstyr, infusionspumper og transportrespirator til intensivt afsnit NOTIA.

Anæstesisygeplejersken og intensivsygeplejersken samarbejder om monitoreringen af patienten.

Indstillingen af respirator under transporten varetages af anæstesisygeplejersken i samarbejde med intensivlægen.

Patienten skal stabiliseres bedst muligt før transporten.

 

Dokumentation

Ved kortvarig transport eller procedurer dokumenterer intensivsygeplejersken observationer og handlinger på intensivt observationsskema. Ved længerevarende procedurer dokumenterer anæstesisygeplejersken på anæstesiskema.

Tilbage på NOTIA

Intensivsygeplejersken og anæstesisygeplejersken ledsager patienten tilbage til intensivt afsnit NOTIA og samarbejder om monitoreringen af patienten på stuen.

Referencer

Ledsagelse af patient fra intensivt afsnit NOTIA, R og TIA til MR-scanning

 

Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud. Intensivsykepleie. CAPPELEN DAMM. 3. udgave, 1. oplag, 2015. s. 287-295