Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrolflowmåling – ambulant sygeplejeskekonsultation

 

Formål

At sikre patienten en ensartet og korrekt kontrolflowmåling.

 

Definition af begreber

Flowmåling: en undersøgelse af vandladningsfunktionen, som viser mængden af den ladte urin, strålekraften og hastigheden.

Uretrastriktur: forsnævring i urinrøret

Blæreskanning: undersøgelse med ultralyd som viser urinmængden i blæren

Residualurin: mængde af urin i blæren efter vandladning ved normal trang

DAN-PSS-score: Pointangivelse for patientens obstruktive og irritative vandladningsproblemer

 

Beskrivelse

Patienter til kontrolflowmåling kan efter lægelig vurdering gå til kontrol hos sygeplejerske.

Det drejer sig om patienter som kontrolleres efter:

  • • operation for hypertrophia prostata

  • • medicinsk behandling for vandladningsproblemer

  • • pædagogisk korrektion af drikke- og vandladningsvaner

  • • behandling af uretrastriktur

 

Formål med kontrolflowmåling

At vurdere effekten af behandling, såvel kirurgisk, medicinsk eller pædagogisk.

At patienten får mulighed for kontrol og eventuel ændring i behandling.

At patienten er tryg ved sin kontrol og behandling og oplever kontinuitet deri.

At patienten får mulighed for samtale om og besvarelse af spørgsmål i forhold til aktuelle problemstillinger.

 

Planlægning

Til hver konsultation bookes 45 min.

 

Forberedelse

Sygeplejersken læser patientens journal, så hun er orienteret om, hvilken behandling patienten har fået.

 

Konsultation

Ved modtagelse af patienten sikrer sygeplejersken sig, at patienten er indstillet på at skulle have lavet flowmåling. Patienten informeres om, hvor det skal foregå.

Når patienten har normal vandladningstrang, lader han vandet i flowmåleren.

Urinen undersøges med urinstix. Ved objektive eller subjektive tegn på UVI sendes urinen til D+R.

Patientens blærescannes for residualurin.

 

Der spørges om patientens aktuelle vandladningsstatus, patientens spørgsmål besvares.

 

Ved kontrol efter operation for hypertrophia prostata spørges systematisk om patienten er tilfreds med resultatet, om han har været indlagt postoperativt, om han har haft UVI postoperativt. DAN-PSS-score udregnes.

 

Ved kontrol efter medicinsk behandling vurderes det, om behandlingen har haft tilstrækkelig effekt, om patienten er interesseret i at fortsætte, receptfornyelse. Alternativt planlægges konsultation hos kontaktlæge.

 

Ved kontrol efter korrektion af drikke- og vandladningsvaner vurderes effekten. Patienten støttes deri. Alternativt planlægges konsultation hos kontaktlæge.

 

Ved kontrol efter behandling af uretrastriktur vurderes det, om patienten har behov for fortsat dilatationsbehandling, evt. permanent behandling, hvor der søges bevilling til katetre.

Ved nytilkomne symptomer som kræver intervention med det samme inddrages patientens kontaktlæge.

 

Eventuel ledsagende pårørende gives mulighed for at få besvaret aktuelle spørgsmål.

Patienten informeres om den fortsatte plan for kontrol og behandling eller afslutning af forløb.

 

Hvis patienten skal til ny kontrol tages så vidt muligt hensyn til eventuelle ønsker fra patienten om tidspunkt.

 

Data fra konsultationen dokumenteres.

DRG-seddel udfyldes.

 

Referencer

Anette Jaquet. Urin-inkontinens. Et sygeplejefagligt perspektiv. Akademisk forlag. 2005.