Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR – Sikkerhed - Skanning af gravide / amning

Baggrund

Sikkerheden ved MR-skanning af gravide er ikke endeligt afklaret specielt hvad angår langtidseffekterne.

Efter forsigtighedsprincippet skannes gravide ikke, hvis undersøgelsen kan udsættes til efter fødslen. Der er dog ingen der videnskabeligt har påvist skader på menneskefostre efter MR-skanning og fagkundskaben er generelt enige om, at MR’s fordele ofte overvejer den minimale risiko. Mulige risikofaktorer kan være opvarmning pga. skannerens SAR-påvirkning (RF), perifer nervestimulering pga. de kraftigt varierende magnetfelter.

De fleste institutioner undlader MR-skanning i første trimester for at undgå en potentiel skadelig eksposition under dannelse af organerne. Dog er MR at foretrække frem for undersøgelser der anvender ioniserende stråling i denne periode.

 

MR skanning af kvinde som forsøger at blive gravid

Kvinder mellem alderen 15 – 55, spørges om graviditet. Hvis kvinden forsøger at blive gravid, bør scanningen foretages mellem 1. menstruationsdag og 10 dage frem. Ved tvivl om graviditet kontakt radiolog ifht om undersøgelsen skal gennemføres eller ej.

MR skanning af den gravide kvinde

Skanningen bør kun udføres på 1.5T eller lavere.

(Skanning af gravide på stue 25 kan foretages uden restriktioner overhovedet)

I første trimester foretages undersøgelser kun efter aftale mellem overlæger fra henvisende afdeling og overlæger på Radiologisk afdeling – indikation journalføres af henvisende instans.

I første trimester skannes kun absolut nødvendige sekvenser (meget varmegivende og gradientaktive sekvenser bør minimeres – f.eks. SpinEcho, STIR og EPI) - evt. aftales sekvensvalg med MR - fysiker / Specialeansvarlig overlæge.

I anden og tredje trimester kan MR skanning udføres. Der skannes nødvendige sekvenser, men ved abdomen / bækken- og columna-skanninger minimeres antallet af sekvenser for at minimere opvarmning. Det tilstræbes dog at vente til efter fødslen med at skanne, hvis muligt.

 

Gadolinium kontrast til den gravide kvinde

Det anbefales ikke, at anvende intravenøst gadoliniumbaserede kontraststoffer til gravide, idet sikkerheden for fosteret ikke er undersøgt. På tvingende indikation kan radiologen ordinere kontrast efter gennemsyn af primære billede. Kontrastindikationen skrives i generel note og indføres i beskrivelsen af billederne.

 

Vedrørende information når oplysningen om graviditet er på skanningsdagen:

Gravid i første trimester: Kald specialeansvarlig overlæge. Hvis radiologen kan tage stilling til om der foreligger en tvingende indikation – indhentes skriftlig informeret samtykke til at foretage undersøgelsen på dagen ( se bilag )..

Hvis radiologen er i tvivl om indikationen, aflyses undersøgelsen og patienten får skriftlig information og samtykkeerklæring i hånden. Patienten får brev om det videre forløb med posten, efter vores kontakt med henvisende afdeling.

Gravide i anden og tredje trimester: Kald specialeansvarlig overlæge. Ved tvingende indikation indhentes informeret samtykke til at foretage undersøgelsen på dagen.

Kan undersøgelsen vente til efter graviditeten gives information til patienten jfr. vores generelle forsigtighedsregler. Indkaldes til undersøgelse efter endt graviditet.

 

 

Vedrørende information når oplysningen om graviditet oplyses i god tid:

Patienten tilsendes informeret samtykkeerklæring som medbringes til undersøgelsen, samt yderligere information angående skanningstidspunktet.

Radiologen og eventuelt henvisende afdeling skal tage stilling til om undersøgelsen skal laves uopsætteligt, i andet og tredje trimester eller om den kan vente til efter graviditetens ophør. Indikationen skrives i generel note på henvisningen og noteres også i beskrivelsen.

Samtykkeerklæringen indskannes i PACS sammen med patientens billeder.

 

MR-skanning med kontrast af ammende kvinde

 

Helt overordnet anbefaler vi at vente 24 timer med amning - udmalkning kan foretages, hvis kvinden er urolig for bivirkning til barnet.

 

Ifølge ESUR 10.0 ( ESUR 10.0 ) kan MR kontrast gives efter gældende regler og med normal dosis. Normal amning kan fortsættes umiddelbart efter undersøgelsen, hvis det er et makrocyklisk kontraststof (som ProHance er) kvinden har fået. Det er yderst minimale mængder af de extracellulære stoffer, der går over i mælken. De kan give bismag.  Er kvinden utryg/urolig for bivirkning til barnet kan hun vente 24 timer med amning.

 

Hvis kvinden har nedsat nyrefunktion skal hun ikke have kontrast hvis hun ammer.

 

min medicin.dk angives at mælken skal kasseres de første 24 timer efter kontrastindgift.

 

I forhold til Primovist, som er et lineært kontraststof, anbefaler producenten Bayer, at det kun bør anvendes til ammende efter en nøje lægelig vurdering, se evt. Primovist Bayer. Spørg derfor altid visiterende læge i disse tilfælde.