Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til inguinal hernia/retentio testis + perioperativ forløb

Præoperativ forberedelse

Barnet/barnets forældre udfylder selvdeklaration i forbindelse med urologisk forundersøgelse og ses efterfølgende i anæstesiambulatoriet. Alternativt gennemføres tilsyn som papirtilsyn. Anæstesijournal skrives og tjekliste til stamafdelingen udfyldes.

Barn/forældre medgives EMLA-creme efter forundersøgelsen, og rådgives om hvor cremen påføres.

Der gives i udgangspunktet ikke præmedicin.

Anæstesi

Barnet modtages i trafikcentrum af opvågningssygeplejerske, der kontroller ID og påsætter ID-armbånd. Der påsættes Ametop®, hvis barnet ikke er EMLA-forberedt. Barnet afhentes af anæstesiolog, og følges med forældre til OP-stuen. Omklædning er ikke nødvendig, der kræves blot OP-hue til forældre/barn.

Barn/forældre modtages på OP-stue og anæstesien induceres

 • • Intravenøst med Propofol/Remifentanil, eller ved

 • • Inhalation med Sevofluran

som aftalt ved det præoperative anæstesiologisk tilsyn.

Efter induktion anlæggelse

 • • Ilioinguinal blok/distalt TAP-blok/TQL-blok, optimalt UL-vejledt

  • • Huden desinficeres som til anden s.c./i.m. injektion. UL-proben påsættes sterilt tegaderm, hvis man placerer proben nær indstik (fra ”blok-bakken”) og der anvendes steril scanne-gel. Man kan anvende såvel 2-hånds teknik (assistent injicerer lokalanalgetikum) alternativt anvende blå s.c. kanyle 1-hånds betjent (uden assistent). Der er ikke grund til at anvende sterile handsker til proceduren

Anæstesien vedligeholdes med Propofol/Ultiva

 • • Propofol-dosering

  • • Bolus Propofol afhængig af induktionsmåde 2-5(-6) mg/kg

  • • Infusion Propofol 5 mg/kg/t

 • • Remifentanil-dosering

  • • Initiel infusionshastighed 0,4 µg/kg/min - 1 µg/kg/min (svarer til 1,2 ml/kg/t af standardopløsning)

Som emesis-profylakse gives rutinemæssigt

 • • Inj. Ondansetron 0,15 mg/kg (højst 4 mg)

Som postoperativ smertebehandling udover ledningsblok gives

 • • Inj. Paracetamol (hvis ikke barnet forinden er påbegyndt paracetamolbehandling)

  • • Børn < 10 kg gives inf. Paracetamol 7,5 mg/kg

  • • Børn > 10 kg gives inf. Paracetamol 12,5 mg/kg

Postoperativt fortsættes med

  • • Mixt/tablet Paracetamol 12,5 mg/kg højst gange 4/døgn

  • • Alternativt gives

    • • Supp. Paracetamol 20 mg/kg højst gange 4/døgn

Til børn > 1 år suppleres med NSAID, peroperativt administreret parenteralt

 • • Inj. Ketorolac (Toradol®) 0,5 mg/kg

  • • Behandling fortsættes postoperativt med

   • • Mixt. Naproxen (Bonyl) 5 mg/kg højst gange 3/døgn
    Alternativt

   • • Supp. Diclofenac 1-2 mg/kg (suppositorier a 12,5 og 25 mg)

 • • Eventuelt suppleres i opvågning med

   • • Inj. Morfin 50-100 µg/kg iv i refrakte doser

Den postoperative smertebehandling noteres af anæstesiolog på kuvert indeholdende receptpligtig smertestillende til de følgende par dage, der efterfølgende medgives barn/forældre.