Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring og tjek af pladser i Opvågningen Syd

Formål

At rengøringen foregår i henhold til de hygiejniske principper.

At sikre at ventilationsudstyret er til stede og intakt (inden for holdbarhedsdato).

At det tekniske udstyr omkring opvågningspatienten fungerer.

Beskrivelse

Rengøring og tjek af opvågningsplads mellem hver patient

 • • Ledninger, BT-manchet, ekg-elektroder, saturationsføler, trykpose, A-trykstransducer, ilt- og sugeventiler og alle berøringspunkter på monitor, fjernbetjening, lampe, TV-skærm, afskærmning og vandrette flader aftørres med universalklud.

 • • Synlige pletter af organisk materiale (blod, aspirat osv.) aftørres først med universalklud, derefter med hospitalssprit 70 % på tør klud. Vær opmærksom på, at overvågningsudstyr ved synlig forurening skal udskiftes med et rent sæt. Dette aftørres med universalklud og dernæst med hospitalssprit 70 %. Vær opmærksom på forurening af vægge og skærme.

 • • Ledningerne hænges ”stramt oprullet” på krogen under eller ved skærmen som indikator, for at de er rene. Efter rengøring af trykposen hænges den med ballonen lagt indeni.

 • • Ingen ledninger eller slanger må røre gulvet. Gulv og 30 cm derover regnes altid for urent.

 • • Ved spild af frisk organisk materiale på gulv, aftørres først med cellestof, herefter universalklud. Se Infektionshygiejnens retningslinje Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2)
  Tjek at ilt fungerer

 • • Tjek at sug fungerer

 • Svagt sug 30 mmHg (eller 0,04 x 100 kPa) med almindelig hvid konnektor

 • Stærkt sug 2-300 mmHg (eller 0,26-0,4 x 100 kPa) med klar sugestuds. Der kan også anvendes færdigsamlet sugeslange/studs/hætte til stærkt sug

 • Der skal være påsat gummibeskyttere, som indikerer, at sættet er ubrugt

 • Der skal være omregningstabel ved sugeaggregaterne, når der anvendes sug i kPa

 • I O6 og H findes kun stærkt sug

 • I Forberedelse og Opvågning er der på nogen sengepladser svagt såvel som stærkt sug og på andre sengepladser findes kun stærkt sug.

 • I Forberedelse og Opvågning er der på stue 3 transportabelt sug

 • • Har suget været i brug

 • Skift begge sugeslanger som går op i næbholderen, altså både det svage og stærke sugs slanger (2,25 m lange)

 • Sæt derefter gummibeskyttere på

 • Skift endvidere sugeslangen mellem aggregat og det/de benyttede sugeposeholdere (1,20 m lang)

 • Sugeposeholderen rengøres i instrumentvaskeren og ny holder sættes op. Se Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

 • Vær opmærksom på at tørre grundigt af i området omkring næbholderen

 • • Tjek at der er et sugekrus med OP-hue over

 • • Tjek at der er sugekatetre. Over sugekatetrene placeres en klar plastpose med dato for sidste holdbarhed på sugene. Når der har været brugt af sugekatetrene, kasseres de resterende. Nye sug sættes i med ny klar plastpose over.

 • Opvågning 1 og 2: 2 stk. af hver størrelse (12, 14 og 16)

 • Opvågning 3 og O6: 1 stk. af hver størrelse (12, 14 og 16)

 • Opvågning H: 1 stk. af hver størrelse (10, 12, 14 og 16)

 • I Forberedelse og Opvågning: 1 stk. af hver størrelse (12, 14 og 16)

 • • Tjek at der hænger et ventilationssæt på pladsen. Et ventilationssæt består af en af følgende:

 • Et komplet engangsrespirationssystem og en engangsmaske str. 4 i uanbrudte poser, som opbevares i hvid pose – med påført holdbarhedsdato uden på den hvide pose – tjek dato

Eller:

En flergangsmaske str. 3 eller engangsmaske str. 4, ventil, 2 l ventilationspose samt en grøn

iltslange. Dette skal være samlet! Tjek dato på om ventilationssættet er testet inden for en måned

 

Månedligt tjek af al ventilationsudstyr – første mandag i måneden

Tjek af ventilationssæt på opvågningspladsen

 • • Ventilationsposen testes for utætheder ved at tilføre 15 l ilt, så ballonen fyldes helt op. De grønne ventilationsposer er engangs

 • • Masken (engangs eller flergangs) testes for mørhed og om der er passende mængde luft i, så den kan slutte tæt til ansigtet. Brug eventuelt sprøjte til at tilføre mere luft. Der bliver ikke længere bestilt flergangsmasker, så når der mangler, tager man engangsmaske

 • • Ventilationssættet opbevares i hvid plastpose på pladsen, hvorpå dato for tjek skrives

 

Tjek af transportabelt genoplivningsudstyr inkl. børneventilationsudstyr i skabe

 • • Selve genoplivningsudstyret er engangsudstyr og forseglingen må ikke brydes før brug

 • • Tjek datoer for holdbarhed

 • • Tjek maskerne for om der er passende luft i ringen, så masken kan slutte til ansigtet

 • • Stofposerne lægges til vask i de almindelige vasketøjsposer – husk at tage den laminerede seddel af først, den tåler ikke vask og sæt den på den nye rene stofpose - anvend korrekt farve passende til størrelse (lyserød baby, grøn barn og blå voksen)

 • • Nye stofposer findes i linnedskabet i Opvågning 1 – anvend farve passende til størrelse

 • • Nyt genoplivningsudstyr findes i Opvågning 1, kælderdepotet eller søg information herom ved sosa-assistent

 • • Tjek dokumenteres på liste i flipover i den respektive Opvågning

 

Skift af filter på CPAP-udstyr på opvågningsplads

 • • Filter på CPAP skiftes første mandag i måneden. Dato noteres på filteret

Halvårlig rengøring af opvågningspladser i juni og december

To gange om året er der ekstra rengøring af pladserne. Der bruges universalklude. Brug handsker for at beskytte dine hænder.

 

 • • Saturationsføler rengøres grundigt

 • • Fjernbetjening og holder rengøres

 • • Iltaggregater, sugeaggregater, sugekateterholder, sugeposeholder inkl. slanger, A-tryks transducer, trykposer, tv-skærm og holder og lampe aftørres grundigt

 • • Tjek i øvrigt at ilt og sug fungerer

 • • Vær særlig opmærksom på aftørring af berøringspunkter, og på om ledningerne er intakte

 • • Alle vandrette og lodrette flader aftørres med universalklud

 • • Fastmonterede og mobile skærme aftørres med universalklud

 • • Rengøringen dokumenteres på tjekliste i den respektive Opvågning

Hovedrengøring af opvågningsplads i marts og september

 • • Alt der kan tåle vask i instrumentvaskeren tages ned, adskilles og vaskes heri. Herunder kulisseklør, sugeglas ved aggregat inkl. grøn kugle, sugeposeholder, sugekateterholder, sugekrus osv.

 • • Eventuel flergangsventilationspose og maske adskilles og vaskes i instrumentvasker.

 • • Instrumentvaskeren i Opvågning 1 bruges

 • • Pladen til A-tryks transducer nedtages og aftørres med universalklud. Siemens-monitor: A-tryks transducer adskilles først

 • • BT-manchet og ballon adskilles og aftørres med universalklud

 • • Ekg ledninger aftørres med universalklud

 • • Saturationsføler aftørres med universalklud

 • • Alt engangsudstyr skiftes (filtre, sugeslanger, sugeposer, sug osv.)

 • • Kulissestænger, vægge, vinduer og alt andet udstyr på pladsen rengøres med universalklud

 

Ugentlig rengøring i opvågningen 

 • • Fastmonterede og mobile sengeskærme aftørres med universalklude  

 • • Patientkøleskabe tømmes, datomærkning tjekkes og fladerne aftørres med universalklude 

 • • Vandhylde i Opvågning 1 aftørres med universalklude 

 • • Plejeborde aftørres med universalklude 

 • • Mikrobølgeovne aftørres med universalklude 

 • • Kvitteres på ugeplan hvor opgaverne er fordelt over ugen 

 

Daglig rengøring i opvågningen 

 • • Kaffemaskine i Forberedelse og Opvågning rengøres og rensningsprogram køres igennem  

 • • Tastaturer og arbejdspladser aftørres med universalklude 

 • • Kvitteres på ugeplan hvor opgaverne er fordelt over ugen 

Definition af begreber

RIMA: Nordsiden i Opvågning 1