Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyperkaliæmi - neonatalt

Se også

 1. 1. Hyperglykæmi

 2. 2. Udskiftningstransfusion

Definitioner

Hyperkaliæmi er en livstruende tilstand, der skal behandles aggressivt. Den kardielle kontraktilitet og dermed cardiac output er tydeligt nedsat allerede før der kommer EKG-forandringer. Hermed er der formentlig allerede før EKG forandringer øget risiko for hypoxi, laktatacidose, IVH, NEC, og død.

Hyperkæliæmi defineres som s-K+ > 6,5 mmol/l (venøst. – kapillært målte værdier er oftest falsk forhøjede. Ved kapillært målt s-K+ >8,0 mmol/l kontrolleres venøst udtaget prøve umiddelbart).

Årsager

 • • Ekstrem præmaturitet (immatur funktion af Na+/K+ ATPase pumpen giver hyppigt øget ekstracellulær K+ koncentration - typisk indenfor de første 24 levetimer).

 • • Asfyksi / hypoksi. (celleskade /-død).

 • • Shock.

 • • Svær acidose.

 • • Svær katabolisme.

 • • Vævsskade / muskelkontusioner.

 • • Akut nyresvigt.

 • • Adrenogenitalt syndrom (lavt natrium).

Monitorering

 • • EKG monitorering - evt dokumentation i form af EKG.

 • • Kontroller s-K+, Na+, S/B og BS hver 2.-3. time ved de sværeste tilfælde.

 

Symptomer

 • • Høje T-takker (”teltformede”).

 • • brede QRS komplekser.

 • •  A-V blok.

 • • Asystoli.

 

Behandlingsindikation

S-K+ > 7,0 mmol/l (venøst). Indikationen for behandlingsstart er ikke, at der er indtrådt EKG forandringer. Ideelt startes inden, der er optræder arrytmier.

 

Behandling

 1. 1. Calcium Chlorid (20 mg/ml = 0,5 mmol/ml) = 0,5- 1,0 ml/kg/dosis i.v. over 5 – 10 minutter (start med: 1 ml/kg over 5 minutter uanset s-Ca niveau).
  Gentages ved fortsat hyperkaliæmi og s-Ca (ioniseret) er < 1,0 mmol/l.

 2. 2. Korriger evt. metabolisk acidose med natrium bikarbonat 2 meq/kg (blandes 1=1 med glukose 5%)

 3. 3. Insulin-drop: Actrapid® 2 IE tilsættes 50 ml glukose 10 % (svarende til 0,04 IE/ml). Infusionshastighed 5 ml/kg/t (svarende til 0,2 IE/kg/t).

 4. 4. Ekstra glukose 20%, 2,5 ml/kg/t.

Alle fire punkter iværksættes. Hos ekstremt små kan insulin/glukose droppet evt. koncentreres op. Hvis s-glucose er under 3,5 mmol/l øges infusionen af 20 % glukose. Udtrapning af insulindrop påbegyndes når s-K+ er under 6,0 mmol/l og skal ske langsomt fx over 6 timer.

Anden behandling

Virker ovenstående ikke tilstrækkeligt kan flg. potentielt virksomme, men ikke dokumenterede metoder overvejes

 1. 5. Diuretika (fx Furosemid 1 mg/kg i.v. – evt. gentaget).

 2. 6. Salbutamol iv.

 3. 7. Udskiftningstransfusion.

 4. 8. Peritoneal dialyse.

 5. 9. Resonium 0,5 -1 g/kg rektalt- fordelt på flere doser - alternerende med saltvandslavementer til udskylning af resinet (bør kun anvendes med stor forsigtighed pga. risiko for tarmperforation, obstruktion og NEC).