Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

Patientidentifikation på K-OP

Formål:

At sikre overensstemmelse mellem patient og journal.

Definition af begreber:

Journalen defineres som, labelsark samt ”19 trin” skema/sikker kirurgi skema.

Navn defineres som for- og efternavn. Dette er helt tilstrækkeligt i forbindelse med fuldstændig patientidentifikation.

Beskrivelse:

  1. 1. Operationspatienter på K-OP modtages og identificeres som minimum af en operationssygeplejerske og en anæstesisygeplejerske/anæstesilæge.

  2. 2. Patienten siger selv navn og cpr-nummer, hvilket sammenholdes med identifikationsarmbånd og ”19 trin” skema/sikker kirurgi skema samt labels.

  3. 3. Bevidstløse/bevidsthedsslørede patienter eller patienter, der af anden årsag ikke kan oplyse navn og cpr-nummer kontrolleres ligeledes af 2 personer, der sammenholder ”19 trin” skema/sikker kirurgi, labels og identifikationsarmbånd.

  4. 4. Sengeafdelingen kontaktes med henblik på at udstyre patienten med identifikationsarmbånd, såfremt denne ankommer til operationsafdelingen uden.

  5. 5. Bevidstløse/bevidsthedsslørede patienter eller patienter, der ikke kan oplyse navn og cpr-nummer, og som ikke er sikkert identificeret, skal registreres på skadenummer/katastrofenummer og tildeles et erstatnings-cpr-nummer.

  6. 6. K-anæstesi har labelark til oprettelse af erstatnings-cpr-nummer (skadenummer/katastrofenummer). Skadenummeret tages med i skademodtagelsen, der laver indlæggelsesseddel og labels som vanligt i vagten.

  7. 7. Identifikationsarmbånd forsynes med skadenummer/katastrofenummer samt erstatnings-cpr-nummer og påsættes efter proceduren under patientidentifikation.

  8. 8. Vær opmærksom på, at patienter der overflyttes med erstatnings-cpr-nummer fra andet sygehus i Region Nordjylland, fortsætter med dette. Patienter, der er forsynet med erstatnings-cpr-nummer fra en anden region, skal derimod forsynes med et nyt fra Region Nordjylland.

 

Referencer:

Oprettelse og anvendelse af erstatnings-CPR-numre på sygehuse/sektorer i Region Nordjylland:

http://pri.rn.dk/pri/Sider/515e4723-2b01-4920-84b1-185c4a2cc123.aspx?sf=39866271-f5f5-4bb0-a2e5-0ac583303c7f

 

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland:

 

http://pri.rn.dk/pri/Sider/5820b13d-cfb9-48fb-a582-21bc9c0cdde9.aspx?sf=39866271-f5f5-4bb0-a2e5-0ac583303c7f

 

Afdelingssygeplejersken K-OP