Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mitralklapudskiftning med sternotomi

 

Formål:

At erstatte en mitralklap som er blevet insufficient som følge af forkalkning eller infektion.

Oftest forsøger man først at reparere klappen (plastik) med supplerende indsættelse af ring. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, udskiftes klappen.

Den nye mitralklap kan være mekanisk eller biologisk. Obs hvad vi har aktuelt. Obs også udmålerne.

Efter plastik laves altid tætteprøve.

Kardiolog kaldes samtidig med operatøren - lokal 64595/64594

Mitralklappen sidder mellem venstre atrie og venstre ventrikel.

Vigtige afsnit

 

Nøglepunkter

 

Lejring:

Rygleje

 

 

 

 

 

Ryglejring til hjertekirurgiske indgreb og forflytning postoperativt

Desinfektion:

 

 

 

Klorhexidin 0,5 % x 2

Desinfektion af operationsfelt

 

 

Fremstilling:

TV-op.’s sterile depot,

CABG tårn:

Hjertegrundbakke

Koronarbakke

Mitralspærrer

Standard hjertebakke

Klapkasse

Udmålerkasse

 

 

Udmålere til ringe

 

Sav: Trykluft/batteri

 

 

Pakke med Hegars dilatatorer

Retraktor og svensk hage

 

Lang Hook x 2

 

 

 

Fælles, sterile depot:

Hjertekarsæt afdækning

Han-han

Janet sprøjte

 

Gråt skab på stuen:

Sprøjte, 50 ml x 1

Tappekanyler

Savklinge til saven

Defi-2-skeer

Instillagel

Hulstykke

Paceelektroder

Hæklenål

 

 

Perfusionistrum:

 

Aortakanyle

Cava-kateter x 2, vinklede, evt.

Cava-kateter, lige, evt.

Pulmonal Vent, evt.

Antegrad kardioplegikanyle

Y-rør, 3/8 - 3/8 - 1/2

Y-rør, 1/4 - 1/4 - 3/8

 

Lige rør, (1/4 - 1/4)

LV-Vent

Mekaniske klapper

Biologiske klapper

 

 

NaCl 9 mg/ml á 500 ml

 

På stuen:

Knivsblade: 24 x 1, 11 x 1

Dacron-tape x 2

Bone Wax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisk klap, obs. hvad vi har aktuelt

Mekanisk klap, obs. hvad vi har aktuelt

 

 

 

 

 

Specielt til plastik

Bruges sjældent, når mitralspærreren bruges

 

Pakkes ikke ud

 

 

 

 

Indhold i hjertekarsæt

 

Til tætteprøve ved plastik

 

 

Der er 2 stk. i afdækning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfusionisterne finder frem til kanylering

 

 

 

 

Spørg operatøren

Evt

Cava-kateter

Mediastinal-dræn

 

Påmonteres Venten fra start

 

Obs. hvad vi har

Obs. hvad vi har

 

2 stk. Skyl af biologiske klapper

 

 

 

Til tourniquet på cavae

 

Suturer:

Ethibond 2-0, atraumatisk x 6

Ethibond 2-0, T-16, med filt

Prolene 4-0 (V5) eller (V7)

 

Ethibond 2

Premicron 0 x 2

Novosyn 0 x 2

Novosyn 2-0 stor nål

Monosyn 4-0

 

 

Tobaksposesutur, opsyning og påsyning

Specielle suturer til mitralklap

Lukning af atriet og evt plastik på klappen

 

 

 

Fiksation af dræn

Fascie over sternum

Evt. subcutis + evt. perikardiet

Intrakutant

 

Forbinding:

 

Forbindinger på TV-OP

 

 

 

Generelt ved mitralklap operationer:

1) Aortakanyle

2) Som regel dobbelt venekanylering - vinklet eller lige kateter, afhænger af operatøren

3) Pulmonal Vent + 1/4 - 1/4 mellemrør. Evt

4) Antegrad kardioplegikanyle. Hvis pt. er koronarsyg, da retrograd kardioplegikanyle

5) Til sidst til udluftning bruges evt. et nyt pulmonal Vent + 1/4 – 1/4 mellemrør. Evt. LV-Vent

6) Atriet lukkes med Prolene 4-0 (V-5 V-5)

7) Tætteprøven af mitralklappen efter plastik: - ”gul” sugeslange fra perfusionist – stykke på ca. 15 cm klippes af fra start - 1 janetsprøjte

8) Ofte sendes et stykke af mitralklappen til histologi på patologisk institut. Præparat + Formalin.

9) Beholderen med væske fra biologisk klap kasseres i den gule spand på stuen.

10) Ved operationer på mitralklappen er der mulighed for, at man kan ”nøjes” med at lave plastik – indsætte en ring eller skifte klappen. Tag med til alle 3 muligheder.

 

Ved re-operationer medtages:

1) Den lille finochette

2) Den oscillerende sav

3) Karkasse

4) Evt. hjertepincetter

5) Lille Adson

6) Kanyler til evt. lyskekanylering

7) Super-cut saks

8) Fogarty tænger + kæber

Revideret 10/12-2021