Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lungeoperation, klargøring af patient til operation

Formål

At sikre at patienter til lungeoperation er gjort helt klar, så forsinkelse og aflysning undgås.

Definition af begreber

 

Beskrivelse

Dagen før, (indlæggelsesdagen)

Patienter er informeret ud fra informations-tjeklisten (sygeplejerske, journalskrivende læge, fysioterapeut, anæstesilæge samt operatør).

Inj. Fragmin 5000 IE imellem kl. 17-20 efter lægeordination

 

Klargøring af seng til operation

Ren seng med rent sengetøj. Hvis patienten kun har sovet i sengen natten før operationen, skal den ikke bundskiftes inden OP.

 

Sengen skal være påført patientnavn på sengegavlen.

Sengen skal skiftes hver 7. dag.

 

Evt. protesebæger med label lægges ved hovedenden.

 

Patienten

 • • har badet efter badeforeskrifterne og skal være iført ren operationsskjorte, strømper og underbenklæder.

 • • støttestrømper iht. instruks vedrørende tromboseprofylakse

 • • skal have identifikationsarmbånd på håndled i samme side som indgrebet

 • • skal have hel og ren hud uden sår, pustler, abscesser eller andre synlige infektionstegn i operationsfeltet

 • • skal have kontrolleret TOKS samt vægt – se tjekliste.

 • • skal have overholdt fasteregler – efter anæstesiens ordination på tjeklisten

 • • skal være klippet og være fri for hår i operationsfeltet iht. instruks

 • • skal være sidemarkeret med kryds på stedet for indgrebet iht. instruks

 • • kan medbringe briller + etui, tandprotese + etui, eventuel tandbeskytter, høreapparat+ etui, sko og toilettaske. Sko og toilettaske mærkes med patientens navn og kommes i en pose, som lægges under sengen

 • • kan medbringe evt. astmamedicin eller anden speciel medicin

 • • må ikke bære kontaktlinser, make-up, neglelak, smykker/piercinger

 • • må ikke medbringe privat tøj, egne puder eller lign

 • • skal have tømt blæren umiddelbart før afgang til operationsgang eller før der gives præmedicin

 • • som skal opereres om morgenen får det ordinerede tbl. Paracetamol Retard og evt. andet ordineret medicin (undtagen tbl. Dormicum) inden kl. 06.00 sammen med to PreOp drikke.

 • • skal være præmedicineret efter ordination på tjekliste

 • • skal efter indgift af tbl. Dormicum ligge med 3 l. ilt samt hovedgærdet eleveret 30 grader

 

Specielt for patienter med diabetes mellitus

 • • Diabetes patienter skal have venflon i højre arm.

 • • Der måles blodsukker og opsættes GIK-drop. Efter opsætning måles blodsukker hver 3. time.

 • • Hvis patienten har lang faste (8 t), skal der ikke gives Pre-Op drik.

 

Journal

Patienten skal medbringe journal med labels inkl. anæstesijournal

 

Journalen skal desuden indeholde:

 • Operatørsamtale

 • Anæstesitilsyn

 • Røntgen af thorax

 • Blodprøver er markeret som set

 • Gyldig BAC-test skal foreligge

 • EKG der skal være godkendt

 • Transfusionsskema med initialer fra lægen, som har forespurgt om patienten accepterer evt. allogen blodtransfusion

 • Tilsyn fra andre afdelinger udført og vurderet

 

Tjeklisten følger patienten og der påføres højde, vægt og relevante værdier på tjekliste samt på anæstesijournal.

 

Den sygeplejerske, som giver patienten præ-medicin, er ansvarlig for at samtlige punkter på tjeklisten er udfyldt – og signerer for dette.

 

Når tjeklisten er udfyldt lægges den sammen med journalen, som skal følge patienten

 

Pårørende må følge med til døren ind til operationsafsnittet. Skal de med på OP, skal de være informeret om adfærd på operationsafsnittet, de skal være omklædt i OP-tøj, og fodtøj skal være synligt rent.