Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sugammadex - Bridion®

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse2

Farmakodynamik2

Farmakokinetik3

Kontraindikationer3

Administration og dosering4

Opbevaring5

Resume6

Referencer6

Formål

Revertering af Esmeron® (rocuronium) blokade på få minutter med Bridion® (sugammadex).

Definition af begreber

KIM-KIT:

Kan-ikke-maskeventilere-kan-ikke-intubere

TOF:

Train Of Four

PTC:

Post-Tetanic Count

IBW:

Ideal Body Weight (højde (cm) – 110 for kvinder og højde (cm) – 100 for mænd)

Beskrivelse

Farmakodynamik

Sugammadex er en såkaldt ”selective relaxant binding agents”, som reverterer neuromuskulær blokade hurtigt og effektivt ved selektivt at binde det neuromuskulært blokerende farmaka. Sugammadex binder rocuronium med høj affinitet, hvormed den effektive plasmakoncentration af rocuronium nærmer sig nul. På grund af koncentrationgradienten diffunderer rocuronium væk fra de nikotinerge receptorer i den neuromuskulære endeplade og blokaden ophæves.

Sugammadex er primært designet til at binde rocuronium, men binder også andre steroide neuromuskulært blokerende midler som vecuronium og pancuronium, dog med mindre affinitet. Sugammadex binder ikke non-steroide neuromuskulært blokerende midler som f.eks. cisatracurium (Nimbex®).

Sugammadex udviser en dosis afhængig effekt på reverteringshastigheden og på blokadedybden. Doseringen afhænger af graden af det neuromuskulære blok. Dosis må ikke nedsættes på grund af risiko for re-distribution og ny blokade (rest-relaksering).

Sugammadex binder andre farmaka som atropin og verapamil og steroider som cortisol og hydrocotison, men rocuronium bindes med en 120-700 gange større affinitet. Sugammadex kan teoretisk binde progesteron og kvinder i behandling med hormonale kontraceptiva informeres om, at de har mistet en dosis svarende til p-pillen den pågældende dag og bør tage de anbefalede forholdsregler.

Farmakokinetik

Sugammadex elimineres uomdannet renalt med en halveringstid på ca. 100 min. hos nyreraske.

Sugammadex-rocuronium-komplekset er stabilt over tid og udskilles renalt. Den stærke binding medfører en lille dissociationskonstant og eliminationen nærmer sig eliminationen af sugammadex. På grund af sugammadex-rocuronium-kompleksets halveringstid anbefales en pause på 24 timer før eventuel genadministration af rocuronium. Såfremt neuromuskulær blokade er påkrævet inden 24 timer, bør et non-steroidt neuromuskulært middel anvendes, fx cisatrakurium (Nimbex®).

Sugammadex er biologisk inaktivt, og der er ikke set alvorlige bivirkninger ved de kliniske forsøg.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes ved svært nedsat nyrefunktion (GFR <30 ml/min.) eller til patienter i hæmodialyse, da eliminationen hos disse patienter foregår meget langsomt, og sugammadex ikke dialyseres ud. Hvis sugammadex er anvendt til nyreinsufficiente patienter, skal patienten observeres for evt. tilbagevenden af blokaden.

Der anbefales en pause på 24 timer før eventuel genadministration af rocuronium. Såfremt neuromuskulær blokade er påkrævet inden 24 timer, bør et non-steroidt neuromuskulært middel anvendes (Nimbex®)

Der er begrænset erfaring med gravide og sugammadex og indtil videre bør sugammadex ikke anvendes til gravide.

Litteraturen omhandlende børn og sugammadex er sparsom, men der synes ikke at være kontraindikationer for anvendelse af sugammadex til børn,

Administration og dosering

Administreres som hurtig (<10 sek.) i.v. bolus. Injektionsvæsken med 100 mg/ml kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske til 10 mg/ml for at lave en mere præcis afmåling af dosis til børn.

Ved behov for øjeblikkelig revertering:

Ved KIM-KIT situation, hvor rocuronium er anvendt til indledning gives 16 mg/kg. Hvis rocuronium anvendes til akut indledning bør doseringen af sugammadex udregnes forud for anæstesiindledning og stoffet være umiddelbart tilgængeligt.

Dybt blok:
PTC >1: 4 mg/kg. På grund af prisen (1000 kr/200 mg) anvendes denne indikation kun, hvis der er behov i forhold til flow på operationsgangen.

Moderat blok:
TOF >1 udslag: 2 mg/kg. På grund af prisen (1000 kr/200 mg) anvendes denne indikation kun ved relativ kontraindikation til neostigmin (f.eks. ved astma, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, hjertearytmi, epilepsi og tidligere post-operativ kvalme og opkastning), og hvis der samtidig er behov i forhold til flow på operationsgangen.

Virkningen af sugammadex i de ovennævnte doser indsætter øjeblikkeligt med fuld recovery (TOF ≥90 %) inden tre minutter.

Overvægt:

Ved svær overvægt kan dosis justeres efter IBW + 40 %, idet sugammadex er et vandopløseligt molekyle og dermed svagt lipofil. Dog bruges reelle kropsvægt ved revertering i forbindelse med KIM-KIT situationer, hvor reel kropsvægt er benyttet til justering af rocuronium-dosis.

Opbevaring

Indikationen for brug af sugammadex vil være sjælden, og man kan med fordel oprette fælles lager for lægemiddelet. Imidlertid vil man i sjældne tilfælde have akut brug for sugammadex, hvorfor lægemiddelet bør forefindes på alle de matrikler, hvor recuronium benyttes.

Skal opbevares i original-emballagen ved temperatur <30 grader celsius. Må ikke fryses.

Sugammadex opbevares følgende steder:

  • • Aalborg Sygehus Nord; i medicindepotet på operationsgangen, første ”vinskab”, øverste hylde

  • • Aalborg Sygehus Syd; I medicinskab på A-anæstesi, indikationen oplyses ved anvendelse

  • • Anæstesien SVE Hjørring; i medicinskab sammen med relaxantia

  • • Anæstesien SVE Frederikshavn; i medicinskab sammen med relaxantia

  • • Thisted Sygehus; i medicinrum under V = Varia

Resume

Hvis der er tale om en nødsituation (KIM KIT), hvis der af hensyn til patientflowet er væsentlig tid at spare, og/eller der er relative kontraindikationer til neostigmin, kan sugammadex anvendes til revertering af rocuroniumblokade.http://pro.medicin.dk/Content/Images/blank.gif

Referencer