Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smerter og smertebehandling

 

Formål

Formålet er at give en vurdering og registrering af patienter med smerter. I forlængelse af dette at tilbyde patienten en farmakologisk og/eller non-farmakologisk behandling af smerterne.

For plejepersonale henvises også til fortrykt VIPS plejeplan.

Beskrivelse

En smertereaktion er oftest et advarselssignal fra kroppen om, at der er noget galt. Smerterne kan være af akut eller kronisk karakter og deles oftest ind i cancersmerter og ikke cancer-smerter.

Det er vigtigt, at der ved smertebehandling altid tages stilling til, om patienten er tilstrækkelig undersøgt mht. at kortlægge årsagen til patientens smertereaktion - specielt ved akutte smerter er det vigtigt at vurdere og tage stilling til, om der findes en akut behandlings-krævende tilstand som årsag til smerterne.

Nociseptive smerter

Disse smerter skyldes en fysisk kemisk skade, som påvirker smertereceptorer og signalet bringes via normalfungerende nervesystem. Det drejer sig typisk om vævsbeskadigelse, typisk efter traume, men også i stor udstrækning efter patologiske processer i kroppen.

Smerterne beskrives som:

 • • Borende

 • • Murrende

 • • Knivagtige

 • • Krampagtige

 • • Diffuse

Neurogene smerter

Neurogene smerter opstår som følge af beskadigelse af nerver eller på anden måde abnorm impulsledning i nervesystemet. Smerterne beskrives som:

 • • Jagende

 • • Skærende

 • • Elektriske

 • • Overfladiske

 • • Sviende

 • • Stikkende

 

Smertehåndtering

Ofte er smerterne en blanding af neurogene og nociseptive smerter. Men overordnet set er det vigtigt at tage hensyn til faktorer, der mindsker smerteoplevelsen, men også være opmærksom på faktorer, der forværrer smerteoplevelsen.

Faktorer, der forværrer smerteoplevelsen

 • • Immobilitet

 • • Obstipation

 • • Træthed

 • • Social isolation

 • • Frygt

 • • Angst

 • • Sorg

 • • Appetitløshed

 • • Depression

 • • Manglende viden

 • • Alder (unge)

 

Faktorer, der mindsker smerteoplevelsen

 • • Smertestillende behandling

 • • Forståelse fra omgivelserne

 • • Afslappet tilstand med god søvn

 • • Antidepressiv behandling

 • • Aktivitet

 • • Socialt samvær

 • • Lindring af andre symptomer

 • • Sedativa

 • • Alder

Farmakologisk behandling

De nociseptive og neurogene smerter behandles med hver sin type medicin.

Nociseptive smerter er typisk opioid følsomme, hvorimod neurogene smerter har noget mindre

følsomhed overfor opioider. Neurogene smerter kan med fordel behandles med tricykliske an-

tidepressiva eller antiepilektika.

Opioider bør kun anvendes når anden farmakologisk og nonfarmakologisk behandling har været utilstrækkelig.

Moderate og lette smerter

Basis behandling mod moderate/lette smerter er Paracetamol. Stoffet har ikke antiinflammatorisk effekt og ved behov for antiinflammatorisk effekt kan anvendes NSAID-præparater

NSAID anbefales, dog ikke til ældre patienter på grund af gastrointestinale, kardielle og nyrebivirkninnger.

Henviser i øvrigt til ”Den gamle medicinbruger”, IRF, april 2017.

 

Tramadol anvendes i depotform, obs. max. 400 mg pr. døgn. Man skal være opmærksom på velkendte bivirkninger.

Moderate og stærke smerter

Opioider er specielt effektive overfor nociseptive smerter, men også overfor neurogene smerter. Stoffet har mange bivirkninger, næsten altid gastroentestinale bivirkninger i form af langsom motilitet, øget væskeabsorption, øget sphinctertonus. I tillæg til forstoppelsen også anoreksi og refluks. Opioidbehandlingen bør ledsages af laksantia.

 

Antidepressiva. Det typiske antidepressiva til behandling af smerter er tricykliske antidepressiva som er bedst dokumenteret og giver ofte smertestillende effekt i lav dosis. De tricykliske antidepressiva har dog flere bivirkninger end de nyere stoffer som SSRI og SNRI. Den typiske bivirkning er antikolinerg effekt inkl. den kardiovaskulære. Der bør altid tages EKG før behandling. Behandlingen kan startes med 10-15 mg Amitriptylin eller Nortriptylin, kan øges ugentligt, men behøver sjældent at gå over 50 mg dagligt. For den antidepressive effekt er dosis dog væsentlig højere. Det anbefales dog ikke til ældre patienter på grund af CNS påvirkning, fald og øget dødelighed.

 

Antikonvulsiva. Ved specielt neurogene smerter kan der med fordel gøres et behandlingsforsøg med Gabapentin eller Pregabalin. Stofferne kan også anvendes i andre sammenhænge, f.eks. Pregabalin ved colonirritable og muligvis også kronisk pankreatit. Der startes oftest med lav dosis med langsom øgning over uger. Seponering bør foregå ved halvering af dosis en uge og så stoppes behandlingen.

 

Vurdering af smerter skal altid dokumenteres i journalen. Der skal følges op på effekten af enhver given behandling.

For plejepersonale

Plejepersonale benytter fortrykt VIPS-plejeplan for ”Smerter”

 

Referencer

Retningsgivende dokumenter fra Medicinsk Center, Aalborg Sygehus:

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling: Smertebehandling

Hæmatologisk Afdeling: Patienter med smerter - sygepleje