Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIV – forholdsregler mod smitte efter erhvervsbetinget uheld (2.6.1)

Generelt

Risikoen for overførsel af HIV-virus er selv i værste fald meget ringe. I case-control studier er risikoen for smitteoverførsel ca. 0,3% ved stikuheld, når kilden er HIV-positiv. Denne smitterisiko har man i et case-control studie kunnet reducere med omkring 80% ved profylaktisk Retrovir behandling efter eksposition, ligesom vertikal mor-barn smitte blev reduceret med 67% ved behandling med Retrovir i graviditeten. Disse studier danner baggrund for, at man nu tilråder profylaktisk antiviral behandling mod HIV-smitte i nedenstående risikotilfælde.
Når det er besluttet ikke at give behandling i alle tilfælde af f.eks. stikuheld, skyldes dette, både at den antivirale behandling er forbundet med bivirkninger, og at á priori risikoen for HIV-smitte er meget ringe på baggrund af lav HIV prævalens i befolkningen (<0,1%) kombineret med lav risiko for smitteoverførsel (0,3%).

Smitterisiko

Smitterisiko foreligger ved uheld, hvor man eksponeres for blod eller sekreter, men ikke ekskreter, fra HIV-positiv person eller person, som stærkt må mistænkes at være HIV-positiv. Eksponering kan ske ved penetrerende hudlæsioner og ved kontaminering via ikke-intakt hud, slimhinder eller øjne.

Stikuheld ved håndtering af tilfældigt fundne kanyler i for eksempel sandkasser eller på offentlige toiletter etc. giver ikke anledning til profylaktisk antiviral behandling med mindre, der er observeret frisk blod på kanylen, idet HIV-virus ikke overlever selv kort tids udtørring/udsættelse for UV-lys.

Risikogrupper

  • • Homo- eller biseksuelle

  • • Intravenøse stofmisbrugere

  • • Personer fra et land med høj HIV-prævalens

  • • Personer med seksuel partner, der vides at være HIV-positiv

  • • Nyfødte børn af HIV-positive mødre

  • • Personer, som før eksponeringen har fremsat trusler om overførsel af HIV-smitte (f.eks. arrestant, som truer politiet med kanyle).

Praktisk

Ved sikker eller stærk begrundet mistanke om eksposition tages der straks (uanset tidspunkt på døgnet) kontakt til Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Tilfældigt stikuheld betragtes ikke som sikker eller stærk begrundet mistanke om eksposition.

Profylakse skal indsættes hurtigst muligt efter uheldet, helst inden for 1-2 timer. En grænse, for hvornår profylaksen ikke længere har effekt, kendes ikke, men af praktiske hensyn sættes en grænse på maksimalt 24 timer.

Situationer med erhvervsmæssig udsættelse for HIV-smitte, som fører til behandling

 

Kilde

 

 

Risikovurdering

 

HIV-test*

 

Opfølgning

 

 

 

Person

(tilhørende

ovenstående

risikogrupper)

 

Kilden HIV-positiv

 

 

Ikke nødvendig

 

Altid 4 ugers behandling

 

Kildens HIV-status ukendt

 

Kilden accepterer

HIV-test

Videre behandling

hvis HIV-positiv

 

Kildens HIV-status ukendt

 

Kilden nægter

HIV-test

 

Altid 4 ugers behandling

Instrument

(spidst eller skærende, dvs. kanyler, knive, save etc.)

 

På hospital

 

Kendt HIV-positiv pt. på afd. og instrument kan teoretisk være brugt hos pt.

 

Ikke nødvendig

 

Altid 4 ugers behandling

Uden for

hospital

Synligt, helt friskt blod på instrumentet eller ved trusler om HIV-overførsel

Kilden ukendt eller nægter HIV-test

 

Altid 4 ugers behandling

*HIV-test på kilden. Altid rutine anti-HIV på eksponerede.

Opfølgning

Eksponerede, som starter behandling, bliver inden for 48 timer kontaktet af Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital angående evt. videre behandling og kontrol.

Arbejdsskaden skal anmeldes efter gældende regler.

Referencer

SST.dk VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser

Hentet 3. maj 2021