Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar i Nyremedicinsk Afdeling

I ambulatoriet og sekretariatet

Opgaverne er inddelt i teams, sorteret på ugedage. De pågældende team-læger gennemgår og godkender egne team-opgaver.

Den læge, der godkender prøvesvaret, agerer på evt. afvigelser. Alternativt gives opgaven videre til kollega, der kender patienten. (Fremgår af kommentarfeltet, som udfyldes ved blodprøvebestillingen).

Røntgensvar og nuklearmedicinske svar fordeles af sekretær til den læge, der har bestilt undersøgelsen.

Alle læger og sekretærer tjekker deres personlige opgaveliste hver arbejdsdag.

Som backup er den enkelte læge tilknyttet en sekretær, som holder øje med opgavelisten.

Ved ferie/fravær aftaler den pågældende læge, hvem der overtager.

 

I dagafsnittet

Alle hverdage ses og godkendes prøvesvar fra dags dato og ældre i Opgavelisten af dagafsnitslægen.

 

Dialyseafdelingerne Thisted, Hjørring og Aalborg

Den sygeplejerske, som har ansvaret for patienten, sørger for at prøvesvar bliver set og vurderer, om svaret skal konfereres med læge med det samme, eller om det kan vente til næste stuegang/månedsstuegang.

Hvis et vigtigt prøvesvar ikke er klar inden vagten slutter, overgår ansvaret for at prøven ses til den koordinerende sygeplejerske, som så også har ansvaret for at evt. afvigelser videregives til læge. Lægen har derefter ansvaret for, at der handles på svaret.

Sygeplejersker godkender:

  • • INR, som de selv ordinerer på

  • • Blodsukre, som er taget af sygeplejersker

  • • S-vancomycin, som de ordinerer på

  • • Negative dyrkningssvar

  • • Positive dyrkningssvar, der allerede er handlet på (konfereret med læge)

  • • Enkeltprøver som er konfereret med bagvagt (f.eks. CRP/infektionstal)

  • • Enkeltprøver (f.eks. CRP/infektionstal), som ikke giver anledning til yderligere, ordineret af sygeplejersken selv

  • • BAC-test, HLA-antistof, EKG etc. som fremkommer på opgavelisten som ”taget” eller ”sendt”

Røntgensvar og nuklearmedicinske svar fordeles af sekretær til den læge, der har bestilt undersøgelsen.

Opgavelisten gennemgås og godkendes af læge for de patienter, der gås stuegang på.

 

P-dialyseambulatoriet

Kontaktsygeplejersken har ansvaret for, at prøvesvar bliver set. Opgavelisten gennemgås og godkendes hver mandag og torsdag af tilknyttet P-dialyselæge.

 

Sengeafdelingen

Opgavelisten gennemgås og godkendes løbende ved stuegang og aftenstuegang af stuegangsgående læge. Akutte svar på indlagte ude for normal arbejdstid godkendes af bagvagten.

Prøvesvar på udskrevne samt prøvesvar på patienter, der tilhører anden afdeling sorteres og videresendes af sekretær til: den læge, der har dikteret epikrise, dagafsnit (såfremt pt. kommer inden for få dage) eller anden afdeling.

 

I AMA

Se instruks i PRI gældende for AMA.

 

Modtagelse af telefonsvar

I samtlige af afdelingens afsnit

Efter lægen har modtaget telefonsvaret skal vedkommende godkende svaret i Opgavelisten.

 

Manglende svar

Skulle det forekomme, at et svar mangler efter tidspunktet for sædvanlige svarafgivelsesrutiner eller måske helt udebliver, påhviler det den medarbejder, som konstaterer dette enten selv at rykke for svaret eller at viderebringe oplysningen til den læge, der på det pågældende tidspunkt har ansvaret for patientens behandling. Kun i situationer med akut dårlig patient informeres lægen straks.

I sekretariatet trækkes kvalitetslister hver måned mhp. opfølgning af patienter, der ikke har aftalt tid i ambulatoriet/dagafsnit pga. afventende prøvesvar.