Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epidural smertebehandling ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

Beskrivelse

Injektion ved epidural smertebehandling

Håndhygiejne før procedure påbegyndes jf. Håndhygiejne (2.1)

Den ordinerede medicin - opmåles i sprøjte.

Ved injektion af medicin desinficeres injektionsporten med ethanol 70-85 %.

Klorhexidin må ikke anvendes, da det kan virke neurotoksisk.

Der injiceres intermitterende over 4 -5 min.

Ny steril prop påsættes efter injektion af medicin.

 

 

Observation af patient før/ efter hver medicinindgift :

  • • VAS-score før og efter injektion af medicin

  • • Kliniske symptomer på bivirkninger:

  • Hudkløe

  • Påvirkning af blodtryk (især hypotension), puls, iltsaturation, respirationsfrekvens, bevidsthedsniveau

  • • Pareser/paræstesier/motorisk blokade

  • • Kvalme/opkastning

 

Vagthavende anæstesiolog kontaktes ved:

• Systolisk BT<80

• Respirationsfrekvens <8/min

• Motorisk blokade

Påvirket bevidsthedsniveau

Ved mistanke om infektion (temperaturforhøjelse,rødme, ømhed, hævelse, pusansamling-
er, paræstesier, og det vurderes, om katetret skal fjernes.

Ved mistanke om meningitis (feber, cerebral påvirkning, ryg- og nakkesmerter

 

 

Observation af epidural kateter jf. Spinale og epidurale katetre (5.1.6)

 

 

Fjernelse af epiduralkatetre jf. Spinale og epidurale katetre (5.1.6)
 

 

OBS AK-behandling ved fjernelse af epiduralkateter.

Epiduralkatetret må først fjernes 12 timer efter den seneste indgift af lavmolekylære hepariner (ex.vis Fragmin), og næste dosis lavmolekylær heparin må tidligst gives 2 timer efter fjernelse.

 

Epiduralkateteret må først fjernes 18 timer efter den seneste indtagelse af rivaroxaban (tbl. Xaralto), og næste dosis må tidligst gives 6 timer efter fjernelse.
 

Definition af begreber

Epidural smertebehandling: Regional smertebehandling, hvor medicin injiceres via et tyndt

kateter ind i det epidurale rum.

Det epidurale rum: Er en del af rygsøjlen i spinalkanalen adskilt fra rygmarven afgrænset af

duramater.
 

Formål

At sikre ensartet administration af smertebehandling via epiduralkateter ved Sengeafsnit

for Ortopædkirurgi, Frederikshavn.

At reducere postoperative smerter og mindske bivirkninger ved smertebehandling.

At overholde love og regler for medicinering.

At overholde de hygiejniske principper for intravaskulære katetre jf. Spinale og epidurale katetre (5.1.6)