Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Frisk frosset plasma (F.F.P) transfusion

  

Dokumentet er et supplement til den regionale vejledning Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

FORMÅL

At tilføre koagulationsfaktorer til barnet i tilfælde af blødningsforstyrrelser eller andre årsager.

SYGEPLEJEHANDLINGER

Forberedelse

 • • Transfusion med frisk frosset plasma kræver ikke blodtype eller forlig på barnet. Der udleveres altid bestrålet AB RhD neg. Plasma.

 • • Frisk frosset plasma bestilles telefonisk ved Blodtypelaboratorie, Syd på 6 5550.

 • • Oplys: Barnets navn og cpr nummer.

 • • Maters navn og cpr nummer.

 • • Efter optøning sendes plasma med taxa.

 • • Læge skal udfylde transfusionsskema.

 • • Frisk frosset plasma er holdbart 4 timer efter optøning. Tidspunkt kan ses på transfusionsjournal.

 • • Opsætning skal udføres af de to sygeplejersker efter gældende regler:

    • • Cpr nummer er i overensstemmelse med barnets identifikationsbånd.

   • • Tappenummer og produktnummer er identiske på transfusionsjournal og produkt.

   • • At det er bestrålet og filtreret.

 • • Se endvidere Opsætning af blod inkl. identitetskontrol

Udførelse

 • • F.F.P. forbindes med transfusionssæt (for blod og blodkomponenter).

 • • Den anden ende af transfusionsslangen forbindes med 3-vejshane.

 • • 3-vejshanen forbindes med forlængerslange til infusion.

 • • Slangesystem udtømmes på vanlig vis for luft og filterkammer fyldes.

 • • Infusionssprøjten (20 eller 50 ml) kobles på 3-vejshanen.

 • • Drej 3-vejshanen og fyld den ordinerede mængde plasma i infusionssprøjten.

 • • Luk for tilførsel af plasma dels på klemskruen på transfusionsslangen dels på trevejshanen.

 • • Indstil ALERIS sprøjtepumpen på den ordinerede mængde.

 • • Kontrollér patienten´s objektive tilstand med temperatur, blodtryk, puls og notér det på transfusionsjournal og observationsskema.

 • • Posen med plasma hænges på en krog på kulisseskinnene, så der evt. kan genopfyldes af plasma indenfor de 4 timer som plasma er holdbart.

 • • Patienten observeres de første 5 min. og herefter jævnligt til transfusionen sluttes.

 • • Umiddelbart efter endt transfusion med plasma, kontrolleres patientens temperatur, blodtryk og puls og herefter kontrolleres / observeres som vanligt.

 • • Transfusionsskema påsættes pt.label samt etikette fra plasmaposen.

 • • Transfusion skal noteres på observationsskema.

 • • Blodprodukter indgår som udgangspunkt ikke i væskeregnskabet.

Oprydning

 • • Når transfusion af plasma er endt, skiftes til evt. anden infusion eller venflon seponeres/proppes.

 • • Slanger, sprøjter og posen med plasma lægges – stadig samlet – i en kapsel og placeres på bordet i skyllerummet med pose omkring.

 • • Husk at sætte patientlabel, dato og klokkeslæt på plasmaposen.

 • • Kapslen opbevares i min. 4 timer i skyllerummet, inden den med indhold lægges i en hvid spand med gult låg efter et døgn, såfremt patienten ikke har fået komplikationer efter transfusionen. Spanden hentes af portør hver torsdag til destruktion.

Komplikationer

 • • Ved komplikationer kontaktes vagthavende læge.

 • • Blodtypelaboratoriet kontaktes på 6 5550, så blødningsvagten kan vejlede afdelingens vagthavende læge.

 • • Ved komplikationer tages evt. blodprøve Transf-k, og prøven afleveres sammen med plasmaposen til blodtypelaboratoriet, hvor der laves yderligere kontrolundersøgelse (spørg om det skal afleveres på Nord eller sendes på Syd).

 • • For yderligere information se transfusionkomplikationer