Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oesophagitis

 

Behandlingsvejledning
Generelt

Oesophagitis klassificeres endoskopisk efter Los Angeles klassifikationen som Grad A-D (se nedenfor). I endoskopi-beskrivelserne skal man alene anføre oesophagitis grad A, B, C eller D. Undlad ”rødme”, ”irritation” og andre dårligt definere begreber. Desuden anføres komplikationer som stenose eller Barrett’s forandringer (se særskilt instruks). Såfremt der er tale om grad A vil de fleste kunne behandles med håndkøbsmedicin og afsluttes ved første endoskopi. Ved grad B, C eller D behandles som anført nedenfor til tilfredsstillende klinisk effekt (4-12uger). Ved endoskopi bør man ved påvist reflukssygdom foretage Helicobacter-test (biopsi til urease test).

 

Behandling:

Los Angeles Grad B,C,D

 

Præparat:

Lanzoprazol 30 mg x 1 dagligt i 4 uger

 

(Ved ambulant behandling kan billigste PPI vælges, se tabel med ækvipotente doser).

 

Kontrol: Kontrolopringning efter 4 uger (skoperende læge). Ved god effekt afsluttes pt. til e.l.

Ved utilstrækkelig effekt fordobles PPI dosis i 4 uger, herefter ny opringning (skoperende læge). Ved god effekt afsluttes pt. og tilrådes 6 måneders vedligeholdelses behandling med ½ dosis.

Ved behandlingsresistens må esophagus pH-måling med henblik på dosisoptimering overvejes – konferer med A1 overlæge.

 

Generelt

PPI dagligt vil kunne hele op til 90 % af tilfældene, men der kan ved ophør med behandling forventes recidiv hos > 80 %/6 måneder.

 

Hvis pt. ved indledende endoskopi havde grad C eller D oesophagitis, er vedligeholdelses-behandlingen formentlig livslang, og her skal man være særlig opmærksom på

1: Hp-eradikation (se særskilt instruks)

2: At overveje henvisning til laparoskopisk fundoplikatio.

 

 Ækvipotente doser af protonpumpehæmmere

Omeprazol 

20 mg

Lanzoprazol 

30 mg

Esomeprazol 

20 mg

Pantoprazol 

40 mg

Rabeprazol 

20 mg

Billede 1