Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præoperativt anæstesitilsyn i A-anæstesi

Beskrivelse

Det præoperative tilsyn er vores vigtige samtale med patienten, og tilstræbes gennemført under forhold, der tilgodeser behov for ro, diskretion, nødvendig tid og adgang til patientens gamle og aktuelle journal. Alternativt kan tilsynet laves som “papirtilsyn”, dette noteres i EPJ og patienten tilses på lejet.

Se Vurdering forud for procedure i anæstesi

Formål med det præoperative tilsyn

 • • Planlægge anæstesi svarende til det påtænkte kirurgiske indgreb, under hensyntagen til patientens eventuelle andre sygdomme

 • • Iværksætte eventuelle nødvendige præoperative tilsyn fra andre specialer

 • • Ordinere relevant præmedicin til indtagelse på operationsdagen

 • • Informere patienten om den planlagte anæstesi og postoperative plan, samt indhente samtykke/accept hertil

 • • Gennemføre luftvejsvurdering og risiko for problematisk luftvejshåndtering (SARI-score)

 • • Udspørge om allergi og tandstatus

Præmedicin

 • • Anæstesilægen har ansvar for at ordinere præoperativ medicin til patienten ”præmedicin”

 • • Ordinationen af præmedicin sker skriftligt i EPJ.

 • • Præmedicin kan være udvalgte præparater af patientens vanlige medicin, eller anden medicin valgt af anæstesilægen

 • • Det perioperative døgn starter ved midnat for elektive patienter og for akutte patienter samtidigt med at operationsindikationen stilles

 • • I det perioperative døgn, før anæstesi, må patienten kun indtage det medicin som anæstesilægen har ordineret som præmedicin. Patienten skal ikke have sin vanlige medicin, medmindre det er ordineret som præmedicin. Foreligger der ikke plan for præmedicin, eller er der tvivl om denne plan, kan anæstesien kontaktes

 • • Ved manifest mavetarmparalyse gives ikke peroral præmedikation

 

Valget af præmedicin sker ud fra anæstesilægens vurdering af patienten, medicinen, tilstanden og indgreb

Nedenstående om forskellig medicin

 • • Vanlig smertestillende gives ofte

 • • Vanlig betablokade gives næsten altid

 • • Vanlig inhallationsmedicin gives ofte

 • • Dele af vanlig beroligende medicin gives ofte

 • • Dele af vanlig psykiatrisk medicin gives ofte

 • • Vanlig medicin mod parkinson gives ofte

 • • Antikoagulerende medicin skal ofte pauseres før operation. I nogle tilfælde gives lavmolekylært heparin i stedet. Kirurger og anæstesilæger anvender PRAB-rapporten fra DSTH.dk som guideline

 • • Antianginøs medicin gives ofte

 • • Vanlig medicin mod forhøjet blodtryk gives nogle gange

 • • ACE-inhibitorer: Der fortsættes, hvis indikationen er hjerteinsufficiens, og pauseres, hvis indikationen er hypertension

 • • Vanlige diuretika: Der håndteres som ACE-inhibitorer

 • • Vanlig antidiabetika gives sjældent. Patienter med Type 1 diabetes får ordineret GIK-drop. Patienter med type 2 diabetes pauserer vanlig medicin og får GIK-drop ved større indgreb

 • • Vanlige glucocorticoider kan gives. Ved stort/længere forbrug gives bolus binyrebarkhormon i.v. ved indledning af anæstesi

 • • Naturlægemidler: Pauseres

Standardpræmedicin

(Kan ordineres på de kirurgiske sengeafsnit og AMA) til større operationer.
Omfatter

 • • Capsula gabapentin 300-600 mg.

 • • Tablet Pinex® 1 g.

 • • Tablet Dexamethason 8 mg.

 • • NSAID kan gives, hvor der ikke er kontraindikation, til indgreb med beskedne postoperative gener, hvor der ikke planlægges central eller perifer nerveblokade.

 • • Vær opmærksom på eventuel indikation for endokarditprofylakse.

Vigtigt: Ved afslutning af tilsynet justeres patientstatus i CETREA.

Referencer

Vurdering forud for invasiv behandling i anæstesi