Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sårrevision efter in situ, fem- pop eller lignende karkirurgiske indgreb

Operationskode: KPWC – KPWC00 – KPWB – KPVB00 -

 

Formål:

At incidere og revidere samt rense inficeret sår efter karkirurgisk indgreb.

At pode for mikroorganismer for at finde aktuel antibiotisk behandling.

At bekæmpe infektion ved hjælp af VAC = Vacuum Assisted Closure. Evt.

Svampe og kanistre betales af afd V og medsendes defra.

Vigtige afsnit

 

Nøglepunkter

Lejring:

Rygleje efter gældende standard til karkirurgiske patienter.

Ryglejring

Desinfektion:

 

Huden desinficeres med Klorhexidin-

sprit 0,5 % x 2.

Desinfektion af operationsfelt

Fremstilling:

TV-op.’s sterile depot:

Kargrundkasse eller skiftesæt

Skarpskeer

Elastikbind x 2

Håndtag til lampe

Podepind/glas

Jodesæt

 

Kanister til pumpen

Hvid- og/eller sort svamp.

 

Y- konnektor, evt

Cavilion

Fælles, sterile depot:

Universalsæt

Diatermihåndtag, evt

V-sug

Trolly Cover x 2

Janetsprøjte, evt

Sugepose

Lille stykke, med klæb

U-Drape, evt

Genitaliaafdækning

Cuticerin

Aquacel + Tegaderm film

Mesorb i forskellige størrelser

På stuen i øvrigt:

NaCl, varmt

Mefix

Sårplejejournal

VAC-pumpe

 

 

 

Forskellige størrelser.

Evt

 

 

 

Obs. størrelsen på sorte svampe.

Obs. størrelsen på kanister.

Sendes med fra afd V

 

 

ved vacc 2 steder

 

 

Indhold i universalsæt

 

 

 

 

 

Til afdækning af fod, evt

 

P.g.a. stor infektionsrisiko herfra.

evt

I skabet på stue 5.

evt

 

 

Evt.

Er i en mappe på kontoret

Rekvireres fra afd. V.

Forbinding:

 

Mange muligheder alt efter ordination.

Feks: NaCl meche + Cuticerin +

Mesorb + elastikbind.

Feks: Aguacel + Tegaderm film

Feks: VAC behandling

 

Ved lymfesivning fra lysken – men uden infektion – kan man over cikatricen lægge:

Et lag Mepilex Transfer (skab 20). Herover en strimmel sort spiral svamp og til sidst film og vaccum.

Revideret 14/5-2020