Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gennemlysning - Colon indhældning ved invagination hos børn, afsnit Nord

Instruktion

Ved modtagelse af rekvisition; obs invagination- kontakt børneradiolog

 

Beskrivelse:

 

Ved den idiopatiske årsag, drejer det sig typisk, om et barn mellem 5 og 9 mdr.´s alderen, indlagt med turevise mavesmerter, med/ uden feber, med ildelugtende slimede og blodige afføringer, med /uden opkastninger.

Barnet kan være påvirket, let dehydreret i værste fald peritoneal og præ- eller chokeret.

Invaginatet kan evt. palperes.

Ethvert barn med mistænkt invagination skal undersøges.

Den primære undersøgelse er Ultralydsskanning af abdomen, UL har en sensitivitet på 98-100 % og en specificitet på 88%, dels for at påvise invaginatet (”pseudo-kidney ”sign og ”doughnut” sign), dels for at udelukke evt. mekanisk årsag til invagination (duplikationscyste, lymfom, lymfosarkom). Se figur 1

 

 

Årsag

Ca. 90 % er idiopatisk. Ses ellers/evt. ved duplikationscyste, mesenterial cyste, polyp, Henoch-Schönleins pupura, Meckel’s divertikel og lymfom.

 

Incidens

75% ses hos børn under 2 år

50% ses hos børn under 1 år med peak ved 5 måneders alderen.

Sjælden hos børn under 3 måneder

Hyppigere hos drenge (2-4:1)

Hyppigt ileo-colisk sted

 

Indikation:

Colon indhældninger foretages som et behandlingsforsøg til reponering af invagination.

 

 

Kontraindikation:

 

 • • Peritonit: dårligt, præchokeret barn,

 • • Perforation,

 • • Ileus: er en relativ kontraindikation,

 • • Recidiverende invaginationer (5-10 %): er en relativ kontraindikation.

 

 

Forberedelse:

 • • Abdominalkirurgisk bagvagt og børneanæstesien skal informeres, når Radiologisk bagvagt modtager et barn til undersøgelse, mistænkt for invagination,

 • • Friske væsketal,

 • • Dårlige børn skal have iv. adgang,

 • • Colon indhældning foretages uden forudgående udrensning.

 

 

Der stilles frem:

 • • Opvarmet vandopløselig kontrast: Omnipaque 140 mgI/ ml

 • • Kontrasten hældes i pose, hænges på dropstativ

 • • Rektal kateter, evt. eksplorations creme, hæfteplaster,

 • • Pean, én gangs handsker, cellestof og håndklæder.

 • • Foleykateter er ikke anbefalet. Hvis Foleykateter, må ballon ikke pustes op!

Balderne klemmes manuelt af undersøgende radiolog

 

 

Undersøgelse:

 • • Ultralydskanning, se figur 2.

 • • Oversigt over abdomen: liggende og ”stående” til vurdering af tarmpåvirkningen (50 % ses udfyldningen sv.t. invaginatet, 25 % har ileus, 0,5 % har fri luft)

 • • Colon indhældning: blid reponeringen foretages under gennemlysning, hvor kontrastposen hænger ca. 1 m. over barnets kropniveau, ALDRIG højere end det!! indtil det lykkedes at få reponeret invaginationen, se figur 3, brug ALDRIG kontrast indhældning med sprøjte, du ved ikke hvilket tryk du udøver!! Reponeringen er fuldført ved fremstilling af kontrast overløb i terminale ileum. Der kan med fordel foretages ultralydskanning af højre fossa iliaca, som led i kontrol af det reponerede invaginat.

 • • Reponerings forsøget bør gentages op til 3 gange af 3 minutters varighed hver gang

 • • Hvis barnet bliver dårlig, kold med bevidstheds ændring, STOP proceduren og kontakt børnelægen som overtager barnet.

 

 

 

fig 8

Figur 1 Invagination

 

 

fig 9

Figur 2 UL- ”pseudokidney sign”+”target sign”

 

fig 10 fig 10a

Figur 3 kontrast us.: t.v. Invaginat + midt for og t.h.: reponering

Referencer:

  1. 1. Practical Imaging Strategies for Intussusception in children. December 2020- AJR

  2. 2. Management of intussusception. European Radiology Supplements 14 L146-L154 (2004)

  3. 3. Role of plain abdominal Radiography in the initial investigation of suspected intussusception. (Journal of Pediatric and Child health. 22 October 2013)