Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indlæggelse af børn på Medicinsk Afdeling

Formål

Instruks vedrørende indlæggelse og behandling af børn med smitsomme børnesygdomme, - eller børn der af anden årsag ikke kan isoleres på Børn og Ungeafsnittet.

Beskrivelse

  • • Børnene undersøges, vurderes og får skrevet journal af vagthavende læge på Børn og Ungeafsnittet.

  • • Hvis barnet har, eller risikerer at udvikle en smitsom børnesygdom, indlægges barnet, efter undersøgelse og journalskrivning, på en medicinsk afdeling, efter kontakt til Medicinsk visitator tlf. 97 64 07 87.

  • • Medicin og behandling ordineres af Børn og Ungeafsnittets læge. Børn og Ungeafsnittet sørger for, at der hver dag bliver gået stuegang fra kl. 8.30 af Børn og Ungeafsnittets speciallæger.

  • • Ved akut lægebehov til barnet på andre tidspunkter af døgnet, tilkaldes vagthavende børnelæge.

  • • Forældrene er medindlagt og isoleret på stuen sammen med barnet (som rask ledsager – 8003 9260).

  • • Plejepersonalet på Børn og Ungeafsnittet må - i det omfang det skønnes rimeligt - give råd og vejledning i barnets pleje samt give i.v. medicin (hvis barnet har brug for fast vagt, sørger personalet på pædiatrisk afdeling for den praktiske gennemførelse af dette).

  • • Ved barnets udskrivelse kontaktes Børn og Ungeafsnittet sekretariat på tlf. 97 64 10 28. Lægerne på Børn og Ungeafsnittet dikterer epikrise, og sekretæren på Børn og Ungeafsnittet skriver dette.