Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Early feeding - fostervægt - blodsukkermåling


Børn med gestationsalder 37 uger eller mere

 

1.

Fostervægt under 2500 gram og/eller dysmaturt barn:
Early feeding. Herefter mad efter skema til mælken er faldet til.
Blodsukkerkontrol: 1, 2, 4, 6, 12 og 24 timer.

2.

Fostervægt 2500 gram eller mere, men samtidig SGA:
Såfremt barnet ikke er dysmaturt, skal der ikke måles blodsukker og ikke gives early feeding.
Det skal fremgå af journalen, at barnet kan ammes på vanlig vis.
Vurderes af jordemoder eller læge.

3.

Type 1 og type 2 diabetes:
Børn født af mødre med insulinkrævende diabetes mellitus og mødre med insulinkrævende gestationel diabetes skal have målt blodsukker og have early feeding.
Blodsukkerkontrol 1, 2, 4, 6 og 12 timer.
Børn født af mødre med insulinkrævende diabetes overflyttes i vugge til Neonatalafdeling, såfremt barnet er upåvirket.

4.

Gestationel diabetes:
Der tages blodsukker, når barnet er 2 og 4 timer gammelt. Kun early feeding på indikation. Se særskilt instruks.

5.

Mødre i Valproat behandling:
Blodsukkermåling på børn: 1, 2, 4, 6 og 12 timer.
Herefter efter instruks.
Early feeding gives.

6.

Immuniserede børn:
Der måles blodsukker 1, 2, 4, 6 og 12 timer efter fødslen, såfremt barnet overflyttes til Neonatalafdeling.

7.

Apgar:
Børn født med Apgar score 
< 5 i 1. minut eller < 7 i 5. minut.
Blodsukkermåling 1, 2, 4, 6, og 12 timer efter fødslen.
Early feeding.

8.

Navlesnors-pH under eller lig 7,0:
Blodsukkermåling: 1, 2, 4, 6 og 12 timer efter fødslen.
Early feeding.

 

Vedr. blodsukkerværdier: Hypoglykæmi – i neonatalperioden

 

Early feeding
1. måltid:
Der gives 20 ml ved første måltid. Mere ved behov. Se skema.

Skal have mad hver 3. time.

Se instruks Modermælkserstatning til nyfødte.
Vil barnet ikke tage mængden gives sonde. Sygeplejerske fra Neonatalafdelingen kan evt. tilkaldes mhp. at give sonde.
Der gives kun tilskud så længe, der måles blodsukre. Herefter kun efter fagligt skøn.

Mature børn

1.

Børn født af mødre med insulinkrævende diabetes (IDDM, NIDDM, insulinkrævende gestationel diabetes):

10-15 ml/kg, også ved første måltid.
Efterfølgende: Se skema ”Væskebehov”.

2.

Alle andre mature børn:
Der gives 10 ml ved første måltid.
Mere ved behov.
Efterfølgende: Se skema ”Væskebehov”

 

Herefter regnes mængden ud på følgende måde:
Udgangspunkt fødselsvægt.
Væskebehov 1. levedag: 60 ml/kg. Skal fordeles på 8 måltider dvs. mad hver 3. time. Vil barnet ikke tage mængden gives sonde. Sygeplejerske fra Neonatalafdelingen kan evt. tilkaldes.
Der gives kun tilskud så længe, der måles blodsukre. Herefter kun efter fagligt skøn.


Præmature

1.

Børn født før fulde 37 uger:
Blodsukkermåling 1, 2, 4, 6, 12 og 24 timer efter fødslen.
Skal have early feeding.
Mængde: 60 ml/kg fordelt på 8 måltider i 1. levedøgn.
Eks.: Fostervægt 2,5 kg.
2,5 x 60 = 150 ml.
150 ml: 8 = ca. 20 ml hver 3. time.

2.

Børn født mellem uge 35 + 0 dage og uge 36 + 6 dage og med fødselsvægt < 2500 g skal have prænan som early feeding og/eller i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelig modermælk.

Børn der har fået prænan på Fødegang, Neonatalafsnit eller Barselsafsnit fortsætter med dette til de vejer 3000 g.

Prænan kan give hård mave, hvorfor det kan være nødvendigt med laktulose/movicol.


Se instruks fra Neonatalafdelingen:
Ernæring til nyfødte børn.

Væskebehov
Total væskebehov (per os, intravenøst, intraarterielt) i ml pr. kg. Plasma og blod regnes ikke med i totalmængden.

Levedage

Fødselsvægt

 

< 1000 gram

1000-2500 gram

>2500 gram

Dag 1

80

60

60

Dag 2

100

80

80

Dag 3

120

100

100

Dag 4

140

120

120

Dag 5

160

140

140

Dag 6

180

160

160

Dag 7

200

180

160

Dag 8

200

200

160

Dag 9 og fremefter

200

200

160

Kilde:

Børneafdelingen, Aalborg Sygehus.

Udarbejdet af Jens P. Nielsen et al.

Index: 16.00 Neonatologi. Emne: 16.01 Kost til børn i alderen 0-12 måneder.

Ved udredning af kost regnes der
altid fra fødselsvægten, indtil denne er oversteget.
Børn med fødselsvægt
2500 gram, der har opnået en aktuel vægt på 3500 gram, skal have kost sv.t. børn med normal fødselsvægt, dvs. 1/6 af vægten. Dvs. skal have 10-15 ml/kg ved første måltid.