Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Early feeding - fostervægt - blodsukkermåling


Hypoglykæmi-flowchart 1: Profylakse til børn GA ≥ 35 + 0.

 

Interventionskrævende hypoglykæmi defineres som:

 

  • • Alder 0-2 timer: p-glukose <1,5 mmol/l.

  • • Alder > 2 timer: p-glukose <2,5 mmol/l.

  • • Ved længerevarende hyperinsulinisme (over 3 dage): p-glukose <3,5 mmol/l.

 

Generel anbefaling for alle børn:

 

Amning:

Barnet lægges til brystet inden 30 min., hvis mor vil/kan amme.

Hvis barnet ikke er aktivt ved brystet indenfor 30 min, skal det hjælpes aktivt.

Hud mod hud kontakt i 2 timer om muligt.

Hold barnet varm (36,5-37,5).

 

 

Hvis der ikke er adgang til mor, eller amning er fravalgt: Døgnmængde (DM) gives som enteral ernæring, 60ml/kg/dag den

1. levedag fordelt på 8-12 gange.

Alle børn skal have det første måltid indenfor 1. time post partum.

 

Madtilskud:

1. prioritet: Modermælk: Sørg meget gerne for at colostrum (mælk malket ud i graviditeten) bliver brugt nu!

2. prioritet: Modermælkserstatning (MME) (husk at børn, disponeret for allergi i den nærmeste familie, skal have højt hydrolyseret MME)

 

BS måles som regel før et måltid.

BS-kontrol ophører, når BS ≥2,5 i 2 omgange på amning/100% DM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 1

 

Hypoglykæmi flowchart 2: Behandling

 

Ved kramper, apnø, cyanose, ændret bevished gives glukose i.v.

 

Efter hvert trin bestilles BS efter 2 timer og før næste måltid, hvis BS ligger >1,8.

Ved BS <1,8 tages BS efter 1 time.

Ved BS ≥2,5 2 gange i træk → Udtrapning.

 

Billede 2

Billede 5

 

Kommentarer til Trin 3:

Giv 100 % af DM på madsonde, hvis barnet ikke var på 100% af DM før.

Øg mad med 25% af DM over 12 gange i forhold til tidligere, hvis barnet var på 100% af DM. Kan øges op til 140-150% af DM.

Suppler med 10% glukose i.v., hvis barnet ikke kan rumme maden.

Overvej at give Dextrogel, hvis det er svært at lægge en i.v. adgang.

Øg intravenøs glukosekoncentration, hvis BS ikke stiger tilstrækkeligt på mad og 10% glukose (2,5-3,4 ml/kg/t)

Tag BS efter 2 timer OG før næste måltid.

 

 

**Dextrogel 400 mg/ml (Neoceuticals): anvendes kun til børn over GA 35+0!

 

Administration: Dosis: 0,5 ml/kg/dosis=200mg/kg/dosis.

 

Dextrogel kan gentages til max 6 gange på 48 timer, men efter dosis 2 straks revurdering af situationen. Konferer!

 

Gel smøres ind i kindslimhinden, vanligt fordelt på begge sider med flere påsmøringer: Man tager en handske på, og tager gel på en finger og masserer let ind i slimhinden.

 

Kontraindikation: Symptomatisk hypoglykæmi (kramper, apnø, ændret bevidsthedsniveau, ingen sutte-/synkerefleks), risiko for aspiration pga. udtalt RDS, misdannelse i spiserøret, luftrøret, mund, påvirket neurologisk tilstand, ustabil patient, GA<35 uger.

 

 

Dextrogel 40%

 

Dosis 200mg/kg/dosis

Dosering:

2,0 kg→1,0 ml

2,5 kg→1,25 ml

3,0 kg→1,5 ml

3,5 kg→1,75 ml

4,0 kg→2,0 ml

4,5 kg→2,25 ml

5,0 kg→2,5 ml

 

 

 

Hypoglykæmi flowchart 3: Udtrapning

  • • I.v. glukose reduceres procentvis i forhold til udtrapningsstart (maximale glukoseinfusion). Fx: -10% af 10 ml/t: Reducer med 1 ml/t.

Ved skift fra f.eks. glukose 20% til glukose 10% omregnes udtrapningsstart til glukose 10%.

Fx: Maximal glukose 20%, 10 ml/t = glukose 10%, 20 ml/t. -10%: Reducer med 2 ml/t.

  • • Ved DM >100% udtrappes i glukose, uden at der øges tilsvarende i mad.

  • • Ved langvarig hyperinsulinisme (>3 døgn) holdes BS >3,5 mmol/l (konferer, brug ikke flowchart).

Billede 6

 

 

Billede 7