Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anmodning om lægeoplysninger fra almenpsykiatrien i Klinik Psykiatri Syd fra kommuner

 

Formål

Med henblik på at sikre hurtigt sagsbehandling ved kommunale anmodninger om lægeoplysninger fra almenpsykiatrien (patienter over 18 år) i Klinik Psykiatri Syd til kommunal sagsbehandling, beskriver denne instruks, hvordan en sådan anmodning mest hensigtsmæssigt fremsendes.

 

Beskrivelse

Med henblik på at sikre en hurtig sagsbehandling af kommuners anmodning om lægeoplysninger fra almenpsykiatrien i Klinik Psykiatri Syd til kommunal sagsbehandling, anbefales anmodningerne sendt til hovedpostkassen i Klinik Psykiatri Syd og ikke til en navngiven læge i Klinik Psykiatri Syd. Hvis anmodning sendes direkte til en navngiven læge, er der risiko for, at anmodningen ligger ulæst ved ferie/kurser/sygdom hos den pågældende læge.

 

Anmodninger om lægeoplysninger bør sendes til:

psykiatri.syd@rn.dk

 

Hvis anmodningen sendes med almindelig papirpost, kan den sendes til adressen:

 

Klinik Psykiatri Syd

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien

Mølleparkvej 10

9000 Aalborg

 

Indgående post (elektronisk og papir) åbnes på alle arbejdsdage året rundt. Ved modtagelse af anmodninger om lægeoplysninger, viderebringer klinikledelsens sekretariat anmodningen til den relevante læge, som er ansvarlig for fremsendelse af de anmodede lægeoplysninger.

 

Ved længevarende fravær af en bestemt læge, udpeger klinikledelsen en anden læge, som kan tilvejebringe de efterspurgte lægeoplysninger. Denne læge bliver ansvarlig for fremsendelse af de anmodede lægeoplysninger.

 

Lægeoplysninger fremsendes udelukkende i henhold til gældende lovgivning eller efter medsendt patientsamtykke.