Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

    

Børneanæstesi i det præ-, per- og postoperative forløb på Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse1

Kontaktnumre1

Ansvarsområde1

Børn på intensive afsnit Syd1

Definition af begreber2

Formål2

 

Beskrivelse

Samarbejdsaftalen er mellem Anæstesiologisk Afdeling Syd og Anæstesiologisk Afdeling Nord.

Den anæstesiologiske ydelse til børn omfatter:

 1. 1. et præoperativt tilsyn

 2. 2. selve anæstesien

 3. 3. umiddelbar postoperativ overvågning og behandling

 4. 4. eventuel opfølgende behandling herunder smertebehandling

Kontaktnumre

Børneanæstesiologisk bagvagt: Telefon62 910.

Daglige mødetidspunkt på Aalborg Sygehus Syd: 7.55 – 15.30.

Ansvarsområde

Børneanæstesiologen har det faglige ansvar for varetagelse af børneanæstesier i følgende kliniske situationer:

 • • Anæstesi med instrumentering af luftvej til børn <2 år.

 • • Anæstesi til børn (0 – 10 år) og større kirurgi, uanset ASA-score. Større kirurgi er defineret som knivtid >2 timer.

 • • Anæstesi til børn (0–10 år) og ASA-score >3.

 • • Akutte anæstesier til børn <6 år i vagttid (efter kl. 15.30).

Anæstesiologisk afdeling Nord er ansvarlig for tilstedeværelse af børneanæstesilæger ved de enkelte børneanæstesier på Anæstesiologisk Afdeling Syd.

Udover ovenstående kriterier for deltagelse af børneanæstesilæge ved børneanæstesier, kan der i specielle situationer anmodes om hjælp fra børneanæstesilægen, fx ved forventet vanskelig intubation, anlæggelse af centrale venekateter, MR-scanning med videre.

Børneanæstesilægen er ansvarlig for varetagelse af:

 • • Prætilsyn til børn inden for de ovenstående kriterier.

 • • Planlægning af børneoperationsprogrammet.

 • • Den postoperative observation/behandling i opvågningsfasen.

Børn på intensive afsnit Syd

Alle børn yngre end 15 år med behov for intensiv observation og behandling indlægges på intensivafsnit 103.

På anmodning fra barnets stamafdeling (typisk Neurokirurgisk Afdeling), kan det være nødvendigt at børnene indlægges på et intensivafsnit på Aalborg Sygehus Syd. I disse situationer er det børneanæstesilægevagten, der har ansvaret for børnene.

Med hensyn til plejedelen kan der ydes konsulentbistand fra sygeplejersken på intensivafsnit 103.

Definition af begreber

Børneanæstesi defineres i denne instruks som anæstesi til børn mellem 0-10 år (se under ansvarsområde).

Formål

At koordinere planlægning af børneanæstesier mellem Anæstesiologisk Afdeling Syd og Anæstesiologisk Afdeling Nord.