Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Herpes simplex

Formål

Behandling og profylakse af herpes simplex virus type 1 og 2 infektioner hos immunkompetente voksne og patienter med HIV.

 

Definition af begreber

Infektioner forårsaget af herpes simplex virus type 1 (HSV-1) og herpes simplex virus type 2 (HSV-2). De hyppigste symptombilleder er herpes labialis og herpes genitalis. Omkring 80% af den danske befolkning er smittet med HSV-1 og 20% med HSV-2. Oral smitte sker næsten udelukkende med HSV-1, mens genital smitte sker både med HSV-2 (60%) og HSV-1 (40%). De 3 antivirale midler aciclovir (Aciclovir, Aciclodan, Zovir®), valaciclovir (Valaciclovir, Zelitrex®) og famciclovir (Famciclovir, Famvir®) anses for ligeværdige i behandling. Valaciclovir er imidlertid ikke væsentligt dyrere end aciclovir og frembyder fordele i form af bedre absorption og færre daglige doseringer end for både aciclovir og famciclovir, ligesom det er vist at have signifikant hurtigere smertelindrende effekt og være associeret med signifikant lavere forekomst af postherpetisk neuralgi. Derfor benyttes på sygehuset valaciclovir. Kun aciclovir fås dog til intravenøs administration. Både aciclovir og valaciclovir tåles generelt godt. Dog kan der, specielt ved intravenøs administration af store doser aciclovir, forekomme påvirkning af nyrefunktionen, hvorfor patienten skal følges med nefrologiske væsketal. I tilfælde af påvirkning af nyrefunktionen kan famciclovir med fordel anvendes. Interaktioner mellem de 3 antivirale midler og antiretrovirale midler mod HIV er ikke beskrevet.

Beskrivelse

Herpes labialis

Mange udbrud af herpes labialis er næsten asymptomatiske og kræver ikke behandling.
Behandling er mest effektiv, hvis den påbegyndes tidligt efter symptomdebut (< 48-72 timer). Symptomvarighed af primær infektion kan reduceres med op til 6 døgn ved systemisk behandling og knap 1 døgn med topical behandling med cremor aciclovir.
Symptomvarighed ved recidiv kan reduceres med op til 3 døgn ved systemisk behandling og knap 1 døgn med topical behandling med cremor aciclovir.
Profylaktisk behandling kan overvejes ved hyppige recidiver (>6-8/år), men reducerer recidivfrekvensen i beskedent omfang.
For patienter med HIV anbefales samme doser, men dog at fortsætte behandling med tabletter til sårene er helede.

Primært udbrud af herpes labialis hos immunkompetente

 1. • tablet valaciclovir 1 g x 2 dagligt i 5-7 dage

+ evt. cremor aciclovir x 5 dagligt i 5 dage

Primært udbrud af herpes labialis hos patienter med HIV

 1. • tablet valaciclovir 1 g x 2 dagligt i 5-7 dage eller til sårheling

+ evt. cremor aciclovir x 5 dagligt i 5 dage

Recidiv af herpes labialis hos immunkompetente

 1. • tablet valaciclovir 2 g x 2 dagligt i 1 dag

+ evt. cremor aciclovir x 5 dagligt i 5 dage

Recidiv af herpes labialis hos patienter med HIV

 1. • tablet valaciclovir 2 g x 2 dagligt i 1 dag eller til sårheling

+ evt. cremor aciclovir x 5 dagligt i 5 dage

Profylaktisk behandling af herpes labialis for immunkompetente og patienter med HIV

 1. • tablet valaciclovir 500 mg x 1 dagligt

Herpes genitalis

Mange udbrud af herpes genitalis er symptomatiske og behandling anbefales, da den vil sænke morbiditeten betydeligt. Patienter med HIV kan opleve mere alvorlige og længerevarende udbrud, ligesom recidiv kan være hyppigere end hos immunkompetente. Det gælder specielt for patienter med CD4-tal < 100. Overordnet anbefales for patienter med HIV større doser og/eller længere behandlingsvarighed.
Behandling er mest effektiv, hvis den påbegyndes tidligt efter symptomdebut (<48-72 timer). Symptomvarighed af primær infektion og recidiv kan med systemisk behandling reduceres i et omfang på højde med eller mere end ved herpes labialis. Topical behandling med cremor aciclovir er ikke indiceret. Profylaktisk behandling kan overvejes allerede efter første recidiv hos patienter med HIV eller ved andet recidiv hos immunkompetente og reducerer recidivfrekvensen betragteligt – op til en faktor 5.

Primært udbrud af herpes genitalis hos immunkompetente

 1. • tablet valaciclovir 1 g x 2 dagligt i 7-10 dage

Primært udbrud af herpes genitalis hos patienter med HIV

 1. • tablet valaciclovir 1 g x 2 dagligt i 7-10 dage eller til sårheling

Recidiv af herpes genitalis hos immunkompetente

 1. • tablet valaciclovir 1 g x 1 som éngangsdosis eller 1 g x 1 dagligt i 5 dage

Recidiv af herpes genitalis hos patienter med HIV

 1. • tablet valaciclovir 1 g x 2 dagligt i 5-10 dage eller til sårheling

Profylaktisk behandling af herpes genitalis hos immunkompetente

 1. • tablet valaciclovir 500 mg x 1 dagligt

Profylaktisk behandling af herpes genitalis hos patienter med HIV

 1. • tablet valaciclovir 500 mg x 2 dagligt

Herpes simplex keratitis

 1. • oculentum aciclovir x 5 dagligt

+ evt. tablet aciclovir 800 mg x 5 i 7 dage eller tablet valaciclovir 1 g x 3 dagligt i 7 dage

Ved mistanke om herpes simplex keratitis skal patienten straks henvises til øjenlæge og behandling sker i samråd med denne.

 

Generaliseret herpes simplex infektion

 1. • infusion aciclovir 10 mg/kg x 3 dagligt i.v. i 10 dage

Opstår hyppigere hos immuninkompetente. Der ses ex. meget svære hud- og slimhindemanifestationer, herpes simplex pneumoni, herpes simplex hepatitis og herpes simplex encephalitis (encephalitis-instruks).

Referencer

Cernik C, Gallina K, Brodell RT. The treatment of herpes simplex infections: an evidence-based review. Arch Intern Med. 2008; 168:1137-44

www.promedicin.dk

www.uptodate.com