Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blod-glukose - Decentralt laboratoriemedicinsk måleudstyr

Formål

At beskrive kvalitetssikringstiltag og ansvarsfordelingen mellem det kliniske afsnit og Klinisk Biokemisk Afdeling, for decentralt udførte analyser. Kvalitetssikringstiltag skal efterleve kravene i den danske standard ”Nærpatientundersøgelse (POCT) Krav til kvalitet og kompetence” og Klinisk Biokemisk Afdelings retningslinjer vedrørende decentral analysevirksomhed på Aalborg Universitetshospital.

Målgruppe

Klinisk personale der er certificeret af Klinisk Biokemisk Afdeling.

Definition af begreber

Klinisk Biokemisk Afdeling repræsenterer Klinisk Biokemi i: Aalborg Universitetshospital matrikel Nord, Syd, Hobro Farsø, Thisted samt Psykiatrisk Sygehus (inkl. Brandevej).

Decentralt udførte analyser repræsenterer:

  • • Analyser der udføres af personale, der ikke er ansat på Klinisk Biokemisk Afdeling.

  • • Analyser der udføres på udstyr placeret uden for de klinisk biokemiske afdelinger i Klinisk Biokemisk Afdelinger og kvalitetssikres af Klinisk Biokemisk Afdeling.

Beskrivelse

Apparat type:

Accu-Check Inform II      

 

Kontaktpersoner på Klinisk Biokemisk Afdeling

Mail Blodglucose@rn.dk

Funktionsansvarlig bioanalytiker Jane Bliksted – Aalborg Universitetshospital

Fagspecialister

Anne Marie Pilegaard – Thisted, Aalborg Universitetshospital

Lasse Winther Andersen – Aalborg Universitetshospital

Camilla Sørensen – Aalborg Universitetshospital

Annette Svendsen – Hobro, Aalborg Universitetshospital

 

Undervisning:
Der kræves et personligt bruger-ID for at kunne betjene apparaturet. Uden bruger-ID kan apparatet ikke aktiveres. Bruger-ID aktiveres ved deltagelse i undervisning afholdt af Klinisk Biokemisk Afdeling.

Undervisningen certificerer brugeren i korrekt anvendelse af apparaturet og dokumenteres. Yderligere skal den enkelte bruger hvert 2. år recertificeres for at demonstrere, at kompetencen stadig er til stede. I tilfælde af, at kompetencen er mangelfuld, vil brugeren blive kontaktet af en fagspecialist eller funktionsansvarlig bioanalytiker fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

Personalet ID-kort printes med bruger-ID på bagsiden.

I forlængelse af undervisningen udarbejder Klinisk Biokemisk Afdeling brugervenlige apparatur instrukser tilgængelige i Region Nordjyllands dokumenthåndteringssystem – PRI.

 

 

Betingelser:

Forud for etablering af patient nær analysevirksomhed udarbejdes i overensstemmelse med ”Retningslinjer vedrørende decentral analysevirksomhed på Aalborg Universitetshospital”, en kontrakt, hvor indkøb, økonomi og service/vedligeholdelse er aftalt mellem de involverede parter.

De driftsmæssige forpligtigelser vedr. decentralt udstyr påhviler den kliniske afdeling.

Ved misligholdelse eller tab (herunder bortkomne apparater) stilles det kliniske afsnit økonomisk ansvarlig.

 

Arbejdsopgaver

Ansvar

Den kliniske afdeling

Klinisk Biokemi

Prøve analysering

X

 

Daglig rengøring

X

 

Kvalitetskontrol, høj og lav kvalitetskontrol hver 28. dag.

X

 

Reparation samt returnering af defekte apparater

 

X

Udlån af apparater når afdelingens apparat er defekt

 

X

Kontrol af reagenser

 

X

Udskiftning af utensilier

X

 

Vedligehold, software opdateringer, konfigurering, reparation

 

X

Indkøb af forbrugsvarer til drift (Stix, kontroller og lancetter)

X

 

Svaraflevering

X

 

Referencer

Retningslinje for decentral analysevirksomhed (nærpatientundersøgelse; Point-of-care-testning)

Klinisk Biokemisk Afdelings retningslinjer vedrørende decentral analysevirksomhed på Aalborg Universitetshospital. Dette dokument vil på et senere tidspunkt blive udskriftet med et retningsgivende dokument fra POCT-rådet.

Dansk Standard DS/EN ISO - Krav til kvalitet og kompetence.