Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af patienter, der er opereret i columna, til fysioterapi og ergoterapi, herunder vurdering af patienternes behov for genoptræning efter udskrivelse

 

Formål

Formålet med instruksen er:

  • • at sikre, at sundhedspersonalet på NHH og Neurokirurgisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital kender proceduren for henvisning til og omfanget af fysioterapi og ergoterapi til patienter, der indlægges eller er indlagt til operation i columna

  • • at sikre, at alle fysioterapeuter og ergoterapeuter, der behandler patienter fra NHH og Neurokirurgisk Ambulatorium, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandling af patienter, der indlægges eller er indlagt til operation i columna

  • • at sikre kvaliteten af den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelse

Beskrivelse af patientgruppen

Instruksen retter sig imod patienter, der er indlagt på NHH på Aalborg Universitetshospital med henblik på operation i columna for følgende lidelser: cervikal diskusprolaps og stenose (ACIF og bagre dese opererede), lumbal diskusprolaps eller spinalstenose, lumbal lateral diskusprolaps og/eller spinalstenose med behov for stabiliserende operation, cervikalt traume, cervikal tumor.

 

Procedure for henvisning til fysioterapi og ergoterapi

Patienter, der opereres for cervikal diskusprolaps og stenose (ACIF og bagre dese opererede), lumbal diskusprolaps eller spinalstenose, lumbal lateral diskusprolaps og/eller spinalstenose med behov for stabiliserende operation henvises til fysioterapi via selvvisitation ud fra NHH’ operationsprogram og cybertavle. Når fysioterapeut vurderer, at patienten har behov for ergoterapi opstartes dette.

Ved øvrige patienter, der er indlagt til operation i columna sender NHH elektronisk henvisning til fysioterapi og/eller ergoterapi. For patientgrupper, hvor der foreligger en klinisk instruks på fysioterapi og ergoterapi ydes dette svarende til det beskrevne i instruksen. Hvis lægen vurderer, at der er behov for en anden form for behandling, skal dette specifikt ordineres i journalen.

Rekvirerende læges 4-cifrede personalekode og navn anføres obligatorisk på de elektroniske henvisninger.

 

Fysio- og ergoterapeutisk behandling

Gennemføres svarende til de kliniske instrukser for de standardiserede forløb til patienter med ovenstående diagnoser.

Såfremt patienten ud fra en lægefaglig vurdering ikke skal behandles svarende til det beskrevne i et standardiseret forløb, skal lægen specifikt ordinere den behandling i patientjournalen, som skal iværksættes.

Fysioterapeutisk og/eller ergoterapeutisk behandling af patienter, hvor der ikke foreligger en klinisk instruks, gennemføres på baggrund af en fysioterapeutisk og/eller ergoterapeutisk undersøgelse og i dialog med den henvisende læge.

 

Genoptræning efter udskrivelse

Med henvisningen til fysioterapi og/eller ergoterapi uddelegeres samtidigt kompetencen til at vurdere patientens behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedslovens § 140 til fysioterapeuten og/eller ergoterapeuten.

 

Hos alle patienter med ovenstående lidelser foretager fysioterapeut og/eller ergoterapeut inden udskrivelsen fra NHH, en vurdering af patientens behov for genoptræning efter udskrivelse. Ved behov udarbejder fysioterapeut eller ergoterapeut en genoptræningsplan sammen med patienten.

Som det fremgår af Klinisk instruks for fysioterapi til patienter, der indlægges til operation for lumbal diskusprolaps, tilbydes alle patienter, der er opereret for en lumbal diskusprolaps en genoptræningsplan ved udskrivelsen.

 

Fysioterapeuten og/eller ergoterapeuten skriver et kort afsluttende notat i patientjournalen, hvoraf det fremgår, at patientens genoptræningsbehov er blevet vurderet.

 

Referencer

  • • Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr. 1088 af 06/10/2014

  • • Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, VEJ nr. 9759 af 08/10/2014

  • • Sundhedslovens § 140, 1. januar 2009.