Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akromioklavikulær luksation

Formål

Undersøgelse og behandling af akromioklavikulær luksation.

Beskrivelse

Akromioklavikulær luksation (AC-luksation) opstår oftest ved fald direkte på skulderen og inddeles traditionelt i 6 typer (Rockwood):

Afhængig af traumets omfang opstår:

Type I  

Distorsion af AC-leddet, men uden dislokation

Type II

Subluksation af AC-leddet, dvs. overrivning af akromioklavikulære ligamenter, men (delvist) intakte korakoklavikulære ligamenter

Type III

Total luksation af AC-leddet, hvor der yderligere er sket en overrivning af de korakoklavikulære ligamenter.

Type IV

De acromioclavikulære og coracoclavikulære ligamenter er overrevne, men clavicula er displaceret posteriort i eller igennem trapeziusmuskulaturen.

Type V

Som III, men deltoideus- og trapezius-insertionerne er revet af clavicula, med sværere dislokation til følge.

Type VI

Inferior dislocation af clavicula under proc coracoideus (yderst sjælden).

 

Billedresultat for ac joint dislocation classification"

 

Undersøgelser

Diagnosen kan som regel stilles klinisk. Røntgen af AC-led bør foretages for at udelukke lateral klavikelfraktur. Røntgenundersøgelse af AC-leddet med belastning har ingen relevans ved den akutte tilstand.

 

Behandling

Type I og II:

Armen immobiliseres i collar’n’cuff i få dage, hvorefter armen må bevæges frit. Tungere løft og kontaktsport frarådes de første tre måneder. Patienten informeres om en god prognose, men enkelte får gener på længere sigt. Afsluttes fra skadestuen.

 

Type III:

Armen immobiliseres i collar’n’cuff i et par uger. Herefter må patienten begynde at bruge armen, men bør undgå tunge løft og kontaktsport i 3 måneder. Prognosen er god, idet ca. 90 % får en god skulderfunktion uden væsentlige smerter efter nogle måneder. Patienterne kan ofte have svært ved at forlige sig med den synlige fejlstilling. Henvises til klinisk kontrol i skulder-albue-ambulatoriet efter 2-3 uger.

Type V:

Collar’n’cuff, henvises til skulder-albue-ambulatoriet, under 1 uge.

Type IV og VI:

Ved posterior eller inferior luksation eller ved ledsagende komplikationer (kar- og nerveskade) skal der konfereres akut med skulder/albuefagområdet.

 

Efterbehandling

Kontrol ved egen læge efter behov.

Ved vedvarende gener (> seks måneder) kan lateral klavikelresektion og - for grad III-luksationens vedkommende - eventuelt rekonstruktion af de korakoklavikulære ligamenter komme på tale.

Subakut operation kan komme på tale ved grad IV og V

Akut operation ved grad VI.

 

Referencer

KORT KLINISK RETNINGSLINIE VEDRØRENDE EFFEKTEN AF KIRURGISK BEHANDLING

OVERFOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF AKUTTE DISLOCEREDE AC-LUKSATIONER

Udarbejdet af: Dansk Selskab for Skulderalbue-Kirurgi

Forfattere: Janne Ovesen & Klaus Bak - 15. marts 2016