Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nødvandværk – afprøvning og kørsel – Teknisk Afdeling Hobro

Beskrivelse

Afprøvning af nødvandværket

Vandværket afprøves den 1. mandag i måneden Nødvandværket startes ved at åbne for butterfly-ventil der er placeret på venstre side bag hydrofor beholderen, desuden afbrydes den lille kompressor i hjørnet.

Derefter lukkes den venstre hovedventil på hovedvandledningen i kælderen under Teknisk afdeling.

 

Kørsel med nødvandværket

Manuel skylning:

Manuel skylning må kun foregå med en ventil. Ventilen vælges ved på uret at trykke på knappen ”A-B”.

 

Hvis ikke ventilen vælges åbner begge ventiler.

 

På uret er der en ”I” og ”O” kontakt. Ved aktivering af ”I” starter en manuel skylning. Ventilen forbliver åben indtil ”O” eller næste indprogrammerede tid kommer.

 

Efter endt manuel skylning skal knappen ”AUTO” aktiveres.

 

Den daglige drift:

Nødvandværket står altid som standby for den offentlige forsyning.

 

Vandværket består af 2 stk. forfiltre og en hydrofor.

 

Trykket i hydroforen opretholdes af pumpen. Når trykket falder til ca. 3bar starter pumpen og stopper den igen ved ca. 4 bar.

 

Vandstanden i hydroforen styres af svømmerventilen. Er vandstanden for høj åbnes luftmagnetventilen. Men denne ventil kan kun åbnes, når der samtidigt er pumpedrift.

 

En gang i døgnet skal forfilterne returskylles. Dette sker automatisk ved hjælp af et ugeur.

 

Nøddrift:

Butterflyventilen bag vandværkets hydroforbeholder åbnes.

Nødvandværket kan overtage forsyningen af Hobro Sygehus.

 

I kælderen på Teknisk Afdeling skal der lukkes for byledningen. Dette kan også gøres i gader ved indkørslen til Teknisk Afdeling. Dette lukker også for Stolbjergvej 4.

  

Definition af begreber

-

 

Formål

At sikre at Teknisk afdelings personale er bekendt med. hvordan man tester og kører med nødvandværket.