Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sedation af patienter til operation i regional anæstesi

Beskrivelse

Patienten identificeres efter afdelingens retningslinjer Sikker kirurgi

Monitoreres med NiBT, SaO2, ekg, samt nasal O2-kath.

Der kan anvendes refrakte doser af f.eks. Midazolam 0,5 – 2,0 mg i.v. eller Propofol 10 mg i.v. eventuelt gentaget. Kan eventuelt infunderes via sprøjtepumpe under operationen efter aftale med anæstesilægen, samt Fentanyl 0,05 – 0,1 mg i.v.

Opmærksomheden henledes på, at hvor der anvendes regional anæstesi med STORE doser lokal anæstesi (f. eks. Epidural eller kombinationsblok), er det af største betydning, at patienten ikke påføres respirationsdepression, idet dette øger toksiteten af lokal anæstesimiddel.

Endvidere gælder det, at visse patienter
ikke må sederes uden forudgående aftale med læge. Det drejer sig om patienter med konkurrerende sygdomme med respiratorisk påvirkning (f.eks. svær lungesygdom, muskeldystrofi, myastenia gravis, ustabilt kredsløb).

Postoperativt

Patienter opereret i spinal-anæstesi afleveres i Opvågningsafsnittet Informationsoverdragelse ved overflytning af patienter fra operationsafdeling O til opvågningsafdeling – sengeafdeling –intensivafdeling

Patienter opereret i regional anæstesi kan køres direkte tilbage i afdelingen.

Formål

At patienten opnår smertelindring og afslapning, under anlæggelse af blokade/spinal/epidural og under operation i disse.