Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodtypebestemmelse, BAC-test, BF-test for obstetrisk område

 

InterInfo

I InterInfo (via bloddråbe) kan ses status for blodtype, BAC-test, BF-test og transfusionhistorik for blodkomponenter og Anti-D. IT-systemet dækker Region Nordjylland så fx en blodtype, udført i Hjørring, kan ses i Aalborg.
InterInfo visningsmuligheder kan ses i
InterInfo.

Blodtypelaboratoriet kan kontaktes på 65550 ved tvivlsspørgsmål.

 

Blodtypebestemmelse
Analysen Type består af AB0 + RhD bestemmelse samt screentest for at detektere eventuelle irregulære blodtypeantistoffer.
Hvis screentest findes positiv i blodtype (eller i BAC-test), ringes fra blodtypelaboratoriet for tidspunkt for anvendelse, og oplyser at BF-test skal bestilles ved behov for transfusion.

BAC-test (blodtype-antistofscreentest-computerforlig)

BAC-test bestilles i følgende situationer:

1.

Placenta praevia. Dybt sæde af placenta.
Ved blødning som kan føre til forløsning ved sectio (4 portioner).

2.

Abruptio placentae.

3.

Blødning mere end 1000 ml post partum.

4.

Manuel placentafjernelse.

5.

Intrauterin palpation.

6.

Ved behov for blodtransfusion.

7.

Ved reoperation/operation på mistanke om blødning.

8.

Ved åben myomektomi.

 

BAC-test bestilles som livsvigtig fraset elektivt sectio ved placenta praevia. BAC-test er gyldig i 3 døgn.

 

BF-test
Har patienten fået påvist et irregulært blodtypeantistof, kan BAC-test ikke anvendes. I stedet bestilles BF-test med angivelse af antal portioner, der skal reserveres. BF-test er gyldig i 3 døgn, og indenfor denne periode kan bestilles
yderligere portioner.

 

Informeret samtykke til blodtransfusion

Når der bestilles BAC-test/BF-test indhentes informeret samtykke til blodtransfusion.
Mundtligt samtykke er nok. Kan dokumenteres ved afkrydsning på Transfusionsskemaet eller ved notat i journalen.
Pjecen
”Tag stilling til blodtransfusion” kan udleveres til patienter, der skal have blodtransfusion, eller hvor det er sandsynligt at transfusion kan komme på tale. Pjecen beskriver, hvornår der gives blodtransfusion, risici og mulige bivirkninger.

 

Procedurer for afhentning/bestilling af blod

Se Nord, afhentning af blodprodukter


Gravide og anti-D immunprofylakse

Patienter, der er bestemt til at være RhD-negative, skal i uge 24 have taget Type-grav-2, som består af:

  1. 1. Blodtype, hvor patientens AB0- og RhD-type bestemmes, og der screenes for irregulære erythrocytantistoffer.

  2. 2. Foster RhD-type: DNA isoleres fra plasma. RhD-typebestemmelse udføres ved en polymerasekædereaktion (PCR).
    Anti-D udleveres fra blodtypelaboratoriet. Er man bekendt med, at anti-D er givet i en anden region, kontakt da gerne blodtypelaboratoriet på 65550 og oplys dette.

Se også Anbefalinger for svangreomsorgen, 2013, 2. udgave, 1. oplag, Sundhedsstyrelsen

 

Yderligere information om blodprøver, samtykke og afvisning af blodtransfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland