Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodtypebestemmelse, BAC-test, BF-test

 

Blodtypebestemmelse
Består af ABO + rhesus typebestemmelse samt en screentest for irregulære blodtypeantistoffer.

Blodtypebestemmelse – haste eller fremskyndet
Består udelukkende af AB0 og rhesus typebestemmelse.
Bør kun anvendes til patienter med akut transfusionsbehov og hvor rutine typebestemmelsen ikke kan afventes.
Indførelse af det fællesamtslige blodbank-edb-system medfører, at en blodtypebestemmelse foretaget på et sygehus i amtet, vil kunne anvendes på de øvrige sygehuse. Blodtypesvaret indeholder samtidig en rekvisition til BAC-test uden irregulære blodtypeantistoffer, og en rekvisition af BF-test på patienter med irregulære blodtypeantistoffer.

BAC-test (blodtype-antistofscreentest-computerforlig)

 

BAC-test bestilles i følgende situationer:

1.

Placenta praevia. Dybt sæde af placenta.
Ved blødning som kan føre til forløsning ved sectio (4 portioner).

2.

Abruptio placentae.

3.

Blødning mere end 1000 ml post partum.

4.

Manuel placentafjernelse.

5.

Intrauterin palpation.

6.

Ved behov for blodtransfusion.

7.

Ved reoperation/operation på mistanke om blødning.

8.

Ved åben myomektomi.

 

Når der bestilles BAC-test indhentes informeret samtykke til transfusion.
Mundtligt samtykke er nok. Kan foregå ved afkrydsning på blodtransfusionsskemaet eller ved notat i journalen.
Patientinformation ”Blodtransfusion – råd og vejledning før og efter blodtransfusion” kan udleveres.

BAC-test bestilles som haste fraset elektivt sectio ved placenta praevia.

Ved BAC-test udføres kontroltypebestemmelse af patientens blodlegemer og patientens plasma undersøges for irregulære blodtypeantistoffer.
Edb-systemet sikrer gyldig BAC-test ved at kontrollere overensstemmelse mellem de aktuelle resultater og den tidligere indførte blodtypebestemmelse på patienten. Påvises ikke irregulært blodtypeantistof udstedes BAC-test svar med en gyldighed på 4 døgn.

Afdelingerne kan herefter, indenfor gyldighedsperioden, hente blod efter behov uden forudgående reservation.

Ved udlevering af blod vælger edb-systemet en egnet blodportion, og sikrer at blodtypen på den valgte blodportion er forligelig med patientens blodtype.
Samtidig udskriver systemet en edb-transfusionsjournal, som skal anvendes i forbindelse med kontrolprocedurerne ved opsætning af blodportionen til transfusion.

NB: Har patienten fået påvist et irregulært blodtypeantistof, kan BAC-test ikke anvendes. I stedet skal udføres BF-test.

Opdages irregulære blodtypeantistoffer undervejs, orienteres afdelingen.
Blodbanken går straks videre med identifikation af blodtypeantistoffet og efterfølgende BF-test.

BF-test
Ved irregulære erythrocytantistoffer.

Screentest
Såfremt den fødende har fået taget blodtype hos egen læge i begyndelsen af graviditeten, er dette tilstrækkeligt.
Hos rhesus-negative skal der dog foreligge 2 screentests: 1 fra begyndelsen af graviditeten og 1 fra graviditetsuge 24. Ved screentest i uge 24 bestemmes fosterets rhesustype (rhesus D positiv eller rhesus D negativ).

Vedrørende anti-D
Hvis en gravid i løbet af graviditeten har fået anti-D, , er det vigtigt, at der ved rekvisition af BAC-test står anført på rekvisitionssedlen, at der er givet anti-D, og hvornår det er givet, dvs. dato.
Dette letter blodbankens arbejde og fremmer sikkerheden for os.
Hvis blodbanken ikke ved, at der er givet anti-D, vil BAC-test vise, at der er irregulære blodtypeantistoffer. Blodbanken skal da først identificere antistoffet, inden der kan laves forlig.
Hvis blodbanken er bekendt med, at der er givet anti-D, kan de umiddelbart identificere antistoffet og vil kunne lave forlig på vanlige 45 minutter.