Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af flag i RIS

- på Billeddiagnostisk Afdeling, afsnit Thisted

 

Rødt flag:

Denne undersøgelse er akut og skal oftest undersøges umiddelbart, som næste patient på lejet. Det handler om patienter med akut livstruende eller førlighedstruende sygdom, som ikke kan vente på normal visitering og booking. Kræver en telefonhenvendelse til BDA for at sikre, at de er opmærksomme på undersøgelsen.
Altid rødt flag ved
oversigt over abdomen.

 

Blåt flag:

Patienter i kræftpakkeforløb. Kræftpakkenavnet nævnes i visitationstaksten. Patienten skal overholde tidsfristen for booking, beskrivelse og godkendelse i forhold til reglerne for den enkelte pakke.
Desuden patienter i udredningsforløb for kræft der ikke henhører til en kræftpakke. Skal som udgangspunkt være godkendt ved dagen for kontrol i ambulatoriet. Fx Diagnostisk center.

 

Gult flag:

Undersøgelser der skal beskrives hurtigt, da de kræver akut eller hastende svar. Ligeledes undersøgelser der kræver hurtig beskrivelse på grund af rykkere eller hurtigt ambulatoriebesøg.
Erstatter tidligere fax-svar.
Fx kan hvidt flag ændres til gult flag.

 

Hvidt flag:

Patienter henvist af egen læge til ”Åben røntgen”.
Der er her en frist på beskrivelse på 5 dage, inklusiv godkendelse.

 

Brunt flag:

Undersøgelser der er dikteret og skrevet hvor noget af diktatet mangler. Undersøgelsen bliver liggende på indskrivningssporet. Beskrivelsen printes og beskrivende læge kontaktes.

 

Grønt flag:

Undersøgelser der en sendt til ekstern beskrivelse

 

Orange flag:

Skadevurdering henvist fra læge i primær sektor, beskrives ikke i afsnittet, men ses af skadestuen.

 

Pink og Turkis flag:

Beskriver spor for specifik læge

Der må ikke ligge henvisninger med blåt eller rødt flag ved arbejdstids- eller vagtens ophør på beskrivebord, (med mindre de ligger til beskrivelse efter præ liminær) og undersøgelserne skal være godkendt senest næste dag.
Gule flag skal beskrives og godkendes meget hurtigt, helst samme dag.

 

 

Påsætning af flag – sådan gør man

Brug af Flag, når undersøgelsen er startet:

 

billed 1

 

billed 2