Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring af operationspatienter (OP Frederikshavn)

 

Formål

At sikre korrekt lejring af patienter i forbindelse med operationer, mhp. at forebygge lejringsbetingede komplikationer, minimere smitterisiko fra patient til patient og sikre at der ikke sker utilsigtede fejl, ved betjening og montering af lejeflader med risiko for patienten.

 

Definition af begreber

Ved Pt forståes: Patient

Ved OP opskrifter forstås: Fremstillingsbeskrivelse på de specifikke operationer, herunder forbinding og lejring præ- og postoperativt findes på fælles drev for OP.

Ved lårrem forstås: Engangs Velcro-rem som spændes om patientens ben og operationsleje.

Ved blodtomhedsmanchet (BTM) forstås: En manchet, der monteres om patientens ben.

Glidestykke til forflytning Rulle med rød plastpose eller glidebradt.

Ved Carbon-leje forstås: Et operationsleje, hvorigennem man kan gennemlyse.

Hypotermi forebyggelse: Stof tæpper eller benposer fra varmeskab, engangbenposer, Mediwrap tæppe, varmetæppe til luft eller el.

 

Beskrivelse

Lejring af operationspatienter – standard og generelle retningslinjer:

Generelt:

Lejringen af patienten præ-, per- og postoperativt foregår i tæt samarbejde mellem anæstesisygeplejersken, operationssygeplejersken, operatøren og portøren, afhængig af typen af indgreb. Der er nogle indgreb unden anæstesi. Under individuelle hensyn til patientens fysiske og psykiske tilstand og særlige behov, lejres patienten mhp. forebyggelse af lejringskomplikationer. Spørg patienten om der skal tages specielle hensyn i forbindelse med lejring (nakke, arme, ryg, ben m.m.). Der tages desuden etiske hensyn til patientens blufærdighed i såvel vågen som bedøvet tilstand, dvs.:

Tildække patienten

Lukke døren, inden lejring og omladning til seng

Vente med at lejre i ”ubehagelige” stillinger, til patienten sover

Postoperativ lejring udføres i henhold til de enkelte lejringsbeskrivelser i ”OP-opskrifter”

Såvel operatør, anæstesi- og operationspersonalet sikres bedst mulige arbejdsvilkår.

Klargøring af operationslejet

Lejet aftørres med Universal Wipe klud eller spritholdigt middel 70 – 85%. dette gøres af portøren ved klargøring af operationsstuen om morgen.

Lejet opredes glat og uden folder.

Mellem operationerne gentages proceduren af operationspersonalet.

Linned med mere hentes i vogn ved omladerummet eller depot i dagkirurgisk mellem hver operation.

Lejet afvaskes af husassistenten efter dagens sidste operation, eller mellem operationerne ved synlig forurening.

Ved anvendelse af løse dele til speciel lejring adskilles og rengøres disse mellem operationerne. Evt. tape fjernes med ”Remove”.

Ved dagens afslutning adskilles alle dele og aftørres med vand og sæbe af rengøringspersonale. Lægges derefter tilbage i vognen med lejringsudstyr.

Portører er ansvarlige for opfyldning og orden på lejringsvognene.

Fremgangsmåde:

Patienten tildækkes, og man sørger for at glatte skjorte og underlag. Patienten inddrages så meget som muligt i lejringen. Man har derved mulighed for, at tage individuelle hensyn.

Patienten lejres i øvrigt efter fremgangsmåden ”Lejringsbeskrivelser” for den relevante lejringstype beskrevet i op opskrifter.

Særligt udsatte steder polstres godt, fx prominerende knoglefremspring og nerver.

Lårrem skal bruges til alle bedøvede patienter. Remmen placeres en håndsbredde over knæet og bibeholdes til patienten lægges i seng. Brug af lårrem betyder ikke, at man må forlade stuen i opvågningsfasen.

Det kan være nødvendigt at forflytte den bedøvede patient på lejet. Der anvendes så vidt muligt easyslide, for at undgå glidetryk, som medfører at kapillærerne trykkes eller brister. Er patienten vågen, kan denne evt. selv hjælpe til.

Temperatur:

Under operationen skal man forsøge at opretholde normal legemestemperatur. Dette kan være en stor opgave, da anæstetika og muskelrelaksantika hindrer den kemiske varmeproduktion i organismen. Desuden tabes der meget varme fra operationsfeltet.

Lav legemstemperatur er en komplikation til operationer, og kan medføre:

Nedsat blodgennemstrømning gennem vævet og dermed større risiko for decubitus.

Forlænget opvågningstid, hvor den hypoterme patient vil forsøge, at øge varmeproduktionen ved ufrivillige kraftige muskelkontraktioner, shivering. Dette stiller store krav til lungernes iltoptagelse og hjertets pumpefunktion, og honoreres disse krav ikke, kan resultatet blive myocardieiskæmi.

Forebyggelse af varmetab:

Dette beskrives senere under de enkelte operationstyper.

 

Risikofaktorer for decubitus:

Patienter der er i generel og spinal anæstesi. Pt.s reflekser, bevægelse og smertefølelse er ophævet.

Hos patienter i general- og spinal anæstesi er reflekser, bevægelse og smertefølelse ophævet.

Patienter der er særlig udsatte for komplikationer:

Picture 2Høj alder

Magre patienter

Fedme

Dårlig ernæringstilstand

Dårlig blodforsyning, lavt blodtryk.

Frakturer

Lammelser

Fugtige patienter

Prednisonbehandling

Diabetes mellitus (neuropati)

Langvarig operation

Glidetryk

Picture 3Decubitus:

Særligt udsatte steder i rygleje:  

cranium

scapula

columna

olecranon

os sacrum

calcaneus

 

Særligt udsatte steder i side-bugleje:    

aures

crista

genus

maleoler

digitii pedis

 

Nervekomplikationer:

De fleste perifere nerveskader skyldes forkert lejring. Læsionerne kan opstå pga. tryk, vridning, stræk eller afklemning.

Særligt udsatte nerver:     

Picture 4Plexus brachialis:

Plexus dannes som et netværk af nerver fra de 4 nederste cercikalnerver og den øverste torakalnerve. Nerverne kommer ud igennem scalenerporten. Nedadtil ligger den op mod 1. ribben.

Fra plexus bracialis udgår n. radialis, n. ulnaris og n. medianus. De innerverer muskler, hud på over- og underarm og hånd.

Læsion af plexus brachialis opstår ved forkert lejring af armene og ved direkte tryk. Det kan føre til langvarig lammelse af fingrene.

Forebyggelse:

Armene må kun abduceres max. 90 grader. Yderligere abduktion medfører at claicula trykker plexus brachialis mod 1. ribben. Der kan samtidig komme stræk på nerven i længderetningen.

Hovedet må ikke drejes modsat den overstrakte arm, dette medfører stærk stræk på plexus. Armene må ikke roteres og føres udad, opad eller bagud, dette medfører stræk over skulderleddet.

Armene må ikke lejres under lejets niveau, da dette medfører stræk af plexus.

Undgå pt. er lejret med skuldrene mod hovedgærdet, vær især opmærksom når pt. lejres i Trendelenburgleje.

OBS: Husk at korrigere stillingen undervejs.

Nervus ulnaris:

Kommer fra plexus brachialis. Den går langs overarmens medialside, og passerer albueleddet i en fordybning på bagsiden og medialsiden af albuen. Den ligger her lige under huden mod knoglen (albuestød).

Læsion af nervus ulnaris opstår ved tryk på albuen. Det kan medføre lammelse af 4. og 5. finger, hvorved fingrene bøjes – der kan opstå KLOHÅND.

Forebyggelse:

Polstring af underlaget.

Ingen skarpe kanter.

Ved opbinding af armpude/bøjle, skal albuen polstres.

Nervus radialis:

Begynder øverst på medialsiden af humerus, snor sig rundt om knoglen omtrent midt på medialsiden og forsiden, hvor den deler sig i en dyb og en overfladisk gren foran albueleddet.

Læsion af nervus radialis opstår ved tryk, hvis overarmen hviler hen over kanten af operationsbordet. Det kan medføre paræstesier af håndryg og tommelfinger. Der kan opstå DROP HÅND.

Forebyggelse:

Armen lejres på armbord med pude.

Når armen lejres langs siden, fikseres den i ekstra lejelagen med gelepude fra over albuen og ned over håndryggen.

Nervus ischiadicus:

Går fra bækkenet nedover mellem tuber ischii og femurs proksimale del. Forløber nær overfladen ved den nederste kant af nates. Går derfra nedover lårets bagside til knæhasen.

Læsion af nervs ischiadicus opstår sjældent, men ses ved tryk, hvor benet har ligget ud over skarpe kanter. Læsion kan medføre parese.

Forebyggelse:

Rigtig lejring af benene.

Undgå benene falder ned, brug lårrem.

Nervus proneus:

Ovenfor knæhasen, poples, deler n. ischiadicus sig i n. tibialis og n. peroneus, som ved at slynge sig om collum fibula fortsætter på lateralsiden ned af benet.

Læsion af nervus peroneus opstår ved tryk, specielt hvor nerven snor sig. På ydersiden af knæet. Dette sker hvis lårremmen er for stram eller der kommer tryk på ydersiden af knæet, mod metal eller en hård kant. Læsion kan medføre parese DROP FOOT.

Forebyggelse:

Lårrem placeres altid en håndsbredde over knæet.

Når der lejres i gynækologisk leje, skal man sikre si, at der er en god polstring på kanten af benbøjlerne.

Nervus femoralis:

Går på lårets forside fra lysken og nedover.

Læsion af nervus femoralis kan opstå pga. stræk ved langvarige operationer, hvor lårene er holdt stærkt adskilte. Læsion kan medføre parese.

Picture 7Picture 8Forebyggelse:

Undgå stræk, obs. extensionsleje.

 

Picture 6Picture 5

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervus supra orbitalis:

Kommer fra øjenhulen, lidt medialt af den øverste øjenhulerand og spreder sig vifteformet hen over den ene halvdel af panden.

Læsion af nervus supra orbitalis opstår ved tryk fra masken, harmonikaslanger, som ligger hen over panden. Når pt. er i bugleje, kan pandestøtten trykke på nerven. Lammelse af nerven kan vare i flere uger.

Forebyggelse:

Brug puder, skumgummi, holder til ventilationsslanger.

Obs. maskens størrelse.

Øjnene skal holdes lukkede for at hindre udtørring af cornea, for at modvirke svien postoperativt.

Mobilisation:

Ved længerevarende operationer skal man (hvis det er muligt) bevæge armene og benene ca. en gang i timen.

Dette er et fælles ansvar.

Obs.:

Man skal være opmærksom på, at kateterslanger, diatermiudstyr, drop og andet overvågningsudstyr kan give tryk.

 

Generelle overvejelser:

Der er udarbejdet instruks og billeder for de enkelte lejringer, og sygeplejen omkring lejring skal udføres i henhold til dette materiale.

Evaluering og ajourføring af lejringsbeskrivelserne er en fortløbende proces.

Dokumentation i Clinical Suite.

 

Rollefordeling ved lejring og forflytning

Portøransvar:

Klargøring af lejet, afspritning og opredning til 1. patient.

Forflytning af lejeflade fra lejevogn til lejesokkel og omvendt

Kørsel med lejevogn varetages altid af portør.

Lejring af patienter til alle typer operationer i samarbejde med anæstesi, operationssygeplejersker og kirurg.

Ansvarlig for lejringsudstyr, og fyldning af lejringsvogne.

Anæstesiansvar:

Tænde lejet og afprøvning om morgenen.

Anæstesi har ansvar for ventilation og monitorering af patienten.

Forflytningen skal foregå hurtigst muligt, men i roligt tempo. Det er anæstesien, der tæller og demed styrer forflytningen.

Anæstesiafsnit har ansvar for at holder til ventilationsslanger er korrekt placeret, 6 cm nede på kulissseskinnen.

OP-gulvpersonaleansvar:

Sikre sig lejringen er korrekt ift. indgreb og ovenstående og dette dokumenters i Clinical Suite

Observerer patientens hud ift tryk og hudstatus og dokumentere dette i Clinical Suite

Forebyggelse af hypotermi:

Der anvendes tæpper, benposer, flergangsbenposer, Mediwrap, elektrisk varmetæppe, bearhugger.

Der vælges alt efter indgrebstype, se billeder.

Det vægtes, at patienten holdes varm fra ankomsten til operationsafsnittet og til de forlader den igen.

Det vægtes, at man tilsigter at patienten er tildækket i det omfang, som kan lade sig gøre.

At man i forflytningen overholder etiske pricipper.

 

Almindeligt rygleje

Rygleje: SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Der sikres at lejestykke og skjorte ligger glat, når patienten ligger sig op på lejet.

Der bruges tæpper/og eller benposer.

Armene: (anæstsisygeplejerskens ansvar)

Lejres alm. ud fra kroppen. Må ikke overstrækkes, abduceres max. 90gr.

Må ikke lejres under lejets niveau. Obs armen ikke klemmes af narkosebøjlen til afdækning. Obs. medialsiden og ulnarsiden af albuen ikke trykker mod kanten af armbordet.

Obs. armenes lejring ikke ændres under anæstesien, bør inspiceres jævnligt under operationsforløbet og være fixeret med velcrobånd.

Hovedet:

Lejres på pude eller i krans med god støtte i nakke.

Lejres ligeudrettet.

Underekstremiteter:

Lejres med knæpølle i samråd med pt.

Lårrem:

Anvendes til alle bedøvede ptt., samt til vågne ptt. ved behov. Anbringes en håndsbredde over knæet.

Narkosebøjlen:

Placeres under hensyntagen til operatør, pt. og anæstesi. Obs at arm/skulder ikke kommer for tæt på.

 

Knæalloplastik

Rygleje knæSE BILAG TIL INSTRUKSEN

HængeknæSE BILAG TIL INSTRUKSEN

TKA:

Efter anlæggelse af spinal/GA, lejeres patienten, inden der køres på operationsstue.

Portør anlægger blodtomhedsmanchet efter instruks, der sikres, at ledning mm ikke laver tryk.

Sidestøtte, og fodholder monteres.

Neutral pladen placeres på abdomen på muskel.

Der lægges benpose på det ben der ikke skal operes. Patient tildækkes med tæppe ved kørsel fra indsovning til opestionsstuen.

På stuen lægges et elektriske varmetæppe på.

Blodtomhedsmanchet tilkobles og neutralledning monteres af operationssygeplejersken. Obs at der ikke kommer tryk fra tilkoblingerne.

Under operationen andvendes der nogel gange en 6 kg tung sandsæk til at holde patienents ben. Obs tryk fra den ift til fod og det ikke opererede ben.

Postoperativt: rygleje, fodenden eleveres og knækkes eller efter kirurgens ønske.

 

Hængeknæ:

Rygleje.SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Hænge knæ:SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Det er vigtigt, at patientens bagdel er hvor benstøtten monteres. Det er vigtigt at patienten er korrekt placeret på lejet ved spinalanlæggelse/GA, så senere forflytning undgås.

Portør monterer lejringsudstyret til hængeknæ. (oxford bøjlen)

Når blodtomhedsmancheten er påsat, lejeres benet i skålen. Obs at der ikke kommer tryk fra blodtomhesmancheten og den tilkobling. Ikke alle ben passer helt perfekt i skålen, som kun findes i en størrelse, så benet lejres, så der ikke kommer tryk medialt.

Benpladen fjernes.

Modsatte ben liger fladt med benpose og lårstrop.

Neutral plade påsættes på abdomen.

Når patieten kommer på operatiosstuen, monteres neutralledning – obs tryk fra elektrisk varmetæppe.

Elektrisk varmetæppe monteres.

Lejringsvogen til knæ, køres på stuen, så døreren ikke åbnes ved evt. konvertering til TKA.

Efter operation monteres alm lejeflade og efter endt forbindning ligger patienten i rygleje ved forflytning.

Postoperativt: rygleje, fodenden eleveres og knækkes eller efter kirurgens ønske.

 

 

Rygleje – Lap hernie

Rygleje: SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Lap hernei: SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Generelt alm rygleje og specielt:

Der bruges tæpper og benposer

Venstre arm:

Inden anæstesi lejres patienten med venstre arm langs siden. Dette gøres med sort ”sideholder” (den der bruges til BR). Patienten bedes om at løfte bækken og nederste del af ryggen op, så ”sideholderen”, og gelpuden, kan skubbes ind under patienten. Hvis patienten kommer til at ligge skævt, kippes lejet en smule til modsatte side.

 

Højre arm:

Når patienten er i anæstesi, lejres højre arm på brystet af patienten, ved hjælp af undertrøje og skjorte. Herefter fjerne armbordet.

 

RFA/laser

Overkrop/Arme som alm. rygleje

RyglejeSE BILAG TIL INSTRUKSEN

RFA/LaserSE BILAG TIL INSTRUKSEN

Hoved lejeres på alm stor hovepude

Enkelt sidig: Benet lejres med pølle, så benet kommer til at ligge i let frøstilling. Engangs benpose på det modsatte ben.

Bilateralt: Benene lejres med en pølle til hvert ben, så benene kommer til at ligge i let frøstilling.

 

 

Sideleje

Ved variceoperation

Rygleje SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Side leje varice SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Glidestykke med løftestykke lægges på lejefladen inden patinten kommer på lejet.

Det sikres, at skjorten ligger glat.

Efter vendning:

Øverste arm lejres på hovedpude fra seng
Nederste arm lejres på armbord, som skal være i niveau med lejet.

De to sidestøtter placeres henholdsvis over symfysen samt i lænden, holderne spændes, så pt. ligger stabilt.

Underste ben lejres let bøjet.

De to aflange puder placeres langs pt.s ben, og den firkantede pude lægges ovenpå, således at det underste ben er dækket, lårstrop monteres. Det ben, der skal opereres ligger på puden.

 

Ved hoftealloplastik

Hofte alloplastik SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Special madras bruges fra starten (der er fordybning til at den nederste arm kan lejres i.

Efter anlæggelse af spinal/GA, vendes patient i sideleje. Det sikres at skjorte ligger glat.

Pt.s underbukser fjernes.

Patinten fikseres med sideholdere – to foran (der bruges gelpude til beskyttelse af spina illiaka) og en bagved.

Den øverste arm lejres på alm. Pude.

Det underste ben lejres med bøjet hofte og knæ, så knæet kan føles under den sterile afdækning. Det underste ben dækkes med Mediwrap tæppe.

Det lægges en rund gelpude ved nederste fod.

Neutral plade sættes på siden af abdomen.

Lårstrop over nederste ben. Dog ikke i de tilfælde, hvor det operativt kræves at pt. vendes peroperativt.

Kirurg tilkaldes til godkendelse af lejring, inden der køres på operationsstue.

På operationsstuen kobles neutralledning. Obs tryk fra elektrisk varmetæppe.

Elektrisk varmetæppe lægges på.

Postoperativ forflytning og lejring:

Operatøren SKAL pga. risiko for luxation af hoften deltage ved forflytning fra leje til seng, og er ansvarlig for at støtte benene under dette. Patient vendes med glidestykke over akse.

Placering af personale:

Anæstesien har ansvar for hovedet, ledninger mm.

Portør står ved sengen, kirurgen ved fodenden.

1. operationssygeplejerske ved skulder og hofte og 2. operationssygeplejerske ved hofte og knæ.

Rygleje med hovedpude mellem benene (er medbragt fra stamafdelingen).

Der gives knaptrusser på.

Hvis der yderligeres skal forflyttes i seng skal der løftes i lejestykke og der skal være et personale der samtidig løfter benen, for at undgå luksation.

 

Ved Prostatabiopsi

Rygleje SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Prostatabiopsi SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Anæstsi indledes i rygleje.

Venstre sideleje:

Nederste arm lejres så skulderen er fri. Øverste arm lejres på en pude.(hovedpude fra pt’s seng)

Benene bukkes op mod maven så ryggen rundes og numsen skubbes bagud.

Der lægges en pude/tæppe mellem benene (knæ, ankler) til tryk aflastning.

Opvåning i rygleje.

 

Bugleje

Ved variceoperationer

 

GA:

Glidestykke med løftestykke lægges på lejefladen inden patinten kommer på lejet.

Evt. spørge patienten til hvilken side hovedet skal vende.

Pt. bedøves i rygleje og lejres i henhold til instruks herfor.

Armene ligger langs pt.s side under vending.

Ved vending:

Portøren placerer sig ved pt.s overkrop.

Op.pers. placerer sig ved pt.s ben.

Anæstesispl. tæller til vending.

Hovedet:

Hovedetgærdet sænkes i niveau med lejet og hovedet lejres på den valgte pude.

Obs. at øre og øje ligger frit.

Armene:

Enten:

Kan begge arme placeres på armbord sænket ca. 30 gr. i forhold til lejet.

Eller:

Den ene arm kan placeres som ovenfor beskrevet, og hovedet drejes til denne side.

Den anden arm lejres ned langs siden i armbord polstret med en lille gelepude.

Se i øvrigt speciel instruks for anæstesispl.

Fødderne:

Knæpøllen lægges under vristen for at undgå overstrækning af ankelled.

Obs. at patellae ligger fri af puden.

Obs. at der ikke er tryk på bryst og genitalier, tjek igen hvis/når puderne flyttes efter første tjek.

Patienten vendes i rygleje inden denne vækkes efter samme princip som ovenfor beskrevet.

 

Postoperativ lejring: frit med eleveret fodende.

 

Ved rygoperationer

OpredningSE BILAG TIL INSTRUKSEN

RyglejeSE BILAG TIL INSTRUKSEN

BuglejeSE BILAG TIL INSTRUKSEN

Både ryg- og buglejet klargøres af portøren.

Lejesoklen sættes ift. indgrebstype. Aftales med operationssygeplejerske.

Der lægges lejestykker på til vending på begge typer lejer. (både alm. rygleje til indsovning og til bugleje).

Under lejestykket på lejet til bugleje lægges et stykke spilerdug. Dette lægges dobbelt.

 

Lejring:

Spørg pt., om der skal tages specielle hensyn i.f.m. lejring (nakke, arme, ryg, ben m.m.).

Pt. går selv eller forflyttes fra seng til lejeflade og lejres i alm. rygleje (jvf. standard for rygleje).

Der bruges benposer og mediwrap over benene, benpølle samt tæppe på overkrop.

Pt. bedøves i rygleje i indsovningsrum.

Skjorte knappes op, og trusser fjernes.

Skjorte fjernes, når pt. vendes i bugleje.

Portør og rygkirurg tilkaldes. Rygkirurg skal altid være med til at vende, da denne er medansvarlig for korrekt lejring.

Ansigtsskjold monteres (som beskrevet i vejledningen).

Begge arme placeres langs pt.s side, og lejet køres tæt til lejet, der er monteret på soklen.

 

Personalets placering v. lejet, mens pt. vendes:

Vending udføres i små tempi, så diverse slanger og katetre ikke fejlplaceres/afmonteres ved et uheld.

Anæstesispl. placerer sig ved pt.s hoved.

Kirurg og portør placerer sig på hver side af pt.s overkrop.

2 operationspersonaler placerer sig på hver side af pt.s ben.

Bugelejet kippes mod patienten. Der lægges de 2 små sorte armpuder mellem lejerne.

Højre arm fikseres ned langs med kroppen i det lejestykke, der ligger på tværs.

Venstre arm kan fikseres som højre, eller en anæstesisygeplejerske kan tage imod armen under forflytningen.

Anæstesien afmonterer diverse slanger og ledninger.

Når alle er klar, tæller anæstesisygeplejersken, og pt vendes over akse til buglejet. Lejestykke, som er placeret på tværs, bruges til forflytning. Portøren, der rækker indover, tager i det lange stykke på lejelagnet og trækker patienten mod sig, mens kirurgen skubber/støtter på patientens side/ryg.

Patienten rettes til.

Hoved:

Ansigtsskjold placeres på spejlet, evt. i holderne afhængig af nakkens lordose.

Kontrollér om hovedet og tuben stadig er korrekt placeret i hovedstøtten. Undgå tryk ved pande, øjne, næse og hage i.f.t. puden og tuben.

Ansigtets lejring i ansigtsskjold tjekkes hver time.

Arme:

Lejres fremad på armbordet, sænkes lidt i forhold til lejet. Obs vinkel på skulderen, der skal være 90.

Armpuderne placeres, så der ikke kommer tryk på nervus ulnaris, og skuldrene skal lægges i så neutral en stilling som muligt.

Der skal skiftes stilling af arme minimum hver time.

Thorax og hofter:

Thorax- og hofte puderne placeres i.f.t. pt.s kropsbygning. Dette gøres, inden pt.´en vendes.

Puderne placeres således, at pt. bliver støttet og trykaflastet. Puderne skal kunne bære kroppen, og der skal være plads til abdomen imellem puderne. Abdomen må berøre underlaget, men ikke hvile derpå.

Kontrollér at genitalier er fri i.f.t. KAD.

Ben og fødder:

Lårene placeres på dobbeltpuden således, at puden forhindrer tryk på lår og knæ.

Tæerne skal være fri fra knæpøllen og fra underlaget.

Lårstroppen fastgøres over pt.s lår. Må ikke være stram.

Kath.slange, ledninger m. m. fastgøres langs lejet, så de ikke er i vejen, når der anvendes gennemlysning.

Pt. vendes fra bugleje til rygleje:

Pt. vendes i rygleje enten til videre operation eller opvågning.

Lejringsvogn opredt til rygleje eller pt.s seng køres tæt til lejringssoklens venstre side.

Fra leje til seng anvends det glidelagen, som er i sengen, til forflytningen. Lejet kippes mod seng.

Personalets placering og principperne er den samme, som når pt. vendes fra rygleje til bugleje.

 

Gynækologisk lejring

TUR operationer - SE BILAG TIL INSTRUKSEN TIL INSTRUKSEN

Rygleje: SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Der bruges benposer og tæppe

Beskrivelse

Spørg pt. om evt. problemer med ryg/bækken/ knæ/ hofter før anæstesien indledes.

Glidestykke placeres under lejelagenet inden pt. lægger sig på lejet for at undgå glidetryk ved forflytning. HUSK at informere pt. om dette.

Patienten lægger sig på lejet så hovedet passer til hovedgæret. De lejres på fladt leje. Når patienten lægger sig på lejet foldes skjorten og undertræje op under patienten, så det ligger glat (undgå at det ikke bliver vådt under operationen). Underbukser trækkes lidt ned bagpå, så de er nemme at trække af efter anæstesi. Både for at nedsættes friktion og forskydning af væv/hud og forflytning af personale.

Når patienten sover forflyttes så sædet er på linie med lejets nederste kant.

Benene:

Når pt. sover placeres benene i gyn-støvler og de løftes samtidig, for at undgå skævvridning af pt. ryg og eleveres op til ca. 45 grader i hofteleddet. Benene føres udad så meget som muligt. Støvlerne justeres herefter igen, under hensyntagen til tryk på nervus peroneus og bagsiden af femur samt overstrækning af knæene.

Portør eller sygeplejerske fjerner herefter distale del af lejefladen samt madras. Denne ophænges på de dertil indrettede knage, og madrassen placeres ovenpå.

Ved flytning af patienten længere ned på lejet anvendes vægtoverføringsprincipper (jvf.

forflytningsinstruks).

Det tilstræbes at sædet anbringes ca. 5 cm ud over lejekanten. OBS undgå tryk på os sacrum.

Når pt er færdiglejret fjernes glidestykket.

Ved operationens afslutning monterer sygeplejersken den distale lejeflade og madras på lejet. Herefter lejres benene på madrassen, dette sker i samarbejde med anæstesispl.

Armene:

Lejres almindeligvis ud fra kroppen.

Må ikke overstrækkes, abduceres max. 90 grader.

Må ikke lejres under lejets niveau.

Obs. armen ikke klemmes af bøjlen til afdækning.

Obs. medialsiden og ulnarsiden af albuen ikke trykker mod kanten af armbordet.

Obs. armenes lejring ikke ændres under anæstesien, bør inspiceres jævnligt under operationsforløbet

Armene fixeres med velcrobånd.

Se i øvrigt specialinstruks for anæstesisygeplejersker.

Hovedet:

Lejres på pude eller i krans med god støtte i nakken

Lejres ligeudrettet.

 

Lejring af urologipatienter til RIRS og URS

Se SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Beskrivelse

Spørg pt. om evt. problemer med ryg/bækken/ knæ/ hofter før anæstesien indledes.

Glidestykke placeres på lejelagenet og der lægges et ekstra lejelagen på tværs til forflytningen. inden pt.. HUSK at informere pt. om dette.

Patienten lægger sig på lejet så hovedet passer til hovedgæret. De lejres på fladt leje. Når patienten sover forflyttes så sædet er på linie med lejets nederste kant.

Højre arm lejres indover bryst ved hjælp af undertrøje og fikseres med pean’er. Der sørges for, at der ikke er tryk ved lejring.

Portør tilkaldes til hjælp med at lejre pt.

Patienten forflyttes over 2 gange ned på lejret, idet der skal forflyttes længere ned end ved vanlige urologiske operationer. Ved forflytningen er der 2 anæstesisygeplejersker (1 ved patientes hoved, 1 der har patientes venstre arm), 2 operationssygeplejersker (1 ved patientes side og 1 ved fødderne) og 1 portør som forflytter sammen med operationssygeplejersken.

Patienten ben lejres i gyn støvler og der efter i let gyn leje ca. 45 grader

Derefter hjælper portør med at fjerne fladleje (madras og plade, som hænges på væggen).

Efter indgreb montes plade og pude igen så patienten vækkes i fladleje.

 

Forlængelsesoperationer.

Rygleje:SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Forlængelse SE BILAG TIL INSTRUKSEN

Anterior femurSE BILAG TIL INSTRUKSEN

Kulleje klargøres af portør. Der findes evt skråkile og armholder.

Patienten lejres i rygleje til anæstesi. Dette sker enten i indsovningsrummet eller på operationsstuen.

Når pt. er bedøvet, løftes han/hun vha portør og OP-personale nedad, så fødderne er helt nede ved fodenden af lejet. Dette af hensyn til brugen af røntgenapparatet og gennemlysningsmulighederne

Ved tibia-søm:

Ved behov bruges 3-kantet-baldeløfter.

Armene lejres iflg instruks om lejring af pt. i rygleje.

Der lægges benpose på det ikke operende ben.

Ved femur-søm, retrograd:

Armen, på den side som femur skal opereres, skal af operationstekniske hensyn være lejret på brystet. Lejring af armen afhænger at pt`s højde og drøjde.

Armen svarende til den side der skal opereres på lejres på brystet, fikseres i armholder foret med 2 gelepuder - tilpasses pt. s konfiguration eller armen fikseres i skjorten eller lejestykket med peaner.

Patienten rykkes så tæt ud på lejet til den opererende side.

Ved femur søm, anterior:

Sideleje som beskret tidlingere dog uden sidelejemadras, eller halvt sideleje, hvor der anvendes en 3 kant pude under hofte og ryg. Obs på at patenen har støtte i ryggen. Øverste arm fikseres i skjort og lejres på pude. Nederste arm på armbord. Nederste ben flekteres let.

Postoperativ lejring:

Rygleje.

 

 

 

Referencer

Forflytningsvejleder på OP

Infektionshygiejnen 6.1

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2016-1/forebyggelse-af-tryksaar-under-operation#

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23265653

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15926965