Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring af operationspatienter (OP Frederikshavn)

 

Indhold

Beskrivelse1

Det naturlige bevægemønster1

Trykpunkter2

De gyldne regler om forflytning2

Vægtfordeling af kroppen3

Lejring af operationspatienter – standard og generelle retningslinjer:3

Generelt:3

Materiale til brug ved lejring af operationspatienter:3

Klargøring af operationslejet3

Fremgangsmåde:4

Temperatur:4

Lav legemstemperatur er en komplikation til operationer, og kan medføre:4

Forebyggelse af varmetab:4

Decubitus:4

Særligt udsatte steder i rygleje:4

Særligt udsatte steder i side-bugleje:4

Nervekomplikationer:6

Plexus brachialis6

Læsion af plexus brachialis6

Forebyggelse:6

Nervus ulnaris:6

Læsion af nervus ulnaris6

Forebyggelse:6

Nervus radialis:7

Læsion af nervus radialis7

Forebyggelse:7

Nervus ischiadicus7

Læsion af nervus ischiadicus7

Forebyggelse:7

Nervus peroneus:8

Læsion af nervus peroneus8

Forebyggelse:8

Nervus femoralis:8

Læsion af nervus femoralis8

Forebyggelse:8

Mobilisering:8

Rollefordeling ved lejring og forflytning8

Opredning af leje:8

Portøransvar:8

Anæstesiansvar:9

OP-gulvpersonaleansvar:9

Forebyggelse af hypotermi:9

Almindeligt rygleje9

Armene:9

Hovedet:9

Underekstremiteter:9

Lårrem:9

Narkosebøjlen:9

Knæalloplastik10

TKA:10

Hængeknæ:10

Postoperativ lejring af knæalloplastik pt.:10

Sideleje11

Ved hoftealloplastik11

Ved Prostatabiopsi11

Bugleje12

Ved rygoperationer12

Lejring:12

Personalets placering v. lejet, mens pt. vendes:12

Hoved:12

Arme:13

Thorax og hofter:13

Ben og fødder:13

Pt. vendes fra bugleje til rygleje:13

Lejring af urologipatienter i let gynækologisk leje13

TUR operationer13

Lejring af urologipatienter i stensnitleje14

Forlængelsesoperationer.14

Ved tibia-søm:14

Ved femur-søm, retrograd:15

Ved femur søm, anterior:15

Postoperativ lejring:15

Definition af begreber15

Formål15

Referencer16

Forflytningsvejleder på OP16

Infektionshygiejnen 6.116

 

 

 

Beskrivelse

Det naturlige bevægemønster

Det naturlige bevægemønster er den måde vi bevæger os på, fx når vi rejser og sætter os eller vender os i sengen. Bevægemønsteret er næsten ens for alle mennesker.

Det naturlige bevægemønster følger nogle enkle regler:

 • Minimer gnidningsmodstanden:

  • Når vi bevæger os naturligt, vil vi forsøge at nedsætte gnidningsmodstanden fx ved at løfte den kropsdel, som hænger fast i underlaget

  • Du kan enten lade patienten selv løfte sig fri af underlaget, eller hvis det ikke kan lade sig gøre brug af spilerdug.

 • Del bevægelsen op i flere små bevægelser:

  • Når du forflytter, vil det blive lettere for patienten at følge med i forflytningen, hvis det hele ikke skal foregå i en bevægelse, og den fysiske belastning for dig bliver mindre.

 • Tag højde for tempo, rytme og afstande.

Trykpunkter

TrykpunkterTyngdekraften vil presse kroppen ned mod underlaget. Trykket vil være størst ved hovedet, skulderbladene, balderne, læggene og hælene. Gnidningsmodstanden gør det besværligt at flytte en person passivt fx ud til sengekanten.

Vigtigt om trykpunkter:

 • Der er forskellige trykpunkter ved forskellige forflytninger. Analyser derfor, hvor de relevante trykpunkter er i den givne forflytningssituation

 • Nedsæt gnidningsmodstanden fx spilerdug. Sørg for, at det ligger lige der, hvor trykpunktet er.

 • Koncentrer vægten og trykket på spilerdugen, når du skubber, trækker og ruller.

De gyldne regler om forflytning

Udnyt pt. ressourcer
Få pt. til selv at hjælpe med, hvis det er muligt. Prøv sammen at afklare, hvad pt. kan gøre selv, og hvad pt. skal have hjælp til. Jo mere pt. kan gøre selv, desto større bliver følelsen af kontrol og selvværd, og desto mindre bliver den fysiske belastning på dig, fx lad pt. selv flytte sig over i seng – når det er muligt.

Det kan mindske belastningen og lette forflytningen, hvis du har kendskab til, hvordan mennesker bevæger sig naturligt. Pt. skal forstå, hvad du vil gøre – og du skal forstå, hvad pt. ønsker og kan bidrage med. Tal sammen om forflytningen og forklar, hvad du vil gøre. Vis respekt, giv dig tid og pas på, du ikke krænker pt. intimzone ved at trænge dig for tæt på.

Brug hjælpemidler
Efter behov skal der anvendes hjælpemidler til at mindske belastningen ved forflytning og til at nedsætte friktionen mellem underlaget og pt.

Rul, træk og skub – undgå løft
I stedet for at løfte skal der trækkes, rulles, støttes og skubbes. Man må ALDRIG løfte!

Bliv enige om, hvad der skal gøres
Det er vigtigt, at både I og pt. ved, hvad I hver især vil gøre og skal bidrage med. Lad en person tage styringen fx anæstesien

Pas på de pludselige hændelser
Mange arbejdsskader opstår, når der sker noget uforudset: Pludselige fald, en pt. der glider, gør uventet modstand eller mister balancen. Du kan ikke afværge alle uforudsete hændelser, men forberedelse, rigtige hjælpemidler og omhu under forflytningen kan mindske antallet af uheld.

Bed om hjælp
Bed altid om hjælp, hvis du er i tvivl om eller usikker på en forflytning. Få hjælp fra en kollega eller fra forflytningsvejlederen. Forflytningsvejlederen kan fungere som sparringspartner i konkrete forflytningssituationer. Sørg for at få instruktion og uddannelse i forflytning, hvis du er ny på arbejdspladsen.

Tænk kreativt
Et stiklagen eller plastikpose kan fx bruges som spilerdug i en nødsituation.

Vægtfordeling af kroppen

 • Hoved og hals = 8 procent af kropsvægten

 • En arm = 5 procent af kropsvægten

 • Et ben = 16 procent af kropsvægten

 • Kroppen = 50 procent af kropsvægten

Lejring af operationspatienter – standard og generelle retningslinjer:

Generelt:

Lejringen af patienten præ-, per- og postoperativt foregår i tæt samarbejde med anæstesisygeplejersken, operationssygeplejersken, operatøren og portøren.

Under individuelle hensyn til patientens fysiske og psykiske tilstand og særlige behov, lejres patienten mhp. forebyggelse af lejringskomplikationer. Spørg patienten om der skal tages specielle hensyn i forbindelse med lejring (nakke, skulder, arme, ryg, ben m.m.).

Der tages desuden etiske hensyn til patientens blufærdighed i såvel vågen som bedøvet tilstand, dvs.:

 • Tildække patienten

 • Lukke døren, inden lejring og omladning til seng

 • Vente med at lejre i ”ubehagelige” stillinger, til patienten sover

Postoperativ lejring udføres i henhold til de enkelte lejringsbeskrivelser i ”OP-opskrifter”

Materiale til brug ved lejring af operationspatienter:

Almindeligt opredt operationsleje:

 • Tempur madras

 • Tæpper

 • Linned til madras og armborde

 • Lårrem

 • Remme til armbord

 • Evt. blåfirkant

 • Evt. benposer

 • Evt. mediwrap

 • Evt. spilerdug

Klargøring af operationslejet

Lejet aftørres med Universal Wipe klud

Linned placeres glat og uden folder og må ikke hænge ud over lejet. Dette for at hindre at stof kommer i klemme ved brug af transportør.

Mellem operationerne gentages proceduren.

Linned med mere hentes i vogn ved omladerummet mellem hver operation.

Lejet afvaskes af husassistenten efter dagens sidste operation, eller mellem operationerne ved synlig forurening

Ved anvendelse af løse dele til speciel lejring adskilles og rengøres disse mellem operationerne.

Ved dagens afslutning adskilles alle dele og aftørres med vand og sæbe af rengøringspersonale. Lægges derefter tilbage i vognen med lejringsudstyr af portøren.

Portører er ansvarlige for opfyldning og orden på vognen.

Fremgangsmåde:

Patienten tildækkes og man sørger for at glatte skjorte og underlag. Patienten inddrages så meget som muligt i lejringen. Man har derved mulighed for at tage individuelle hensyn. Se desuden i patientens sygeplejejournal og lægejournal.

Lårrem skal bruges til alle patienter i general anæstesi. Remmen placeres en hånds bredde over knæet og bibeholdes til patienten lægges i seng. Brug af lårrem betyder ikke, at man må forlade stuen i opvågningsfasen.

Det kan være nødvendigt at forflytte den bedøvede patient på lejet. Der anvendes så vidt muligt easyslide eller spilerdug, for at undgå glidetryk, som medfører at kapillærerne trykkes eller brister. Er patienten vågen, kan denne evt. selv hjælpe til.

Temperatur:

Under operationen skal man forsøge at opretholde normal legemstemperatur. Dette kan være en stor opgave, da anæstetika og muskelrelaksantika hindrer den kemiske varmeproduktion i organismen. Desuden tabes der meget varme fra operationsfeltet.

Lav legemstemperatur er en komplikation til operationer, og kan medføre:

Billede 7Nedsat blodgennemstrømning gennem vævet og dermed større risiko for decubitus.

Forlænget opvågningstid, hvor den hypoterme patient vil forsøge at øge varmeproduktionen ved ufrivillige kraftige muskelkontraktioner (shivering). Dette stiller store krav til lungernes iltoptagelse og hjertets pumpefunktion, og honoreres disse krav ikke, kan resultatet blive myocardieiskæmi.

Forebyggelse af varmetab:

Se Forebyggelse af mild hypotermi under anæstesi (rn.dk)

 

Decubitus:

Særligt udsatte steder i rygleje:  

 • Cranium

 • Scapula

 • Billede 6Columna

 • Olecranon

 • Os sacrum

 • Calcaneus

 

Særligt udsatte steder i side-bugleje:    

 • Aures

 • Crista

 • Genus

 • Malleoler

 • Digitii pedis

Nervekomplikationer:

De fleste perifere nerveskader skyldes forkert lejring. Læsionerne kan opstå pga. tryk, vridning, stræk eller afklemning.    

Plexus brachialis:

Billede 3Plexus dannes som et netværk af nerver fra de fire nederste cervikalnerver og den øverste thorakalnerve. Nerverne kommer ud igennem scalenerporten. Nedadtil ligger den op mod 1. ribben. Fra plexus brachialis udgår n. radialis, n. ulnaris og n. medianus. De innerverer muskler, hud på over- og underarm og hånd.

Læsion af plexus brachialis

Opstår ved forkert lejring af armene og ved direkte tryk. Det kan føre til langvarig lammelse af fingrene.

Forebyggelse:

Armene må kun abduceres max. 90 grader. Yderligere abduktion medfører at clavicula trykker plexus brachialis mod 1. ribben. Der kan samtidig komme stræk på nerven i længderetningen.

Hovedet må ikke drejes modsat den overstrakte arm, dette medfører stort stræk på plexus brachialis. Armene må ikke roteres og føres udad, opad eller bagud, dette medfører stræk over skulderleddet.

Armene må ikke lejres under lejets niveau, da dette medfører stræk af plexus.

Undgå pt. er lejret med skuldrene mod hovedgærdet. OBS når pt. lejres i Trendelenburgleje.

OBS: Husk at korrigere stillingen undervejs.

Nervus ulnaris:

Billede 4Kommer fra plexus brachialis. Den går langs overarmens medialside, og passerer albueleddet i en fordybning på bagsiden og medialsiden af albuen. Den løber lige under huden mod knoglen (albuestød).

Læsion af nervus ulnaris

Opstår ved tryk på albuen. Det kan medføre lammelse af 4. og 5. finger, hvorved fingrene bøjes – der kan opstå KLOHÅND.

Forebyggelse:

 • Polstring af underlaget.

 • Ingen skarpe kanter.

Nervus radialis:

Billede 5Begynder øverst på medialsiden af humerus, snor sig rundt om knoglen omtrent midt på medialsiden og forsiden, hvor den deler sig i en dyb og en overfladisk gren foran albueleddet.

Læsion af nervus radialis

Opstår ved tryk, hvis overarmen hviler hen over kanten af operationsbordet. Det kan medføre paræstesier af håndryg og tommelfinger. Der kan opstå DROP HÅND.

Forebyggelse:

 • Billede 8Armen lejres på armbord med pude.

 

Nervus ischiadicus

Går fra bækkenet ned over tuber ischii og femurs proksimale del. Forløber nær overfladen ved den nederste kant af nates. Går derfra ned over lårets bagside til knæhasen.

Læsion af nervus ischiadicus

Opstår ved tryk, hvor benet har været placeret ud over skarpe kanter. Læsion kan medføre parese.

Forebyggelse:

 • Rigtig lejring af benene.

 • Undgå benene falder ned, brug lårrem.

 • Når patienten lejres i GU leje sikres at kanten af lejet er godt polstret.

 

Billede 9Nervus peroneus:

Ovenfor knæhasen deler n. ischiadicus sig i n. tibialis og n. peroneus, som ved at slynge sig om collum fibula fortsætter på lateralsiden ned af benet.

Læsion af nervus peroneus

Opstår ved tryk, specielt hvor nerven snor sig, på ydersiden af knæet. Kan opstå hvis lårremmen er for stram eller ved tryk på ydersiden af knæet, mod metal eller en hård kant. Læsion kan medføre parese DROP FOD

Forebyggelse:

 • Lårrem placeres altid en hånds bredde over knæet.

 • Når der lejres i gynækologisk leje, skal man sikre sig, at der er en god polstring på kanten af benstøvlerne og benholder til Uniknæalloplastik operation.

 

Nervus femoralis:

Går på lårets forside fra lysken og nedover.

Læsion af nervus femoralis

Opstår pga. stræk ved langvarige operationer, hvor lårene er holdt stærkt adskilte. Læsion kan medføre parese.

Forebyggelse:

 • Undgå stræk  

Mobilisering:

Ved længerevarende operationer skal man (hvis det er muligt) bevæge armene og benene ca. en gang i timen.

 

Rollefordeling ved lejring og forflytning

Opredning af leje:

Foregår i samarbejde i teamet på stuen.

Portøransvar:

 • − Klargøring af lejet, aftørring og opredning til 1. patient.

 • − Forflytning af lejeflade fra lejevogn til lejesokkel og omvendt

 • − Kørsel med lejevogn varetages altid af portør.

 • − Lejring af patienter til alle typer operationer i samarbejde med anæstesi, operationssygeplejersker og kirurg.

 • − Ansvarlig for lejringsudstyr, og fyldning af lejringsvogne.

Anæstesiansvar:

 • − Tænde lejet og afprøvning om morgenen.

 • − Anæstesi har ansvar for ventilation og monitorering af patienten.

 • − Forflytningen skal foregå hurtigst muligt, men i roligt tempo. Det er anæstesien, der tæller og dermed styrer forflytningen.

 • − Anæstesiafsnit har ansvar for at holder til ventilationsslanger er korrekt placeret, 6 cm nede på kulisseskinnen.

OP-gulvpersonaleansvar:

 • − Sikre sig lejringen er korrekt ift. indgreb og ovenstående og dette dokumenters i EPJ

 • − Observerer patientens hud ift. tryk og hudstatus og dokumentere dette i EPJ

Forebyggelse af hypotermi:

 • − Der anvendes tæpper, benposer, flergangsbenposer, Mediwrap, elektrisk varmetæppe, bearhugger.

 • − Der vælges alt efter indgrebstype, se billeder i Bilag.

 • − Det vægtes, at patienten holdes varm fra ankomsten til operationsafsnittet og til de forlader den igen.

 • − Det vægtes, at man tilsigter at patienten er tildækket i det omfang, som kan lade sig gøre.

 • − At man i forflytningen overholder etiske principper.

 

 

Almindeligt rygleje

Rygleje: Se Bilag

Der sikres at lejestykke og skjorte ligger glat, når patienten lægger sig op på lejet.

Der bruges tæpper/og eller benposer.

Armene:

 • Lejres alm. ud fra kroppen. abduceres max. 90gr.

 • Armene må ikke lejres under lejets niveau. Obs armen ikke klemmes af narkosebøjlen til afdækning.

 • Obs. medialsiden og ulnarsiden af albuen ikke trykker mod kanten af armbordet.

Hovedet:

 • Lejres på pude eller i krans med god støtte i nakke.

 • Lejres ligeud rettet.

Underekstremiteter:

 • Lejres i samråd med pt.

 • Brug evt. knæpude, hvis pt. har problemer med ryg, hofter eller knæ

Lårrem:

 • Anvendes til alle pt. I general anæstesi., samt til vågne pt. ved behov.

 • Anbringes en hånds bredde over knæet.

Narkosebøjlen:

 • − Placeres under hensyntagen til operatør, pt. og anæstesi. Obs at arm/skulder ikke kommer for tæt på.

 

Knæalloplastik

TotalKnæAlloplastik: Se Bilag

TKA:

 • − Efter anlæggelse af spinal/GA, lejeres patienten, inden der køres på operationsstue.

 • − Portør anlægger blodtomhedsmanchet efter instruks, der sikres, at ledning mm ikke laver tryk.

 • − Sidestøtte, og fodholder monteres.

 • − Neutralpladen placeres på abdomen på muskel.

 • − Der lægges benpose på det ben der ikke skal opereres. Patient tildækkes med tæppe ved kørsel fra indsovningrum til operationsstue.

 • − På stuen lægges et elektriske varmetæppe på.

 • − Blodtomhedsmanchet tilkobles og neutralledning monteres af operationssygeplejersken. Obs at der ikke kommer tryk fra tilkoblingerne.

 • − Under operationen anvendes der nogle gange en 6 kg tung sandsæk til at holde patientens ben. Obs tryk fra den ift til fod og det ikke opererede ben.

 • − Postoperativt: rygleje, fodenden eleveres.

 

Hængeknæ:

 

UniKnæalloplastik: Se Bilag

 • − Det er vigtigt, at patientens bagdel er hvor benstøtte monteres. Det er vigtigt at patienten er korrekt placeret på lejet ved spinalanlæggelse/GA, så senere forflytning undgås.

 • − Portør monterer lejringsudstyret til hængeknæ. (oxford bøjlen)

 • − Når blodtomhedsmanchetten er påsat, lejeres benet i skålen. Obs at der ikke kommer tryk fra blodtomhedsmanchetten og dennes tilkobling. Ikke alle ben passer helt perfekt i skålen, som kun findes i en størrelse, så benet lejres, så der ikke kommer tryk medialt.

 • − Benpladen fjernes.

 • − Modsatte ben liger fladt med benpose og lårstrop.

 • − Neutral plade påsættes på abdomen.

 • − Når patienten kommer på operationsstuen, monteres neutralledning – obs tryk fra elektrisk varmetæppe.

 • − Elektrisk varmetæppe monteres.

 • − Lejringsvogn til knæ, køres på stuen, så døren ikke åbnes ved evt. konvertering til TKA.

 • − Efter operation monteres alm lejeflade og efter endt forbinding ligger patienten i rygleje ved forflytning.

 • − Postoperativt: rygleje, fodenden eleveres.

Postoperativ lejring af knæalloplastik pt.:

 • Der anlægges 3 usterile cirkulære elastikbind inden blodtomheden tages. Det yderste som anlægges meget stramt fjernes efter 20 min.

 • Postoperativt rygleje, fodenden eleveres.

 

 

 

Sideleje

Ved hoftealloplastik

 

Hofte alloplastik Se Bilag

 • − Special madras bruges fra starten (der er en fordybning den nederste arm kan lejres i)

 • − Efter anlæggelse af spinal/GA, vendes patient i sideleje. Det sikres at skjorte ligger glat.

 • − Pt.s underbukser fjernes.

 • − Patienten fikseres med sideholdere – to foran (der bruges gelpude til beskyttelse af spina iliaka) og en bagved.

 • − Den øverste arm lejres på alm. pude.

 • − Det underste ben lejres med bøjet hofte og knæ, så knæet kan føles under den sterile afdækning. Det underste ben dækkes med Mediwrap tæppe.

 • − Det lægges en rund gelpude ved nederste fod.

 • − Neutral plade sættes på siden af abdomen.

 • − Lårstrop over nederste ben. Dog ikke i de tilfælde, hvor det operativt kræves at pt. vendes peroperativt.

 • − Kirurg tilkaldes til godkendelse af lejring, inden der køres på operationsstue.

 • − På operationsstuen kobles neutralledning. Obs tryk fra elektrisk varmetæppe.

 • − Elektrisk varmetæppe lægges på.

 • − Postoperativ forflytning og lejring:

 • − Operatøren SKAL pga. risiko for luksation af hoften deltage ved forflytning fra leje til seng, og er ansvarlig for at støtte benene under dette. Patient vendes med glidestykke over akse.

 • − Placering af personale:

 • − Anæstesien har ansvar for hovedet, ledninger mm.

 • − Portør står ved sengen, kirurgen ved fodenden.

 • − 1. operationssygeplejerske ved skulder og hofte og 2. operationssygeplejerske ved hofte og knæ.

 • − Rygleje med hovedpude mellem benene.

 • − Der gives knaptrusser på.

 • − Hvis der yderligeres skal forflyttes i seng skal der løftes i lejestykke og der skal være et personale der samtidig løfter benene, for at undgå luksation.

 

Ved Prostatabiopsi

 

Prostatabiopsi: Se Bilag

 • − Anæstesi indledes i rygleje.

 • − Venstre sideleje:

 • − Nederste arm lejres så skulderen er fri. Øverste arm lejres på en pude. (hovedpude fra pt’s seng)

 • − Benene bukkes op mod maven så ryggen rundes og numsen skubbes bagud.

 • − Der lægges en pude/tæppe mellem benene (knæ, ankler) til tryk aflastning.

 • − Opvågning i rygleje.

 

Bugleje

 

Ved rygoperationer

Opredning: Se Bilag

Lejring rygoperationer Rygleje: Se Bilag

Lejring rygoperationer Bugleje: Se Bilag

 • − Både ryg- og buglejet med carbonplade klargøres af portøren.

 • − Lejesoklen sættes ift. indgrebstype. Aftales med operationssygeplejerske.

 • − Der lægges lejestykker på til vending på begge typer lejer. (både alm. rygleje til indsovningsrum og til bugleje).

Lejring:

 • − Spørg pt., om der skal tages specielle hensyn i.f.m. lejring (nakke, arme, ryg, ben m.m.).

 • − Pt. går selv eller forflyttes fra seng til lejeflade og lejres i alm. rygleje (jvf. standard for rygleje).

 • − Der bruges benposer og mediwrap over benene, knæpølle samt tæppe på overkrop.

 • − Pt. bedøves i rygleje i indsovningsrum.

 • − Skjorte knappes op, og trusser fjernes.

 • − Skjorte fjernes, når pt. vendes i bugleje.

Portør og rygkirurg tilkaldes. Rygkirurg skal altid være med til at vende, da denne er medansvarlig for korrekt lejring.

Ansigtsskjold monteres.

Begge arme placeres langs pt.s side, og lejet køres tæt til lejet, der er monteret på soklen.

Personalets placering v. lejet, mens pt. vendes:

 • − Vending udføres i små tempi, så diverse slanger og katetre ikke fejlplaceres/afmonteres ved et uheld.

 • − Anæstesispl. placerer sig ved pt.s hoved.

 • − Kirurg og portør placerer sig på hver side af pt.s overkrop.

 • − 2 operationspersonaler placerer sig på hver side af pt.s ben.

 • − Buglejet kippes mod patienten. Der lægges de 2 små sorte armpuder mellem lejerne.

 • − Højre arm fikseres ned langs med kroppen i det lejestykke, der ligger på tværs.

 • − Venstre arm kan fikseres som højre, eller en anæstesisygeplejerske kan tage imod armen under forflytningen.

 • − Anæstesien afmonterer diverse slanger og ledninger.

 • − Når alle er klar, tæller anæstesisygeplejersken, og pt vendes over akse til buglejet. Lejestykke, som er placeret på tværs, bruges til forflytning. Portøren, der rækker indover, tager i det lange stykke på lejelagnet og trækker patienten mod sig, mens kirurgen skubber/støtter på patientens side/ryg.

 • − Patienten rettes til.

Hoved:

 • − Ansigtsskjold placeres på spejlet, evt. i holderne afhængig af nakkens lordose.

 • − Kontrollér om hovedet og tuben stadig er korrekt placeret i hovedstøtten. Undgå tryk ved pande, øjne, næse og hage i.f.t. puden og tuben.

 • − Ansigtets lejring i ansigtsskjold tjekkes hver time.

Arme:

 • − Lejres fremad på armbordet, sænkes lidt i forhold til lejet. Obs vinkel på skulderen, der skal være 90⁰.

 • − Armpuderne placeres, så der ikke kommer tryk på nervus ulnaris, og skuldrene skal lægges i så neutral en stilling som muligt.

 • − Der skal skiftes stilling af arme minimum hver time.

Thorax og hofter:

 • − Thorax- og hoftepuderne, placeres i.f.t. pt.s kropsbygning. Dette gøres, inden pt.´en vendes.

 • − Puderne placeres således, at pt. bliver støttet og trykaflastet. Puderne skal kunne bære kroppen, og der skal være plads til abdomen imellem puderne. Abdomen må berøre underlaget, men ikke hvile derpå.

 • − Kontrollér at genitalier er fri i.f.t. KAD.

Ben og fødder:

 • − Lårene placeres på dobbeltpuden således, at puden forhindrer tryk på lår og knæ.

 • − Tæerne skal være fri fra knæpøllen og fra underlaget.

 • − Lårstroppe fastgøres over pt.s lår og en anden over underben. Må ikke være stram.

 • − Kath.slange, ledninger m.m. fastgøres langs lejet, så de ikke er i vejen, når der anvendes gennemlysning.

Pt. vendes fra bugleje til rygleje:

 • − Pt. vendes i rygleje enten til videre operation eller opvågning.

 • − Lejringsvogn opredt til rygleje eller pt.s seng køres tæt til lejringssoklens venstre side.

 • − Fra leje til seng anvendes det glidelagen, som er i sengen, til forflytningen. Lejet kippes mod seng.

 • − Personalets placering og principperne er den samme, som når pt. vendes fra rygleje til bugleje.

 

Lejring af urologipatienter i let gynækologisk leje

 

TUR operationer

Lejring TUR operationer: Se Bilag

Der bruges benposer og tæppe

 • − Spørg pt. om evt. problemer med ryg/ bækken/hofter/knæ i forbindelse med lejring, da benene eleveres i let gyn leje under indgrebet.

 • − Portør tilkaldes til hjælp med at lejre pt.

 • − Placering af spilerdug under lagnet til når pt. skal flyttes længere ned på lejet

 • − Flytning af pt. sker i samarbejde med anæstesispl.

 • − Vær opmærksom på pt.s arme ved flytning – at armene ikke glider af armbordet, og at der ikke sker overstrækning og tryk på nervus ulnaris. Herefter lægges velcro-strop omkring armene.

 • − Ved flytning af pt. længere ned på lejet anvendes vægtoverføringsprincip. Herefter placeres benene i leje-støvlerne og disse justeres under hensyntagen til tryk på nervus peroneus og bagsiden af femur samt overstrækning af knæene.

 • − Det tilstræbes at pt’s sæde anbringes 5 cm udover lejekanten.

 • − Portør fjerner herefter distale del af lejefladen samt madras. Denne ophænges på de dertil indrettede knager, og madrassen placeres ovenpå. Husk at fjerne spilerdugen igen.

 • − Ved operationens afslutning monteres den distale lejeflade og madras på lejet. Herefter lejres benene på madrassen, dette sker i samarbejde med anæstesispl.

 

Lejring af urologipatienter i stensnitleje

Lejring RIRS/URS: Se Bilag

 • − Lejet gøres klar af portør med carbonplade og linned.

 • − Operationssygeplejerske placerer et stykke spilerdug på lejet, således at det ligger dobbelt og dette fæstes med et stiklagen.

 • − Spørg pt. om evt. problemer med ryg/ bækken/hofter/knæ i forbindelse med lejring, da benene eleveres i gyn. leje under indgrebet.

 • − Billede 11Portør tilkaldes til hjælp med at lejre pt.

 • − Flytning af pt. sker i samarbejde med anæstesispl.

 • − Pt. højre arm fæstes på brystkassen inden forflytningen, således der er plads til gennemlyser. Vær dog stadigvæk opmærksom på pt.s venstre arm ved flytning. Herefter lægges velcro-strop omkring venstre arm.

 • − Ved flytning af pt. længere ned på lejet anvendes vægtoverføringsprincip. Pt. flyttes over to omgange ned på lejet, således at anæstesisygeplejersken får mulighed for at gå ned på siden af lejet.

 • − Herefter placeres benene i leje-støvlerne og disse justeres under hensyntagen for at undgå tryk på nervus peroneus og bagsiden af femur samt overstrækning af knæene.

 • − Det tilstræbes at pt’s sæde anbringes 5 cm udover lejekanten.

 • − Portør fjerner herefter distale del af lejefladen samt madras. Denne ophænges på de dertil indrettede knager, og madrassen placeres ovenpå. Husk at fjerne spilerdugen igen.

 • − Ved operationens afslutning monteres den distale lejeflade og madras på lejet. Herefter lejres benene på madrassen, dette sker i samarbejde med anæstesisygeplejersken

 

 

Forlængelsesoperationer.

Lejring rekonstruktion almindeligt rygleje: Se Bilag

Lejring rekonstruktion anterior søm femur: Se Bilag

 • − Kulleje klargøres af portør. Der findes evt skråkile og armholder.

 • − Patienten lejres i rygleje til anæstesi. Dette sker enten i indsovningsrum eller på operationsstuen.

 • − Når pt. er bedøvet, løftes denne vha portør og OP-personale nedad, så fødderne er helt nede ved fodenden af lejet. Dette af hensyn til brugen af røntgenapparatet og gennemlysningsmulighederne

Ved tibia-søm:

 • − Ved behov bruges 3-kantet-baldeløfter.

 • − Armene lejres iflg instruks om lejring af pt. i rygleje.

 • − Der lægges benpose på det modsatte ben.

Ved femur-søm, retrograd:

 • − Armen, på den side som femur skal opereres, skal af operationstekniske hensyn være lejret på brystet. Lejring af armen afhænger at pt`s højde og drøjde.

 • − Armen svarende til den side der skal opereres på lejres på brystet, fikseres i armholder foret med 2 gelepuder - tilpasses pt. s konfiguration eller armen fikseres i skjorten eller lejestykket med peaner

 • − Patienten rykkes så tæt ud på lejet til den opererende side.

Ved femur søm, anterior:

 • − Sideleje som beskrevet tidligere dog uden sidelejemadras, eller halvt sideleje, hvor der anvendes en 3 kant pude under hofte og ryg. Obs på at patienten har støtte i ryggen. Øverste arm fikseres i skjorte og lejres på pude. Nederste arm på armbord. Nederste ben flekteres let.

Postoperativ lejring:

 • − Rygleje.

Definition af begreber

OP opskrifter: Fremstillingsbeskrivelse på de specifikke operationer, herunder forbinding og lejring præ- og postoperativt findes på fælles drev for OP.

Lårrem: Velcro-rem som spændes om patientens ben og operationsleje. En hånds bredde over patientens knæ

Blodtomhedsmanchet (BTM): En manchet, der monteres om patientens ben.

Narkosebøjle: Stang monteret på lejet til afskærmning af narkosen.

Hovedstøtte fra Prone View: V-TECH (spejl, maske, engangspude).

Spilerdug: Glat stof, bruges til forflytning, findes i det store depot i blå.

Easyslide: Stofpose eller glidebrædt til forflytning beklædt med plast.

Carbon-leje: Et operationsleje, hvorigennem man kan gennemlyse.

Hypotermi forebyggelse: Stof tæpper eller benposer fra varmeskab, engangbenposer, Mediwrap tæppe,

Bairhugger: Varmetæppe til luft eller el.

 

Formål

At sikre korrekt lejring af patienter i forbindelse med operationer, mhp. at forebygge lejringsbetingede komplikationer, minimere smitterisiko fra patient til patient og sikre at der ikke sker utilsigtede fejl, ved betjening og montering af lejeflader med risiko for patienten.

 

 

 

 

Referencer

Forflytningsvejleder på OP

Infektionshygiejnen 6.1

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2016-1/forebyggelse-af-tryksaar-under-operation#

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23265653

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15926965